Astrolojİ  Dergİsİ

       

          

ANASAYFA

 

- Giriş-Gezegenler
-
Burçlar
-
Yükselen Burçlar
-
Ay Burçları
-
Evler
- Açılar

 

- Makaleler 
- Astroloji Tarihi
- Mitolojik Astroloji
- Astroloji ve Sağlık
- Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Tablolar

 

- Astrolojik Takvim

 - Ay Boşlukta

 

 - Burç Değişimi
 - Enlem ve Boylam
 - Yaz Saati
 - Ay Fazları
 - Gökgünlüğü
 - Sembol Anahtarı  

 

- Astrodoku

- Öyküler,Öğütler
- Rüyalar - Semboller
- Karikatürler
- Çin Burçları
- Doğum Günü Renkleri

 

- 4 Element Testi

 

- Astroloji Siteleri
- Kitaplık
- Barış İlhan Yayınevi

 

- Haberler
- Araştırma
  

   Seminer-Eğitim

 

Foto Galeri

 

Okuyucu Mektupları

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

TAROT DERGİSİ

 

Astroloji Dergisi

sitemiz kesintisiz

19 yıldır yayında.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS OĞLAK’TA – 17 Mart 2018

 

 

“Bana bir ağacı kesmem için altı saat verirseniz, bunun ilk dört saatini baltayı keskinleştirmek için harcarım.”  - Abraham Lincoln

 

Hayatla nasıl mücadele ettiğimizi, savaşma tarzımızı, nasıl hareket ettiğimizi ve kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren Mars yüceldiği Oğlak burcunda yolculuğuna başlıyor. Öncü bir toprak burcu olan Oğlak Mars’a uygulamacılık, hedef, azim, sabır, kararlılık ve sistem kazandırır.  Hareket enerjisi dağılmadan tek bir hedefe odaklanabildiğinden başarıya ulaşmak için olumlu bir konumdur.  Adım adım, planlı bir şekilde hedefine giderken kolay kolay zorluklardan ve engellerden yılmaz hatta bunlar ona direnç kazandırır.  Sorumluluk ve görev bilinci yüksek, çalışkan ve disiplinli bir şekilde isteklerinin peşinden gider. Bu konumda Mars öfkesini ve dürtülerini kontrol altında tutabilir; daha soğukkanlı ve katı bir tarzda davranabilir. Uzun mesafe koşucusu gibi hedefine doğru konsantre olmuş şekilde giderken enerjisini tasarruflu ve planlı bir şekilde kullanabilir. Uğraştığı konularda yetkinlik, saygınlık kazanma ve otorite olma söz konusudur. Bu konum idarecilik, politika, askerlik gibi konuların yanısıra, dağcılık, trekking, maraton koşmak, ezici doğa koşullarında hayatta kalabilmeyi gerektiren tüm sporlar için uygun bir konumdur.

 

Gölge ifadeleriyle Mars Oğlak’ta aşırı kuralcı, acımasız, sert ve katı bir tarzda davranabilir.  Başarıya, otorite olmaya ya da toplumsal saygınlık kazanmaya giden yolda önüne çıkan her şeyi ezip geçen, başkalarının sırtına basan, aşırı duyarsız birisine dönüşebilir. Karamsarlığı aşırı bir boyuta geldiğinde, hareket enerjisi iyice kısıtlanır, dolayısıyla kendisini ortaya koymakta zorlanan birisine dönüşebilir. Görev ve sorumluluk bilinci yüksek olduğundan başkalarının sorumluluklarını da üzerine alıp dünyanın tüm yükünü omuzlarında taşıyormuşcasına çalışabilir. Kendisini kontrol edebilmesi olumsuz yönüyle, başkalarını ve hayatı da durmadan kontrol altında tutmaya çalışan bir kontrol delisine dönüşmesine neden olabilir. Sırf toplumsal statü, saygınlık elde etmek ya da otorite olabilmek için kendi isteklerinden uzaklaşabilir. Hep doğruyu yapma takıntısı ve yüksek standartlar ile kaskatı kesilip hareketlerini aşırı derecede kısıtlayabilir.

 

Oğlak’taki Mars’ın yöneticisi Satürn de Oğlak’taki yolculuğunu sürdürüyor. Görev ve sorumluluklarımızın bilincine vardığımız, yaşamımıza daha gerçekçi bir gözden bakıp çalışmamız ve üzerimize düşenleri yapmamız gereken bir dönemde olabiliriz.  Hayatımızın kontrolünü elimize alacak şekilde organize olmak, özdisiplin geliştirmek ve önümüzde her ne hedef varsa bunlar için plan yapmak ve metot geliştirmek oldukça önemli. Organize olurken ve seçimlerimizi yaparken neyin bizim için önemli, neyin önemsiz olduğunu düşünmek, belki önceliklerimizi belirlemek ve fazladan aldığımız sorumluluklar varsa bunları delege etmek faydalı olabilir. Bu dönem maddi-manevi bir çok konuda tasarrufa gitmemiz ve sadeleşmemiz gereken bir dönem olabilir.  Kendimizi engellenmiş ve kısıtlanmış hissettiğimiz noktada, yaptığımız işlerde geriye dönüp nelere daha gerçekçi bir gözle bakmaktan kaçındığımızı anlamakta ve bunları daha sağlam nasıl yapılandırabileceğimizi düşünmekte fayda var...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

 

Kitapçılarda...

Çeviri: Oya Vulaş

BALIK’TA YENİAY

 

“Acı ve ızdıraplarım başımdan aşkın bir hale geldiğinde birden şunu fark ettim; içinde bulunduğum duruma karşılık vermenin iki yolu vardı, ya çaresizlik içinde acı çekmeye devam edecektim ya da bu acıyı yaratıcı bir güce dönüştürmenin yollarını arayacaktım. Ben ikincisini tercih ettim.”- Martin Luther King Jr.

 17 Mart 2018’de saat 16:11’de 26 derece Balık’ta bir Yeniay gerçekleşiyor. Yeni başlangıçlar yapmak ve hayatımıza dahil etmek istediğimiz şeylerin tohumlarını ekmek için iyi bir zaman. Değişken bir su burcu olan Balık’ta gerçekleşen bu Yeniay’da başlattığımız projeleri ve planları, özlemlerimize ve fantezilerimize göre değil de, yaşamın akışında önümüze gelenlere dikkatle bakıp daha kabullenici ve esnek bir tarzda şekillendirmekte fayda var. Hayatta isteklerimizi dayatıp kendimizi çaresiz ve kurban durumunda hissetmekten ziyade, yaşamla birlik olarak hareket etmek, yaşamın alt akıntılarını, onun bize neler söylemeye çalıştığını hissetmek adına biraz durup iç sesimizi dinlemek ve değişimlere adapte olmak bize problemleri çözme, iyileşme ve iyileştirme fırsatı sunabilir. Yeniay’ın yine Balık’taki Kayron ile yaptığı kavuşum, artık iyileştirilmesi gereken bazı duygusal yaralarımızın, acılarımızın açığa çıktığı bir döneme işaret edebilir. Aslında bir insan olarak bedensel ve duygusal anlamda sınırlarımız olduğunu fark etmek, “yaralanabileceğimiz ve incinebileceğimiz” gerçeğini ve bize acı veren şeyleri,  gerçekleri hiç saptırmadan oldukları gibi kabullenmek, öz-yıkıcı davranmamıza ve kendimizi sabote etmemize neden olan saplantılı davranışlarımızı dönüştürmemiz konusunda bize yardımcı olabilir. Yaşamımızda bize ızdırap veren, zarar veren ve artık bırakılması veya iyileştirilmesi gereken şeylerin neler olduğu konusunda biraz daha derinlemesine düşünmek faydalı olabilir. Başkalarına olduğu kadar kendimize de duygusal anlamda bakmayı ve şefkat göstermeyi unutmazsak iyi olur. 

 

Balık’taki Yeniay-Kayron kavuşumuna Mars, anaretik yani yıkıcı kabul edilen bir dereceden, 29 derece Yay’dan kare açı yapıyor. Bu kare bizi çaresiz bırakabilecek, hayal kırıklığına uğratabilecek ya da rahatsız edip öfkelendirebilecek bir takım krizlere ve çatışmalara işaret edebilir. Bu gerilim  ve çatışmalar, Balık’taki Kayron’un işaret ettiği, uzun süredir bir şeyler yapmaktan kaçındığımız ama içimizi sızlatan “yaralarımızı” ve bilinçdışında kalmış bazı duygusal temaları açığa çıkarıp bizi savunmasız bırakabilir. Potansiyel olarak yıkıcı olabilecek bu enerjiyle ya kendimiz daha saldırgan ve sabırsız davranabilir, kavgalara ve kazalara açık bir hale gelebiliriz ya da başkaları üzerinden bu çatışmayı yaşayabiliriz. Bu durumda öfkemiz ya da acımız yüzünden başkalarını suçlamak yerine, önümüze çıkan bu krizleri artık ilgilenilmesi ve çözülmesi gereken şeyleri gösteren birer “işaretler” olarak görüp kabullenmek sorunları aşmamıza yardımcı olabilir. Aşırı saldırgan ya da dürtüsel bir tavır gibi, kendi savaşlarımızı başkalarının vermesini ya da kurtarılmayı bekleyen çaresiz, pasif bir tavır da bizi belirsizliğe ve kaosa sürükleyebilir. Açıkça önümüzdeki gerçekleri algılayarak, kendi sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı masaya yatırmak ve bunlarla bizzat ilgilenmek daha akıllıca olabilir. Yeniay’ın geleneksel yöneticisi Jüpiter ise Akrep’te geri hareketini sürdürüyor ve Yeniay’a üçgen açı yapıyor. Yaşayabileceğimiz bazı krizler kendimizle ve hayatımızla ilgili “asıl gerçeklere” ulaşmamızı sağlayabilir. Bize zarar veren duygusal saplantılarımız neler, hayatımızda işlevini kaybetmiş ve artık bırakılması gereken şeyler neler, nerelerde güç savaşına girip kontrolü kaybetmek ya da bir türlü teslim olmak istemiyoruz, nelerin artık bittiğini kabullenmek istemiyor ve dolayısıyla ızdırap çekiyoruz, neleri iyileştirip tekrar hayata katabiliriz gibi soruları kendimize sorup hayatımıza daha derinlemesine bakabiliriz. Yeniay’ın modern yöneticisi Balık’taki Neptün ise, hem kendimizi hem de yaşamımızı bütünüyle, yani iyisiyle kötüsüyle olduğu gibi kabullenmemiz, merhamet geliştirmemiz ve Neptün’ün işaret ettiği “saf gerçeğin” kendisini özlemlerimiz ya da hayallerimiz içerisinde değil,  bugün, burada, yani “anda” kendisini gösterdiğinin idrakinde olmamız ve belki bazen aklımızı susturarak iç sesimizi dinlememiz gerektiğine işaret ediyor olabilir.

 

Yeniay’ın Sabian sembolü cümlesi, “Bir hasat ayı geceyi aydınlatır.” şeklinde. Bu sembol, Ay’ın güzelliği, bereket ve aydınlanma ile alakalı olarak,  koşulların yaratmak istediğimiz ve hayatımıza çekmek istediğimiz şeyler için uygun olduğu bir zamana işaret ediyor. Ayrıca hayatımızdaki zenginlikleri, güzellikleri, mucizeleri fark etmek, bunları sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte kutlamak, öngörü yeteneği, genişleyen bir perspektif ve vizyon söz konusu. Yaşamımızdaki iyi–kötü her şeye,  daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı yakalayabiliriz. Vizyonumuzun genişlemesi nelerin aslında sadece boş bir hayalden ya da fikirden ibaret olduğunu nelerin ise gelecekte gerçekleştirebilir olduğunu netleştirebilir.  Bu sembolün riskleri ise illüzyonlar, gerçekleri net algılayamamak, görevleri ihmal etmek ve delice davranmak. Hayatın önümüze neleri getireceği  konusunda bir seçim  şansımız olmayabilir ama sembol bize bunlara bir kurban bilinciyle yanıt vermek yerine daha “aşkın” ve kabullenici bir bakış açısıyla bakmaya ve yaklaşmaya davet ediyor...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*www.sabiansymbols.com, Lynda Hill

 

Astroloji Dersleri'nin 4. baskısı Perşembe günü dağıtımda. 

Kitapçınıza ısmarlayabilirsiniz....

Merkür-Venüs Kavuşumunun Satürn'le Kare Açısı, 11-13 Mart 2018

 

Merkür ve Venüs Koç burcunda ilerlerken önce 11 Mart’ta Merkür, sonra da 13 Mart’ta Venüs Oğlak burcunda bulunan Satürn’e kare açı yapacaklar. Söz konusu günlerde her türlü iletişim konularında, anlaşmalarda, yazışmalarda, alışverişlerde bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaşılabilir.

 

Bu açılar Koç ve Oğlak burçlarında gerçekleşiyor. Koç deyince aklımıza öncelikle sabırsızlık geliyor ise Oğlak deyince de aklımıza ağırdan alma ve temkinli olmak geliyor. Bu yüzden Koç burcundaki gezegenler bir an önce yola koyulmak isterken, Oğlak’taki Satürn onları engelleyen, geriye çeken bir konumda bulunuyor. Merkür açısından bu engellemelerin henüz zihin aşamasında olduğu görülüyor. Merkür normalde insanın düşünen, karar alan, bilgiyi karşıya ileten yönünü temsil eder. Bunları yapabilmek için Merkür‘ün doğasında bir miktar analiz kabiliyeti de bulunmaktadır. Satürn’ün engelleyici tavrı ile Merkür yavaşlar, bu fonksiyonlarından özellikle analiz ederek sonuca varma, karar verme yeteneği yavaşlar. Ancak Koç’ta olduğu için aceleciliğinden bir şey kaybetmez. Bu da onun temkinli düşünmek yerine ayrıntılara dikkat etmeden karara varma eğilimi içerisine girmesine sebep olur. Bu hal içinde iken her türlü anlaşma, sözleşme, iletişim, karar vermeyi gerektiren önemli konular etkilenebilir.

 

Yine değer verdiklerimizle, beğendiklerimizle, zevk alma duygumuzla ve parayla alakalı olan Venüs, Satürn’le kare açı yapınca bu temaları içeren konularda keyfimiz kaçabilir.  Verme ve alma mekanizması katılaştığında, diğer bir deyişle bloke olduğunda alışveriş teması içeren her türlü olayda varlığını hissettirir. Borç-alacak durumlarında ortaya aksaklıklar çıkabilir, eldeki malı değerinden daha az paraya satmak ya da satın alınan malı ederinden fazlaya alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca Venüs değer sistemimizle alakalı olduğundan aşk ilişkilerinde, sevgi alışverişinde kendi değerimizi sorgulayabiliriz, yani beğenilmediğimizi düşündüğümüz anlar olabilir. Natal haritasında 0°orb’lu Venüs Satürn karesi bulunan Dustin Hoffman okula bırakıp ailesine aktör olmak istediği söylediğinde teyzesi ona “aktör olabilmek için yakışıklı olmak gerekir, o yüzden sen aktör olamazsın” demiştir. Zamanın Dustin Hoffman’ı ne kadar başarılı bir aktör yaptığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, Satürn olgunluk olduğuna göre, bu dönemde ortaya çıkan problemleri olgunlaşması için zamana bırakmak en akıllıca yol olacaktır.

Astroloji Dergisi/ Banu Çaylak KArdaş

 

Jüpiter Geri Hareketine Başladı- 8 Mart 2018

8 Mart 2018 günü Jüpiter Akrep burcunun 23 derecesinde geri gitmeye başladı. Bu geri hareketini 10 Temmuz 2018’e kadar sürdürüp, Akrep burcunun 13 derecesinde yeniden ileri gitmeye başlayacak. Bir gezegen, geri hareketine başladığında Güneş etrafındaki yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktadadır. Bu yakınlıktan dolayı da, normal hızını bulana kadar etkisi kuvvetli hissedilir.  Jüpiter, genişleme, büyüme, sağduyu, iyimserlik, cömertlik ve enginleşmenin sembolüdür. Fırsat, artış, ödüller, zenginlik, bereket, tolerans, idealizm ve olumsuz yönüyle savurganlık, tembellik, ukalalık, kibir ve fanatizmi temsil eder. Misty Kuceris’e göre, ekonomik açıdan bu dönemde doğru bir finansal analiz yapılmadan yapılacak her genişleme ve yatırım, tahmin edilenden daha pahalıya mal olacaktır. Bireysel anlamda, Jupiter 10 Ekim 2017 tarihinde burç değiştirip Akrep’e girdiğinden beri, haritanızda hangi eve düşüyorsa o evin konularında genişleme, gelişme, enginleşme ve artış yaşamış olmanız olası. Örneğin, Akrep 2. Evinizi kesiyorsa, kaynaklarınız, gelirleriniz ve giderleriniz artmış, “cebiniz büyümüş” veya kendi öz değerinizi artık daha net tanımlamaya başlamış olabilirsiniz. Akrep 6. Evinizi kesiyorsa, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz derinleşmiş, sizin için çalışanlar artmış veya günlük rutininiz yoğunlaşmış olabilir. Diğer taraftan, her ne kadar Jüpiter bolluğun, bereketin ve şansın gezegeni olarak anılsa ve dokunduğu alanda büyütücü, genişletici etki yapsa da, bu süre zarfında, bulunduğu ev konularını gereğinden fazla da büyütmüş olabilir. Krizler kanalıyla büyümek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu zamana kadar bastırarak görmezden gelinen ve yüzeyin altında tutmak için büyük çaba sarf edilen konuların farkındalığı ile ilgilenmek durumunda kalmış olabilirsiniz.

Hayatlarımızdaki, 10 Ekim 2017 tarihinden itibaren büyüdüğümüz, büyümek zorunda kaldığımız, kendimizi umutlu hissettiğimiz veya erinç içinde olduğumuz tema her ne ise, Jüpiter’in 8 Mart’ta başlayacak bu geri hareketi bu zamana kadar bu konuda yaptıklarımızı ve genişlememizi sindirmek ve gözden geçirmek uygun olacaktır. Açılmak ve genişlemek, eğer biz neye doğru genişlediğimizi ve neyi büyüttüğümüzü biliyorsak güzeldir.

Astroloji Dergisi/ Pınar Uyar

Kaynakça: 

Barış İlhan, “Astroloji Dersleri”

Barış İlhan, “Yetişkinlerin Buluğ Çağı”

Misty Kuceris Mart 2018 Yorumları http://www.astrolojidergisi.com/Aylik-Yorum.htm

 

VENÜS  KOǒTA – 7 Mart 2018

“Nasıl ki içinde ölüm olmayan bir savaş imkansızdır, risksiz bir sevgi de imkansızdır.” 

 Alain Badiou

 

 

Sevgi alışveriş tarzımızı, iştahımızı, çekim gücümüzü ve ilişki kurma tarzımızı gösteren Venüs zararda olduğu Koç burcunda yolculuğuna başlıyor. Venüs Koç’un ilişki kuruş tarzı açık, saf ve dürüsttür. İlişkilerinde kendini ortaya koymayı, spontanlığı, bağımsızlığı, rekabeti ve mücadeleyi sever. Sevdiği şeylerin anında, düşünmeden, hevesle ve istekle peşinden gidebilir.  Yeni şeyler başlatmaktan, inisiyatif almaktan, başkalarına yol açıp öncülük etmekten ve bilinmeyen şeyleri keşfetmekten zevk alır.  Bu anlamda maceracı, girişken ve aktif bir sosyal ifade söz konusudur.  Bağımsızlığını ve kendi spontan isteklerini ön plana almayı sevdiğinden, ben-merkezci ve başkalarının ona ne yapacağını söylenmesinden hoşlanmayan bir tarz söz konusu olabilir. Değer sistemimizi ve öz-değer duygumuzu da simgeleyen Venüs bu konumda, kendi öz-değerini ne kadar atılgan, inisiyatifli, bağımsız ve mücadeleci olduğuna bağlayabilir ve para kazanma konusunda da inisiyatifli ve aktif davranabilir.

 

Gölge yanlarıyla Koç’taki Venüs, ilişkilerde aşırı egoist, ilişkileri anlık bir hevesle başlatıp yürütemeyen ve dolayısıyla kalıcılık sağlayamayan bir ifade verebilir. Dürtüsel bir şekilde başlattığı şeyden hevesi geçince, bir diğerine geçebilir. Kendi isteklerini karşısındakine zorla  dayatma, agresiflik ve vahşilik söz konusu olabilir. Aşırı düşüncesiz, sabırsız, bağımsızlığını engelleyen ya da isteklerinin önüne geçen hiçbir şeye katlanamayan bir şekilde davranabilir. Düşüncesizlik ve hareketlerinin sonuçlarını hesap etmeme sonucu başkalarını incitebilir ve kendisini gereksiz belaların içinde bulabilir. Kendi isteklerinin peşinden cesaretle ve  bağımsız bir şekilde gitmek yerine, bunları başkalarından talep edebilir. Yalnızlık korkusuyla uyum sağlayarak ve boyun eğerek kendi isteklerini elde etmek, yüzleşmeden, mücadeleden kaçmak ve pasif-agresiflik de görülebilir.

 

Koç’taki Venüs’ün yönetici gezegeni Mars, Yay burcundaki yolculuğunu sürdürüyor. Bu dönem hayatımızda bir çok anlamda yeni macera ve deneyimlere daha açık olabiliriz.  Kendimizi yeni şeyler keşfetmek konusunda daha cesaretli ve aktif hissetsek de, bunu düşüncesizce ve burnumuzun ucunu göremeyen bir tarzda yapma ihtimalimiz de oldukça yüksek. Gelecek olasılıklara odaklanırken, ilişkilerimize ve elimizdeki projelere zarar vermeden doğru nişan almakta ve varsayımlarımızdan ziyade kendi deneyimlerimize dayanan kararlar almakta ve enerjimizi dağıtmadan kendi inandığımız doğrultuda ilerlemekte fayda var...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

 

MERKÜR KOǒTA – 6 Mart 2018

“Sözünü yükselt, sesini değil;

yağmurdur çiçekleri büyüten, 

gök gürültüsü değil.” Mevlana

Düşünme, algılama ve iletişim kurma tarzımızı gösteren Merkür Koç burcundaki yolculuğuna başlıyor. Bu konumdaki Merkür’ün iletişim kurma şekli spontane, canlı, hevesli ve hızlıdır. Herşeyi kişisel alan subjektif bir düşünme ve algılama tarzı söz konusudur dolayısıyla karşısındakiyle direkt olarak tartışmaya hazırdır. Düşüncelerini doğrudan, karşısındakine meydan okuyan bir şekilde, dürüstçe ve cesurca ifade edebilir. Bağımsız ve hızlı düşünme, spontan olarak yeni düşünceler keşfetme söz konusudur. Merkür bu konumdayken kişi kendi anlık isteklerine ve heveslerine odaklanabilir ve kendi isteklerini ön plana alabilir. Gereksiz duygusal inceliklere kafa yormayan tasasız ve ben- merkezci bir düşünme tarzı söz konusudur.

 

Gölge yönleriyle Merkür Koç’ta sabırsız ve dürtüsel doğası nedeniyle düşüncelerini formüle edemeyebilir. Kişi bu düşüncelerin peşinden hevesle gitse de hevesi geçince bunları bırakıp başka yeniliklerin ve keşiflerin peşine düşebilir. İyi düşünülmemiş planların bir hevesle peşine düşüp kendi aleyhine olacak sonuçlar alabilir. Kendisine söylenen her kelimeyi bir “meydan okuma” gibi algılayıp gereksiz veya başını belaya sokacak tartışmaların içerisine girebilir. Merkür Koç’u hep kavga eden, çatışan, sinirli ve kaba bir tarzda görebiliriz.  Bağımsız ve kendi anlık isteklerine odaklanması nedeniyle, herhangi bir engel ile karşılaştığında sinirlenip kırıcı ve agresif bir tarz sergileyebilir. Ben-merkezci düşünme tarzı söz konusu olduğundan, durmadan kendinden, kendi isteklerinden bahsedebilir ve isteklerini kendi karşısındakine dayatabilir. Başkalarının fikirlerine karşı duyarsız ve düşüncesiz bir tavırda, soru sormayı ve dinlemeyi hiç bilmeyen birisine dönüşebilir.

 

Koç’taki Merkür’ün yöneticisi Mars Yay’daki yolculuğunu sürdürüyor. Merkür Koç’un bağımsız ve yeni fikirler keşfetmeye açık tarzı, yine bir ateş burcu olan Yay’daki Mars’ın maceraya atılmaya ve yeni ufuklara açılmaya hazır tarzı ile birleşiyor. Mars, Merkür’ün zararda olduğu bir pozisyonda dolayısıyla  spontan ve anlık düşüncelerimizi, aşırı iyimser, düşüncesiz, kendinden emin ve burnunun ucunu göremeyen bir tavırla hayata geçirmek isteyebiliriz. Hedeflerimizi anlık isteklerimize veya  varsayımlarımıza göre belirlemekten ziyade, bugünün gerçeklerine uygun olarak koymak daha faydalı olabilir. Aşırı bir güvenle yapabileceğimizden daha fazlasını vaat edip, enerjimizi dağıtmamız da söz konusu olabilir. Burada körü körüne bir şeylerin peşinden gitmek ya da enerjimizi olmadık şekillerde harcamak yerine, belki de şu an hayatımızdaki olaylara benzer geçmiş deneyimlerimizin olup olmadığını bir düşünmek ve bu deneyimlerin bilgeliğinden faydalanmak daha akıllıca olabilir...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

 

Galileo'nun kendi haritasının büyük kopyasına foto galerisinden ulaşabilirsiniz.

 

BAŞAK’TA DOLUNAY 

 

 

“Yaşam ustalığının temeli gereksiz ve yararsız olan şeylerin elenmesine dayanır.” 

Lin Yutang

 

2 Mart 2018’de saat 03:50’de 11 derece Başak’ta bir Dolunay gerçekleşiyor. Başak-Balık aksında gerçekleşen bu Dolunay’da düzen-kaos, ayırt etme-birlik olma, eleştiri-anlayış, kusursuzluk-tamlık, hizmet-fedakarlık, faydalı olma-kendini adama, tevazu-şefkat gibi temalar gündeme  geliyor. Bu Dolunayı, 16 Şubat 2018’de Kova’da meydana gelen Parçalı Güneş Tutulmasıyla birlikte, hayatımızda başlayan yeni döngünün, geleceğimize dair attığımız tohumların, yaptığımız yeni başlangıçların nasıl geliştiğine ışık tutan bir durak olarak görebiliriz. Aynı zamanda bu Dolunay, hayatımızda bizim için nelerin yararlı/sağlıklı, nelerin yararsız/sağlıksız olduğuna ve fiziksel yaşamımızı, genel anlamda günlük yaşantımızı düzene sokmak, beden/zihin/ruh sağlığımızı iyileştirmek adına ne gibi düzenlemeler yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Hem kendi sağlığımızı, hem de genel anlamda yaşamımızda kurduğumuz sistemin işlerliğini ve sağlığını  bozan unsurları sağlıklı bir ayrıştırma duygusuyla elememiz gerekebilir.  Bu anlamda nelerin gerçekçi bir şekilde analiz edilip düzene sokulması veya ayrıştırılması/elenmesi gerektiğini bu Dolunay bize apaçık gösterebilir.

 

Balık’taki Neptün, Güneş ile yaptığı kavuşum ve Başak’taki Ay ile yaptığı karşıtlık ile burada en etkili gezegen konumunda. Ayrıca Başak’taki Ay’ın yöneticisi Merkür zararda ve düşük konumda olduğu Balık’ta ve burada Venüs ve Kayron ile kavuşum halinde. Balık’ın  modern yöneticisi olan Neptün, bilinçdışı duyguların insafında olarak aşırı hassasiyet, duygusal dalgalanmalar, kolay etkilenebilirlik, kafa karışıklığı, belirsizlik, kendini ya da başkalarını kandırma, illüzyonlar, hayallar ile sürüklenip gerçeklerden kaçma, kurban/kurtarıcı olma ve bağımlılık gibi temaları gündeme getiriyor.  Özellikle ikili ilişkilerimizde, korkularımızdan ve duygusal yaralarımızdan kaynaklanan ve bizi geriye çeken bağımlılıklarımız ve saplantılı davranışlarımızla ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunları mercek altına almamız ve belki bu konularda yardım almamız gerekebilir. Bazı durumları ve insanları aşırı derecede idealize edip, aksaklıklarını ve hatalarını hiç görmeden değerlendirebiliriz.  Bulanıklığın sembolü olan Neptün’ün aslında “saf bir algıyı” ve netleşmeyi de temsil ettiğini unutmamak gerekir, dolayısıyla bugün/burada, burnumuzun ucundakilere odaklanmak, illüzyonlara, yanlış anlaşılmalara, kendimizi aldatma ve aldatılma riskine karşı, Başaksı bir gerçekçilikle önümüzdekine dikkatlice bakmak ve analiz etmek daha sağlıklı kararlar almamızda bize yardımcı olabilir.

 

Balık’taki Güneş’in geleneksel yöneticisi Akrep’teki Jüpiter de, hayatımızda gelişimimizi engelleyen unsurların bırakılması, elenmesi ya da iyileştirilmesi konularına işaret ediyor. Uzun süredir görmezden geldiğimiz bazı gerçeklerin krizler kanalıyla su yüzüne çıkması söz konusu olabilir ve bizi bu konularla ilgili bakış açımızı değiştirmeye zorlayabilir. Oğlak’taki Satürn’ün Ay’a yaptığı üçgen, Güneş’e yaptığı altmışlık açı ise, Neptün’ün getirdiği belirsizliğe ve bulanıklığa, gerçekçilik, disiplin, yapılandırma kapasitesi ve sınır getiriyor, ayrıca bazı şeylerin bir anda değil ama zaman içinde ve planlı bir şekilde çözümlenebileceğini bize hatırlatıyor. Hayatımızda gelişimimizi engelleyen, bize zarar veren her unsuru elemek adına daha kararlı, azimli ve uygulamacı davranmamız söz konusu olabileceği gibi,  duygusal anlamda yaşayabileceğimiz her türlü krizi daha yapıcı bir şeye kanalize etmek de söz konusu olabilir.

 

Başak’taki Dolunay Aslan takımyıldızındaki, Venüs ve Satürn doğasına sahip Zosma sabit yıldızıyla kavuşumda.  Bu sabit yıldız gözden düşme, bencillik, egoizm, ahlaksızlık, cimrilik, melankoli, mutsuzluk, mantıksızlık, utanmazlık ve zehirlenme tehlikesi ile ilişkilendiriliyor.  Bu Dolunay’daki diğer temaları destekler nitelikteki bu sabit yıldız, bağımlılık, aşırı hassasiyet, endişe, depresyon ve hastalık gibi konulara dikkatimizi çekiyor.

 

Dolunay’ın Sabian sembolü cümlesi ise, “Duvağı açılmış bir gelin” şeklinde. Bu sembol birisinin en sonunda “maskesinin düşmesi” ve gerçek yüzünü göstermesi ile alakalı. Birisi artık daha fazla bir imajın ya da bir maskenin arkasında saklanıp görüşünüzü bulandıramayacak ve kafanızı karıştıramayacak. Gerçek kimliğinin açığa çıkması diğer şaşırtıcı bazı gerçekleri de ortaya çıkarabilir. Belki siz ya da başka birisi kendini tamamiyle bir ilişki ya da bir durum içi hazır hissetmediği için, olduğundan farklı görünme çabası içine girmiş olabilir ama sembol bahanelerin ve sahte görüntülerin arkasına saklanmayı bırakmak, insanların birbirleriyle ilişki kurmalarına engel olan duvarları yıkmak, gizli motivasyonların açığa çıkması, gerçeklerin ifşa edilmesi gibi konulara dikkat çekiyor. Böylelikle yenilenme fırsatı yakalayabiliriz. Sembolün getirdiği riskler ise, inatçı bir şekilde hayatta yeni bir yol izlemeye ya da yeni bir yöntem denemeye direnmek, geri çekilmek, bağlanamamak ve vaat ettiklerini yerine getirememek. Burada hem kendimizi hem de diğer herşeyi olduğu gibi görmek, gerçeklerin açığa çıktığı noktada, herşeyi olduğu gibi kabullenip,  vizyonumuzu ve niyetlerimizi “o an” gerçek olan şeylere göre ayarlamak oldukça önemli.  Her ne kadar bazen bir şeylerin daha farklı olmasını dilesek de, o an sadece elimizde olanlarla, yani hayatın önümüze getirdikleriyle yola devam edebileceğimizi ve belirsizliğin içinden “bugünün” gerçeklerine ve işlerine bakarak çıkabileceğimizi unutmamak gerekir...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*www.sabiansymbols.com, Lynda Hill

*http://www.constellationsofwords.com/

 

El-Tusi, Kopernik ve Galileo, 

bilim dünyasının bu üç önemli kişisi hemen hemen aynı günlerde 

Güneş Balık burcundayken doğmuştur. 

 

Bunlardan ikisi -Tusi ile Kopernik- aralarındaki bağlantı nedeniyle dikkat çekmektedir.

 

Bu ikisiyle ilgili 10 yıl önce Barış İlhan'ın Radikal 2'ye yazdığı yazı:

 

El-Tusi'den Kopernik'e...  

Nasreddin el-Tusi Türkiye’de pek tanınmaz. Yeni yeni bazı kitapları Türkçe yayınlanmaya başlandı. Ben el-Tusi ile, Osmanlı İmparatorluğu’nda astroloji konusunda araştırma yaparken karşılaştım. Fatih döneminde açılan medreseyi kurduğu söylenen ünlü astronom Ali Kuşçu’nun aynı zamanda bir astrolog olup olmadığını anlamaya çalışırken İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Ali Kuşçu sempozyumuna katıldım ve orada Prof. F. Jamil Ragep’in, Kopernik’in İslam âlimlerinden ne tür alıntılar yaptığını açıklayan bir konuşmasını izledim. Aynı esnada Osmanlı medreselerinde astroloji okutulup okutulmadığını, eğer okutuldu ise hangi kitapların kullanıldığını araştırırken el-Tusi’nin takvim hazırlanması ve astroloji üzerine yazdığı bir kitaba rastladım. O kitap beni el-Tusi’nin diğer astroloji eserlerine yönlendirdi. Bu yazma eserleri İstanbul Üniversitesi’nden profesörler tercüme ettiler ve ben Mayıs ayında Denver, Colorado’da 1500 kişinin katıldığı Uluslararası Astroloji Konferansı’nda tarihte ilk defa Batı dünyası astrologlarına sundum. Bu sunum çok yankılandı... devam

 

 

GÜNEŞ BALIK’TA – 18 Şubat 2018

 

“İnsan, bizim evren diye adlandırdığımız bütünün bir parçasıdır ve zaman ve mekan ile sınırlanmıştır; kendisini, düşüncelerini ve duygularını sanki evrenin geri kalanından ayrıymış gibi deneyimler ve bu bir çeşit optik yanılgıdır. Bu yanılgı, bizi sadece kişisel arzularımıza esir eden ve sadece yakınımızdaki birkaç kişiye şefkat göstermemize neden olan bir hapishane gibidir. Görevimiz ise tüm canlıları ve doğayı bütün güzelliğiyle kucaklayabilmek için merhamet çemberimizi genişleterek bu hapishaneden kendimizi kurtarmaktır.” - Albert Einstein

 

 

Kimliğimizi, isteklerimizi ve bizim için neyin önemli olduğunu gösteren Güneş değişken bir su burcu olan Balık’ta yolculuğuna başlıyor. Balık burcunun sembolü bilindiği gibi her biri ayrı yönde yüzmeye çalışan birbirine bağlı iki balıktır. Maddi dünya ve manevi dünya arasındaki ikilemi anlatan bu sembolde önemli olan bu iki dünyayı bütünleştirmek, gerçek hayatın zorunluluklarından kaçmadan hem ruhsal alemi hem de maddi alemi deneyimlemektir. Psikolojik açıdan Balık burcu, kolektifin, birliğin ve henüz “biçim almamış” halin sezgisiyle dolu olduğundan, hem bilinçdışıda kalan akıntıları sezgisel anlamda hisseder hem de o birliğe ve sınırsızlığa özlem duyar. Tüm dünyayla ve başkalarıyla birlik olma ve bütünleşme isteği, kişisel sınırları ve kimlik duygusunu bulanıklaştırır. Dolayısıyla sınırsız bir empati duygusu, kabullenicilik, karşılıksız özveride bulunma ve kendini adama gibi temaları burada görebiliriz.

 

Güneş Balık’ta, “beş duyuyla” algılanan alemin dışındaki akıntıyı sağlıklı bir şekilde hissedebildiğinden, bu konumda egonun ve bilinçli aklın dayattığı suni sınırları ve istekleri bir kenara bırakıp hayatın önüne getirdiklerine karşı kabullenicilik geliştirmek ve hayatla birlikte bir su gibi akmayı öğrenmek söz konusudur. “Suni bir egoyla” ve kendi tanımladığı sınırlarla yaşanılmaya çalışıldığında yaşamın getirdikleri reddedilebilir. Burada kastedilen şey “kendini aşmak” yani kişinin egosunun isteklerini bir kenara bırakıp hayatın ‘ol’masına izin verme ve işleri oluruna bırakabilme sanatıdır. Böylece sahte ve katı sınırlarla kısıtlanmadan kendi iç sesiyle ve sezgisel olarak hayatın alt akıntılarıyla bağlantısını kurabilecektir.

 

Balık’taki Güneş’in olumsuz ifadelerinde, yukarıda bahsedilen sınırsızlık, yardımcı olmak için başkalarının alanına aşırı müdahale, ayırt edememe, aşırı özveri, aşırı hassasiyet, kolay etkilenme, kolay incinme ve bağımlılık şeklinde görülebilir. Başkalarını kurtarmak için çıktığı yolda en sonunda kendisi kurban duruma düşebilir ya da kendisinin hep kurban durumunda olduğunu düşünüp kendine acıyan ve çaresizce “kurtarıcı” bekleyen bir pozisyonda kalabilir. Gerçek hayattan bir kaçış teması da söz konusudur; gerçek hayatın önüne getirdiklerini ve bazı zorunlulukları kabullenmediğinde kendi fantazileri ve özlemleriyle sürüklenebilir. Hayatın getirdiği gerçekler kendi hayallerine ve özlemlerine uygun olmadığında hayal kırıklığına uğrama söz konusudur. Hayatla mücadele etmeyi bırakıp kendisini uyuşturan bazı bağımlılıklar (madde bağımlılığı, sürekli TV seyretme, sanal alem vb..) geliştirebilir.  Balık’ta Güneş, kendi kimliğinin(egonun) sınırları ve istekleri konusunda bulanık ve belirsiz bir pozisyonda olabildiğinden, girdiği her kabın rengini alan, dağınık, unutkan, hem kendini hem de başkalarını aldatan bir şekilde kendisini gösterebilir.

 

Balık’taki Güneş’in klasik yöneticisi Jüpiter Akrep’te, modern yöneticisi olan Neptün ise Balık’ta. Merkür’ün de 18 Şubat 2018 itibariyle Balık’a geçmesiyle, burada Venüs de olmak üzere 4 gezegen bir stelyum (kümeleşme) oluşturacak. Dolayısıyla su elementi ve Balık vurgusunun bir hayli fazla olduğu bir dönemde olacağız. Bu anlamda duygularımızla, sezgilerimizle ve iç sesimizle daha çok temas kurabilir ve hayatımızda daha derin boyutta kalmış, bilinçdışı bazı temaların daha çok etkisinde kalabiliriz. Duyarlılığımızın ve hassasiyetimizin artmasıyla duygusal tepkilerimiz de artabilir. Korkularımızın, duygusal reaksiyonlarımızın, bağımlılıklarımızın ve saplantılarımızın arkasındaki nedenleri araştırmak ve bunları derinlemesine anlamaya çalışmak için iyi bir dönem olabilir. İlişkilerimizde “kendimizi kandırmadan” karşımızdakini doğru bir açıdan değerlendirmek, hayallere kapılmadan gerçeği hayatın önümüze getirdiklerine bakarak “net” bir şekilde algılamak bizi hayal kırıklıklarından koruyabilir. Duygusal krizler yaşadığımız noktada, kendi duygularımızı oldukları gibi kabullenmek, hem kendimize hem de etrafımızdakilere karşı da daha merhametli ve kabullenici bir yaklaşımda olmak ne yapmamız ve ne tarafa gitmemiz gerektiği konusunda bize yol gösteren içsel rehberimizin sesini daha net duymamızı kolaylaştırabilir…

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

Astroloji Dersleri, Barış ilhan

 

KOVA’DA PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI

 

“Bir sınıra gel ve bunu aş. Bir sınıra gel ve tekrar bunu aş. 

Tek güvenliğimiz, değişebilme  kapasitemizdir.”  

- John Lilly, Amerikalı Psikanalist &Yazar

 

 

16 Şubat 2018’de Türkiye saatiyle 00:05’te 27 derece Kova’da Parçalı bir Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma  özellikle Arjantin, Şili, Paraguay, Uruguay olmak üzere Güney Amerika’dan, Antartika’dan, Atlantik ve Pasifik’in bazı bölgelerinden görülebilecek. Yeniay’ın bir oktav büyüğü olan Güneş tutulmalarının etkisi en az bir yıl sürer ve  zaman göstergesi gibi hayatımızdaki bir takım şeylerin zamanının geldiğini gösterir.  31 Ocak 2018’de gerçekleşen Aslan’daki Tam Ay tutulmasında ortaya çıkan temalara bağlı olarak edindiğimiz bilgileri, deneyimleri ve kazandığımız perspektifi önümüzdeki dönem içerisinde yapmamız gereken değişimlerde ve başlangıçlarda kullanmak mümkün olabilir.  Sabit bir hava burcu olan Kova’daki bu tutulma, hayatımızda özellikle zihinsel anlamda daha objektif, akılcı, tarafsız, eşitlikçi ve insancıl olmamız, yeni fikirlere ve değişime daha açık olmamız gerektiğini vurguluyor. Duygusal ve zihinsel anlamda özgür olmak ve bireyliğimizi ifade etmek ihtiyacındaysak, bunu aşırı kayıtsız, mesafeli ya da  isyankar bir şekilde ifade etmek yerine, daha tarafsız ve karşımızdakinin de hak ve özgürlüklerini gözeten bir tarzda yapmak oldukça önemli.

 

Kova’daki bu tutulma yine Kova’daki Merkür ile kavuşum halinde, dolayısıyla sözlü-yazılı iletişim, akılcılık, tarafsızlık, öğrenme, bilgilenme, ticaret ve ulaşım gibi konuların gündemimize daha çok oturması söz konusu olabilir. Kova’da olması bakımından yeni fikirlere açık olmak, hayatımızdaki sorunlara daha önce hiç bakmadığımız bir gözle bakmak, kendi doğrularımızı, fikirlerimizi ve duygularımızı özgürce söylemek, bireyliğimizi ifade etmek, yeni şeyler öğrenmeye açık ve bir şeylere başlamadan ya da bir konu hakkında yargıya varmadan önce “doğru bilgilenmeye” açık bir tavır bize çok şey kazandırabilir.  Tutulmanın modern yöneticisi Koç’taki Uranüs’ün tutulmaya yaptığı altmışlık açı, hayatımızda kişisel anlamda özgürlüğe, açık fikirliliğe, ani beklenmedik değişimlere, normların dışına çıkmaya ve şimşek gibi gelen düşüncelerin veya bilgilerin getirdiği ani bir kavrayışa da hazırlıklı olmamız gerektiğine işaret ediyor. Akrep’teki Jüpiter ise tutulmaya kare açı yaparak eşlik ediyor. Abartılı bir şekilde özgürlüğümüzü talep etme, aşırı  duygusal reaksiyonlarla yıkıcı tepkiler verme, isyan etme ve “ya hep ya hiç yaklaşımıyla” hayatımızda ani değişimler yaparak bizi hala besleyen yapılara ve ilişkilere zarar verme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Değişim, özgürlük ve mesafe ihtiyacımızın acımasız, soğuk, yıkıcı ve sosyal ilişkilerimize zarar verecek bir duruma gelmemesine dikkat etmekte fayda var.  Yaşadığımız krizleri, hayatımızda yolunda gitmeyen durumlara ve aksaklıklara dikkat çeken işaretler olarak görüp, öncelikle bize durmadan sorun yaratan bakış açımızı, davranış kalıplarımızı değiştirebilir ve   belki yeni yöntemlerle ilerleyebiliriz.

 

Kova’daki bu tutulmanın Asteroid Juno ile yaptığı kavuşum da oldukça dikkat çekici.  Juno, kuvvetli duygusal bağlar kurma prensibi, bağlılık ve evlilik ile ilişkilendiriiyor.  Aslında bir Ay Tanrıçası olan Juno, taahhüt yani bağlılık içeren bir ilişkinin ya da evliliğin 3 evresini temsil ediyor; evlenmemiş genç kız, gelin ve dul. Mitolojik hikayesinde Juno (Hera) ve Jüpiter (Zeus), Jüpiter’in sadakatsizlikleri yüzünden ayrılır, Juno yalnızlığa gömülür ve gidip kutsal bir kaynakta kendisini yıkar ve bir müddet sonra Jüpiter’e geri döner. Bu anlamda Juno, bir evliliğin ya da ilişkinin de birleşme – ayrılma (boşanma) ve tekrar birleşme gibi evrelerini sembolize eder. Sadakatsizlik, öfke, kıskançlık, sahiplenicilik ve cinsel rekabet de Juno’nun gölgeleridir. Demetra George, Juno’nun asıl amacının sadece evlilik olmadığını, aslında diğer bir kişiyle tamamen kaynaşarak kendi içerisindeki eril-dişil enerjiyi dengelemek ve böylelikle egoyu aşarak evrenle bütünleşmek olduğunu söyler.  Bu tutulma da, bir önceki Aslan’daki Ay tutulması gibi (Ceres ile kavuşum) dişil bir figüre vurgu yapıyor. Kova’daki tutulmanın yaptığı bu kavuşum, kadınların evlilikteki rolleri, hakları, ilişkilerdeki eşitlik ve özgürlük gibi temaları gündeme getireceği gibi,  bu alanlardaki bir takım problemlerin gün yüzüne çıkarak bizi kendi doğrularımızı daha çok ifade etmeye de zorlayabilir. İlişkilerimizi daha ciddi ve yasal bir forma sokabilir ya da  kendi bireyliğimizi, doğamızı ve özgürlüğümüzü yaşayamadığımız ilişkilerden uzaklaşabiliriz. Tutulmanın geleneksel yöneticisi Oğlak’taki Satürn de, gerek ilişkilerimizde gerek hayatımızın diğer alanlarında olsun sorumluluk üstlenmek, ciddi kararlar almak ve “kendi doğamıza” uygun seçimler yapmak gibi temaları beraberinde getiriyor. Bu anlamda eski modellere ve kurallara sıkı sıkıya bağlanmak yerine, kendi yolumuzu belirlemek adına hayatımızdaki kısıtlayıcı unsurlardan özgürleşmemiz gerekebilir.

 

Tutulmanın Sabian sembolü cümlesi, “Kışın yakacak odun sağlamak için bir ağaç kesildi ve kütüklere bölündü.” şeklinde. Bu sembol çevremizdeki mevcut şeyleri tekrar gözden geçirip kendi avantajımıza kullanmak ile alakalı. Ayrıca plan yapabilme ve ileriyi düşünebilme kapasitesine işaret ediyor. Hayatımız boyunca etrafımızda gelişen ve büyüyen bir çok şey olabilir.  Bu şeylerin sadece bir hatıra ya da bir heykel gibi hayatımızda öylece durmalarına izin vermekten ziyade, bunları daha farklı ve bize daha fazla yarar sağlayacak bir şekilde kullanabiliriz. Daha kullanışlı ve faydalı bir hale getirmek için eski bazı şeyleri gözden çıkarmamız gerekebilir. Her anlamda bir “geridönüşüm” temasını gösteren bu sembol, hayatımızda yenilenebilir ve dönüştürülebilir şeyleri tespit etmemiz gerektiğini söylüyor.  Buradaki risk gelecek için hiç bir plan yapmadan, sırf değişim ve yenilik adına eskiyi tamamen yok etmek ve yeterli olmayacak korkusu ile elimizdekileri hiç paylaşmamak. Sembol hayatımızda “yenilenmeye” gitmek istediğimiz her noktada, daha kontrollü gitmemiz gerektiğini ve bunun için de her zaman bir plana  ihtiyacımız olduğunu bize hatırlatıyor...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*www.sabiansymbols.com, Lynda Hill

*Hidden Faces of the Asteroid Goddesses, Jessica Murray, The Mountain Astrologer, Spring 1998.

*George, Demetra: Asteroid Goddesses, ACS 1986

 

ASLAN’DA TAM AY TUTULMASI

 

 

“Benim tacım kalbimdedir, başımda değil...

 Ne elmaslarla ne değerli hint taşlarıyla bezenmiştir ne de görülebilir..

 Benim tacım gönül ferahlığıdır.

 Ve bundan çok az kral hoşlanır.. “   - William Shakespeare

                                          -

31 Ocak 2018’de Türkiye saatiyle 16:28’de Aslan burcunda bu yılın ilk tutulması, bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma 2 Ocak 2018’de Yengeç’te gerçekleşen,  Ay’ın dünyaya en yakın pozisyonunda olduğu Süper Ay’ın ardından bu ay gerçekleşen ikinci Süper Ay; aynı ayın içerisinde gerçekleşmesi bakımından ise Süper “Mavi” Ay olarak adlandırılıyor. Ay tutulma sırasında parlaklığını kaybedip soluk kırmızımsı bir renk alacak ve atmosferin ışığı kırması sonucu oluşan bu renk tonu yüzünden bu Ay tutulması aynı zaman da bir "Kanlı Ay" olacak. Kuzey Amerika'nın batısından itibaren Pasifik Okyanusu ve Asya'nın doğusuna kadar gözlemlenebilecek olan bu “Süper Mavi Kanlı Ay tutulması” en son 30 Aralık 1982’de görülmüş. Ay tutulmaları Dolunay’ın bir oktav büyüğü ve dolayısıyla etkisi fazla. (6 Ay) Bizim psikolojik ve duygusal durumumuza ve hayatta şu anda kişisel anlamda bizi etkileyen konulara ayna tuttukları gibi, zaman göstergesi gibi yaşamımızda zamanı gelen, artık tüm açıklığıyla görmemiz ve gerekli düzenlemeleri yapmamız gereken şeylere de ayna tutarlar. 

 

Aslan burcunda gerçekleşen bu tutulmada, Dolunay’ın özellikle iki zıt kutupta olan enerjileri dengeleme, karşımızdakine ayna tutma, yansıtma ve dolayısıyla farkındalık kazanma açısı olduğunu hatırlarsak,  her türlü ilişki modelinde kişisel isteklerimizi daha fazla ön plana alacağımız, kendimizi daha çok ifade ettiğimiz, daha canlı, sıcak, cömert ve yaratıcı olacağımız bir döneme işaret edebilir; diğer yandan ne kadar önemli ve özel olduğumuzun görülmesini, takdir edilmeyi ve durmadan onaylanmayı da bekleyebileceğimizi gösteriyor. Kendimizi hiç eleştiriye gelemeyen bir halde, üstün olma isteği ya da gururlu tavırlar ile aşırı duygusal tepkiler verirken bulabiliriz. Bu tutulmaya Kova’daki Venüs, Güneş ve Güney Ay Düğümü ile kavuşum, Aslan’daki Ay ile karşıt açı yaparak damgasını vuruyor. Hayatımızdaki değer verdiğimiz şeyler, öz-değer duygumuz, sevme-sevilme isteğimiz, sevgi anlayışımız, arkadaşlık ya da özel ilişkilerimiz konusunda sınandığımız ve bu alanlarda hem kendimizin hem de karşımızdakilerin isteklerinin, taleplerinin ve  belki de doyumsuzluğun oldukça arttığı bir dönem olabilir. Öte yandan Kova’daki Güneş, yaklaşımlarımızda, daha objektif, akılcı, tarafsız ve eşitlikçi olmamız gerektiğini de vurguluyor. Duygusal ve zihinsel anlamda özgür olma ve bireyliğimizi ifade etme ihtiyacındaysak, bunu sadece kendimizi  düşünen bencil ve isyankar bir şekilde ifade etmek yerine, daha tarafsız ve karşımızdakinin de hak ve özgürlüklerini gözeten bir tarzda yapmak oldukça önemli. Güneş’in yöneticisi Oğlak’taki Satürn, kişisel, duygusal taleplerimiz ya da özgürlük beklentimiz konusunda bizi daha gerçekçi olmaya davet ediyor ve  durmadan önemimizin, değerimizin ya da farklılığımızın görülmesini beklemek yerine, hayatta kendi yetkinliğimize ve saygınlığımıza ulaşmanın yolunun “gerçekleri” oldukları gibi kabullenip, kendi yaşam sorumluluğumuzu üstlenmekten, kendi seçimlerimizi yapmaktan ve bu seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşme olgunluğu göstermekten geçtiğini hatırlatıyor.

 

Tutulmada Aslan’daki Ay ile asteroid Ceres’in yaptığı tam kavuşum da oldukça dikkat çekici. Besleyen, büyüten ve iyileştiren bir prensibi gösteren Ceres,  çocuğu kişisel manada besleyen ve büyüten geleneksel anneliği simgeleyen Ay’ın tersine,  kuvvetten düşmüş, bakıma ihtiyacı olan insanlarla ilgilenen daha evrensel boyutta bir anne sevgisini temsil ediyor. Bu kavuşum genel anlamda “dişil” bir figüre vurgu yaptığından, hayatımızda annelik, anne veya bazı kadın figürleri, aile, çocuk yetiştirme, bakım, büyütme, yeme alışkanlıkları, kendi fiziksel bedenimizle ilgilenme ve iyileştirme gibi temaları ön plana çıkabilir. Aslan’daki bu tutulmaya eşlik eden Ceres, hem kendimizle ilgilenmek hem de ailemiz, çocuklarımız olsun başkalarıyla ilgilenmek arasında iyi bir denge tutturmamız gerektiğine işaret ediyor olabilir.  Başkalarıyla içten, samimi ve yüreklendirici bir şekilde ilgilenirken, bizim için önemli şeyleri ifade ettiğimizden ve özellikle kendimize zaman ayırıp sağlığımızı ilgilendiren konularda  bedenimizin sesine kulaklarımızı tıkamadığımızdan emin olmak oldukça önemli.

 

Aslan’daki Dolunay’ın Sabian sembolü ise “Akşam bir bahçe partisinde toplanan yetişkinler” şeklinde. Bu sembol eğlenmek, rahatlamak ve insanlarla sosyalleşmek ile ilgili. Birşeyler yerken içerken yeni insanlarla  tanışıp sohbet etmek, anın tadını çıkarmak ve tüm sosyal maskeleri, yüzeyselliği, yapmacıklığı bırakıp gerçekten kendin olabilmek bu sembolün anahtar ifadeleri. İş yükünün veya hayat sorumluluğunun ağır olduğu zamanlarda, kendimize dinlenmek ve rahatlamak için molalar vermek, kendimizi içtenlikle ifade edebildiğimiz insanlarla beraber olmak ruhumuzu besleyecektir. Sembolün işaret ettiği başka bir şey ise, birşeylerin aslında herkes tarafından bilindiği ama hiç kimsenin imaj kaygısıyla ya da gururundan ifade edemediği konularla alakalı. Problemleri göz ardı etmek ya da onlardan kaçmak bunların daha sonra önümüze büyüyerek ve belki daha da karmaşık bir şekilde gelmesine neden olacaktır. Aslan’daki bu tutulma önümüzdeki dönemde eleştirilme, rezil olma, risk alma korkusuyla ve belki aşırı gururla takındığımız sözde tavırların ve maskelerin artık geçerliliğini ya da anlamını kaybedeceğini gösteriyor olabilir.  Gerçekte içimizde her kim isek onu olduğu gibi ifade etmemiz, kendi doğrularımızı, isteklerimizi söylememiz ve kendimizle  ilgilenmemiz gerekebilir. Nihayetinde kendi değerimizi ve önemimizi kendimize hep “başkalarının gözlerinden”  bakarak değil,  kendi kalbimizin ateşine ve sesine kulak vererek bulabiliriz...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*http://www.astrolojidergisi.com/mitoloji15.htm

*Astrolojide Açılar, Sue Tompkins

*https://sabiansymbols.com

 

MARS YAY’DA – 26 Ocak 2018

 

“İnanç bir eylemdir. Sen sadece inandığın şey değilsin; seni asıl ifade eden şey buna uygun olarak nasıl davrandığındır.” - Mitch Albom

 

 

Hayatla nasıl mücadele ettiğimizi, savaşma tarzımızı, nasıl hareket ettiğimizi ve kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren Mars değişken bir ateş burcu olan Yay’daki yolculuğuna başlıyor.  Bu konumdaki Mars inançlarını gerçekleştirmek, kendi inançlarını, fikirlerini ve prensiplerini savunmak ve onlar için savaşmak üzere hareket eder. Yaşama güvenen ve inanan, iyimser, çoşkulu, deneyime ve maceraya açık bir  tavır söz konusudur. Mars bu konumda kendisinden farklı yaşamları, inançları ve kültürleri deneyimlemek, yeni ufuklara açılmak, bunların sonucunda edindiği deneyimlerle  yaşam bilgeliğine ulaşmak ve kendisine ait bir yaşam felsefesi oluşturmak amacındadır. Farklı ufuklara açıldığı bu yolculukta, kendisinden farklı tarzlarda yaşayan ve inanan insanlara karşı hoşgörü ve anlayış geliştirir, kendi edindiği deneyimlerin sonucunda belirli yargılara, hükümlere varır ve taraf olur. Yaşayarak vardığı bu hükümler ve yine yaşayarak geliştirdiği inanç ve prensiplerini savunma ve onlar için mücadele etme konusunda oldukça sert olabilir. Bu konumdaki Mars’ı, kendi yaşam ustalığını ve deneyimlerini başkalarına aktarmak üzere gezen bir “bilge” gibi görebileceğimiz gibi, kendi inandıklarını vaaz etmek üzere dolaşan bir “misyoner” ya da kendi inançları için savaşan bir “inanç savaşçısı” olarak da görebiliriz. Bunların yanı sıra, Yay’daki Mars asil, iffetli, ahlaklı ve etik davranışlara da işaret eder.  Bu konum tüm doğa sporları ve macera yolculukları için uygundur.

 

Olumsuz ifadelerinde, Yay’daki Mars katı inançlara, fikirlere, önyargılı ya da aşırı yargılayıcı, fanatik,  tavırlara işaret edebilir. Hayata aşırı derecede güvenen ve aşırı iyimser bir tavırla işlerin kendi kendine düzeleceğine inanma, her şeyi yarına erteleme ve üşengeçlik söz konusu olabilir.  Bu anlamda istediği şeylerin peşinden gitmekte zorlanabilir. Diğer yandan ayağını yorganına göre uzatamaması ya da boyunu aşan vaatler vermesi yüzünden yapabileceğinden çok daha fazla işe girişebilir. Sürekli “yarına” ve gelecekteki olasılıklara odaklanması, burnunun ucundaki, o an halletmesi gereken şeyleri göz ardı etmesine ve “bugünün” işlerini aksatmasına yol açabilir.  Kendisini herkesten üstün gören asilzade, kibirli  ve lütufkar tavırlar, patavatsızlık, düşüncesizlik, kabalık, fırsatçılık ve kendi yapamadıklarını başkalarına vaaz eden iki yüzlü bir ahlakçılık söz konusu olabilir. Nasıl mücadele ettiğimizi ve savaştığımızı gösteren Mars, sınıf bilinci yüksek bir burç olan Yay’da insanları “aşağıdakiler” - “avam” ve “yukarıdakiler”- “asil” olarak ayırabilir. Bu anlamda  sürekli asil ve ahlaklı davranışlar sergileyerek,  kavga etmeyi, mücadele vermeyi ve savaşmayı “avamlık”,  bir “aşağıda olma” durumu olarak nitelendirebilir. “Büyüklük bende kalsın” tavrıyla gerçekten gerekli olan durumlarda bile savaşmaktan kaçınabilir.

 

Mars’taki Yay’ın yönetici gezegeni Jüpiter Akrep’te ve karşılıklı bir ağırlama halinde. Bu dönemde yaşadığımız iyi ya da kötü deneyimleri, olayları derinlemesine anlamak, hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin davranışlarının arkasındaki psikolojik motivasyonları doğru algılamaya çalışmak oldukça önemli. Kötü-pis diye kendi içimizde bastırdığımız ya da uzun süredir yüzleşmekten çekindiğimiz konuların arıtılmak ve ıslah edilmek üzere tekrar karşımıza çıkması söz konusu olabilir.  Hayatımızdaki anlam duygusuna ulaşmamız, ruhsal anlamda güçlenmemiz ve özgürleşmemiz, bazı yerlerde verdiğimiz güç savaşlarından vazgeçerek bırakmaya gönüllü olmamıza, duygusal anlamda bağımlılıklarımızdan ve takıntılarımızdan kurtulmamıza bağlı olabilir. Kendi yaşam ustalığımızı kazanırken, inandığımız bazı şeylerin veya prensiplerimizin dönüşüme uğrama vakti gelmiş olabilir.   Kişisel ve duygusal anlamda bizi dönüşüme, yenilenmeye zorlayabilecek bu deneyimleri, gerek kendimiz gerek anlamaya çalıştığımız insanlarla ve durumlarla ilgili olarak “asıl gerçeğe” götüren  rehberler olarak görebiliriz...

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

 

 

 

2018: Satürn’ün ayak izleriyle...

 

Karanlıkların efendisi Satürn 20 Aralık’ta yönettiği burç olan Oğlak’a girdi. Hemen ertesi gün de Güneş Oğlak’a girerek Satürn’le kavuştu. O gün Kış Gündönümü. Karanlığın egemen olduğu en uzun gecenin günü. O günden sonra günler uzamaya başlayacak. Ama henüz ışığın egemenliğine çok var. Bu ancak İlkbahar Ekinoksunda gerçekleşecek. O güne kadar katedeceğimiz yollar, aşacağımız engeller var. Dar ve buzlu tünellerden geçeceğiz.

 

Satürn çıplak gözle görülebilen son gezegen olduğu için sınırları temsil eder. Ptolemik evren modeline göre her şeyi çevreleyerek sınırlarken organizmayı kuşatır, bir düzen ve güvenlik sağlar. Güneş’in çevresini yavaş yavaş 29-30 yılda dolanırken çok şey görüp geçirdiği, olgunlaştığı düşünülerek Yaşlı Bilge Adam olarak da tanımlanır. Bu yönüyle bir yandan da ‘zaman’ın yöneticisidir. Kişisel yaşantımızda onu ömrün gezegeni olarak da düşünebiliriz. Bir ömür içinde kendi özümüzü gereğinde kendimizi kısıtlayarak, sorumluluk üstlenerek yapılandırmak, onu dış tehditlere karşı korumak da Satürn’le ilişkilendirilir. Ve bu Satürn, zamanı geldiğinde ömrü sonlandırır. Bu nedenle ölümün, kayıpların gezegenidir... devamı

Barış İlhan

 

SATÜRN TRANSİTLERİ  

 

Robert Hand'in Planets in Transit: Life Cycles for Living kitabından 

Oya Vulaş çevirisiyle...  

 

Satürn'ü Yay'da olup da bir döngüyü bitirmiş olanlar ve

Satürn'ü Oğlak'ta olup da bir döngüyü bitirmeye başlayanlar için...

SATÜRN  DEVİNİMİ

 

 

Kötü mü hissediyorsunuz? 

İşte yapMAMAnız gereken şeyler

 

Venüs’ün İnsanların Romantik Seçimleriyle Bağlantısı Üzerine Bir Çalışma

   

"Dünya öyle yapılandırılmıştır ki

eğer onun sefasını sürmek istiyorsanız

cefasına da katlanmak zorundasınız."

Swami Brahmananda

 

 

 

Satürn ve Oğlak Burcu

 

Satürn 29,5 yıllık döngüsü ve en uzakta bulunan yörüngesiyle yalnız, yavaş, soğuk, melankolik ve zamanı yöneten olarak düşünülmüştür. Eskiler ısısı ve ışığıyla hayat kaynağı olan Güneş’e en uzak pozisyonundan ötürü Satürn'ü hayatın karşısında, ona düşman  "büyük uğursuz" kabul ederlerdi. Satürn'ün ağır hareketi zamanın geçişi, dolayısıyla yaşlılıkla bağdaştırılırdı.

 

Antik zamanın büyük klasik tanrıları gezegenlerle özdeşleştirildiğinde Kronos (Roma'da Satürn) en yüksek ve en yavaş gezegenle ilişkilendirildi. Yunancada ‘zaman’ anlamındaki Chronos ile Kronos sözcükleri arasındaki tesadüfi benzerlik, bazı ortak özellikleri olan iki kavramın gerçek özdeşliğinin kanıtı olarak öne sürüldü. (Tarımın piri olarak elinde orak taşır) Bu özdeşliği yazıya döken en eski yazar olan Plutarch'a göre Koronos zaman demekti.

 

Yeni-Platoncular, tanrıların ve insanların babası olan Kronos'u, Kozmik Akıl diye yorumladılar bu kavramı 'bilge ihtiyar inşacı' diye adlandırılan Chronos kavramıyla kolayca birleştirdiler.

Rönesans’ta hümanist bilincin yükseldiği zamanlarda Satürn’ün kısa zamanda evrensel düzeyde tanınır hale gelen başka önemli özelliği belirdi. Satürn tefekkürün göstergesi olarak seçilmişti. Hayatın ıstırap ve tehditlerinin bilincinde olmak, derin düşünmenin yoldaşları olan keder ve bezginlik Satürn’e atfedilen hüzün ve melankolinin de nedeni olarak görülmüştü. Bu aynı zamanda ‘deha’nın temel niteliği idi. Kozmik Aklı temsil eden Satürn insan ruhunun dünyaya inişiyle birlikte onu ‘ayırt etme ve düşünme gücüyle donatıyordu. Satürn feleği –küresi- Aristoteles’in evren modeline göre Tanrısal alemin hemen altında, tüm gezegen kürelerininse en üstünde bulunduğundan Tanrı’ya ve bilinmeze en yakın olarak düşünülürdü. Bu nedenle semavi alemden maddi dünyaya düşen ruhun bir bedende hayat bulması, dünyadaki görevini yerine getirip tekrar tanrı katına çıkması yolculuğunda büyük öneme sahipti.

 

Ficino’nun düşüncesine göre bedenleri dışsal uyarılara kapalı, kendilerini ilahi şeylerin araçlarına dönüştürecek şekilde tamamen aşkın olana kaptırmış düşünürlere işaret ediyordu. Buna göre disiplin, odaklanma, çaba bu gezegenle uyumlanmanın yollarıydı. Ancak bunun yanında Satürn yalnızlığa, sessizliğe, içe dönüklüklüğe, karanlığa eğilime ve cimriliğe işaret ediyordu.

 

Şimdi Satürn yönettiği, eğrisiyle doğrusuyla kendini tam olarak ifade edebileceği iki burcun eşiğine gelmiş durumda. Bunlardan ilki toprak elementinden Oğlak.

 

Oğlak burcu güneş ışıklarının en zayıf, ısı ve ışığının en kuvvetsiz, karanlığın (gecenin) en uzun olduğu kış gündönümüyle başlar. Kış mevsimini başlatır. Toprak elementine ait olduğundan soğuk ve kurudur. Maddesel dünya ve uygulamalarla ilgilidir. Satürn yönetici olduğu Oğlak’ta güçlenir. Soğuk ve kuru doğasını rahatlıkla ifade edebilir. Kimse ona karışmadığı ve kendini rahat hissettiği için kendi ikametgahında doğasının özelliklerinde aşıraya kaçma tehlikesi de vardır. Dolayısıyla Saturn’ün Oğlak’ta oluşu maddi dünya ile çok haşır neşir olmayı, dünyevi hırsları, iktidar kavgalarını, kontrolü kaybetme korkusunu, yetersizlik hissini, mevcut durumu koruma isteğini, kurallara sıkı sıkıya bağlılığı, geleneksele yapışmayı, gaddarlığı, kayıtsızlığı, acımasızlığı, soğukluğu, uzaklığı, verimsizliği, yıkımı gösterebilir.

 

Yeni Platoncuların kozmik akılla bağlantılandırdıkları, tanrısal aleme en yakın kürede ikamet eden Satürn tefekkürden, olgunluktan, derinlikten, ruhun talep ettiği esas sorumluluklardan uzaklaştığında, gelip geçici, hastalığın, bozuluşun, bitişin, ölümün geçerli olduğu maddi dünyanın çamurunda güç, saygınlık, iktidar için mücadele eden bir kişiyi, toplumu ya da bir medeniyeti Tartaros’un derinliklerine hapsedebilir. Satürn yaklaşık iki yıl sonra yönettiği diğer burca -yüksek akılla ilişkili, hava elementinden Kova burcuna- geçtiğinde, muhtemelen, soğuk ve kuru doğasının yumuşadığı, yüksek hakikati, aklı ön plana alan, adaletle bireyleri gözeten, statükoyu yıkan, daha insancıl yapılara doğru giden bir süreci başlatabilir. O zamana kadar maddi dünyanın iktidar, saygınlık, güç ve başarı klişelerinden, bireysel ya da toplumsal olarak katı sınırlar çizmekten, baskı kurmaktan, suçlamaktan, intikam ve kinden, kaygıdan, cehalete (karanlığa) kapılmaktan, zalimlikten, katılaşmaktan, duyarsızlaşmaktan, karamsarlıktan kaçınmak gerekir. Geri çekilip düşünmek, ruhun esas amacını anlamaya çalışmak, disipline olmayı, çalışmayı, zamanı kullanmayı öğrenmek, yalnız kalmaktan korkmamak, metanetli olmak, doğayla başbaşbaşa kalmak, yavaşlamak, derinleşmek, araştırmak, hakikati anlamaya çalışmak, azla yetinmeyi öğrenmek, ifrattan kaçınmak bu dönem için olumlu yaklaşımlar olur.

Aysem Aksoy, Aralık 2017

Kaynakça:

Barış İlhan, Gezegenler: Satürn, Astroloji Dergisi

Satürn ve Melankoli, Cogito, sayı 51, 2007 – YKY

İkonoloji Araştırmaları, Erwin Panofsky, Pinhan Yayınları, 2014 http://www.astrolojidergisi.com/makale_saturn-yayda.htm 

   

JÜPİTER TRANSİTLERİ

 

Robert Hand'in Planets in Transit: Life Cycles for Living kitabından 

Oya Vulaş çevirisiyle...

 

10 Ekim 2017’te Jüpiter Akrep’te

Jüpiter, yaklaşık bir yıl sürecek Akrep’teki yolculuğuna başladı.

 

Yaşam ve ölüm Akrep’in iki uç noktasıdır. Ölüm, yaşam kadar gerçektir ve kaçınılmazdır. Karşısında hissetiğimiz acizlik bizi güçlü olmaya iter. Akrep doğası gereği hayatta bunu idrak etmek üzere yaşanan deneyimlerden sorumlu burçtur. Jüpiter burada ölüm, bitiş, güç ve acizlik deneyimlerinden bir anlam çıkartmak, çıplak gerçeği aramak, sahte ve yüzeyde görünen her şeye şüpheyle yaklaşmak, ruhsal olarak güçlenmek, korkunun üstesinden gelmek, kendinden daha büyük bir güce inanç geliştirmek, hayatı dönüştürecek bir kavrayış yakalamak peşindedir.

Akrep burcu kaynaşmak, güçleri, kaynakları birleştirmekle ilgilidir. Dolayısıyla Jüpiter’e özgü inanç ve güven hissi insanların enerjilerini daha büyük bir amaç için birleştirebilmeleriyle, toplumdan dışlananların islahı için birlikte çalışabilmeleriyle, çürüyen bozulan şeyler arıtılabildiğinde, krizler sağduyu ve bilgelikle yönetilip aşılabildiğinde kazanılabilinir. Kendi gücünün yetmediği bir şeyleri yapabilmek için başkalarıyla güçlerini birleştirmek bu dönemde yeni gelişim fırsatları, kazanç ve zenginlik verebilir.

Jüpiter Akrep’teyken ahlaki değerlerin ve vicdanın güç kazanması, akıl ve sağduyuyula insani değerlerin yükseltilmesi söz konusudur.  Derin bağlamda yaşamın anlamını ve bağlantılarını anlama yeteneği verebilir. Akrep burcu Jüpiter’e (anlayışa, sezgiye, keşif ve yolculuğa) derinlik, kararlılık ve irade sağlar. Güçlü bir azimle büyüme kararlılığı görülür. Söylenenlerin arkasındakini duymak, görünenin arkasındakini görmek, gerçeğe, derin bir kavrayışa, evrensel ve tüm insanlığı bağlayan prensiplere ve değerlere ulaşmak mümkündür. Tüm ümitlerin bittiği bir yerde yıkıntıdan bir inanç, iyimserlik, umut yaratabilme yeteneği verir.

Kaynaşmanın, nüfuz etmenin ve başka biriyle bir potada erimenin burcu Akrep, gölge yönüyle  ‘Ya hep, ya hiç’ prensibiyle birlikte ‘Benden yana değilsen, benim düşmanımsın’ diyebilir, Jüpiter’in iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayıran gücü ‘benden yanaysan iyisin, doğrusun, haklısın, benden yana değilsen kötüsün, yanlışsın, haksızsın’ fikrine evrilebilir ve hayat iyi ile kötünün savaşına dönüşebilir.

Olumsuz açıdan Akrep’teki Jüpiter sabit fikirleri ve keskin biçimde tanımlanmış inançları ifade edebilir. İnançları, ırk, kültür, din, mezhep farklılıklarını manipüle ederek (birinin diğerine nazaran üstün olduğu vb) haset, kin, nefret ve intikamı büyüterek güç kazanmayı, sınıf ayrımcılığını, farklı inançta, ırkta, kültürde olanlara karşı nefreti, düşmanlığı ve saldırıyı, kendi tarafındaki kayırarak, zenginleştirerek kendinden farklı olanı ezmeyi, gücü sadece dışsal zenginlikle elde etmeyi, adaletsiz, orantısız gücü, vicdansızlığı, aşırı güç kullanmayı, yasa yapıcıların hoşgörüsüzlüğünü, fikrini, yargısını asla değiştirmemeyi, körükörüne inancı, toplumsal, sosyal anlamda çürümeyi, ahlaki, vicdani değerlerin bozuluşunu, kanunları çiğnemeyi, abartılı bir ölüm korkusunu, saçmalık ve gelip geçicilik duygusu yüzünden hiç bir inanca tutunamamayı, borçların artışını, ekonomik krizleri, dev şirketlerin arasındaki güç savaşlarını, marazi büyümeyi, metastazı, çöplerin, kanalizasyonların, pisliğin yayılıp çoğalmasını, yeraltından, sualtından gelen patlamaları, yeraltında, suda yayılmayı, suyun kabarmasını gösterebilir.

Akrep aşırı uçları, Jüpiter ise aşırılığı, abartıyı gösterdiğine göre bu yerleşim aşırı uçta geniş çaplı katliamlara, seks suçlarına, yeraltı örgütlerinin, mafyanın adalet adına saldırılarına, aşırı yıkıcılığa, zalimliğe, kötülüğün ve karanlığın kazanmasına işaret edebilir. Din, mezhep, ırk, cinsiyet, kültür farklarından doğan fanatizmin zulüm ve ölüm getirmesi söz konusu olabilir.

Kuşkusuz kibir Jüpiter’in en büyük günahıdır. Bu dönemde kibir, böbürlenme, gücün tek sahibi olduğuna, tek haklı olduğuna inanmak, kendini yasaların üstünde görmek, tanrı yerine koymak, kendi ihtiraslarını tanrı buyruğu zannetmek, kendi gücüyle sarhoş olmak, her şeyi bildiğini, en doğrunun kendi bildiği olduğunu zannetmek, boyunu aşmak mahva, acizliğe, güç ve kontrolü kaybetmeye, yıkıma neden olabilir... devamı 

Astroloji Dergisi/ Ayşem Aksoy

      

Astroloji’ye Kaç Kişi Gerçekten İnanıyor?


Nicholas Campion

 

Astroloji ve burç köşeleri, magazin gazetelerinin, kadın dergilerinin ve internetin tanıdık içeriğidir. Bu içerikler, bazıları için tartışmalı olmakla birlikte, özellikle insan ilişkileri açısından göksel ve yersel olaylar arasında anlamlı bir ilişki olduğunu iddia ederler.

 

Bildiğimiz kadarıyla, dünyadaki yaşamı yönetmek amacıyla gezegenleri 12 zodyak işaretiyle ilişkilendiren Astroloji, Orta Doğu'da ve klasik Yunanistan'da M.Ö. beşinci ile birinci yüzyıllar arasında icat edilmiştir. 21.yüzyıla büyük oranda İslam dünyası yoluyla iletilmiştir.

 

Astroloji son günlerde iki farklı konuda yeriliyor. Bir tarafta, en iyi ihtimalle onu yanıltıcı bulan, kötü ihtimalle de Şeytani bulan Evanjelik Hıristiyanlar var. Diğer taraftaysa, kaderimizin yıldızlarda yazılı olmasını hileli ve hatta zararlı olduğunu düşünen şüpheciler bulunuyor.

 

Bu iddialar doğruysa, kaç kişinin astrolojiye inandığını ve bunun nedenlerini anlamak önemli ve bu konuda yapılacak bazı ciddi araştırmalar için zaman gelmiş demektir.... devamı                                                       Çeviren: Billur Kılınç ve Hatice Akbaş

 

   

Büyük Amerikan Tutulması Sadece Amerika’yı mı Etkiliyor?

 

Nefesler tutuldu, gözler Büyük Amerikan Tutulması için Amerika’ya çevrildi. Dünyadaki astrologların tek konusu 21 Ağustos’da gerçekleşecek olan Güneş Tutulması. Bir tutulma en fazla gözlendiği yeri işaret ettiği için bir bakıma haklılar. Amerika bütünüyle tutulmanın etkisi altında. Bu tutulmaya ilginin bir odak noktası da Güneş Tutulmasının Trump’ın Yükselen’i (doğum saati doğruysa) üzerinde gerçekleşecek olması. Trump’a karşı olanlar bu tutulmayla birlikte Trump’un gideceğini umuyorlar. Trump gitse de kalsa da bundan sonra Amerika’yı zor günlerin beklediği aşikar. Geçenlerde bir makale uzun uzun Amerikan İmparatorluğunun çöküşe geçtiğini, yerine Çin’in yükseldiğini anlatıyordu. İleride göreceğiz...

 

Son haftalarda Trump’ın Kuzey Kore lideriyle restleşmesi üzerine bir okurum, bu tutulmanın nükleer anlamda ikisi arasındaki çekişmenin ciddileşeceğine işaret edip etmediğini sormuştu. Doğal olarak Kuzey Kore liderinin bu Güneş Tutulmasından etkilenip etkilenmediğine baktım. Evet, Kim Jong Un’un Mars’ı, yani savaş gezegeni, son Ay Tutulması ve önümüzdeki Güneş Tutulması ile tetikleniyordu. Bunun üzerine dünya üzerinde sahneyi işgal eden ülkelerin ya da liderlerin haritalarına bakınca hemen hepsinin yıkıcı gezegenlerinin son tutulmalarla tetiklendiğini görüyoruz. Kuşkusuz burada kritik konumdaki ülke Amerika oluyor. Amerika’nın haritasında 3. evdeki Ay tetikleniyor. Ay ölüm ve kayıp evi olan 8. Evi yönetiyor, ayrıca hem halkı temsil ediyor, hem de haritada dört tane gezegenin düzenleyicisi durumunda. Bu gezegenler haritada halkı, iktidarı, orduyu, polisi, yurtdışını, açık düşmanları, müttefikleri simgeliyorlar. Sadece bu bile Amerika’nın ne kadar hareketleneceğini göstermeye yeterli. Nitekim Charlottesville olayları bundan sonra yaşanacakların boyutlarının ipucu.

 

Amerika’nın şu anda en büyük düşmanı Rusya, ve lideri Putin’in haritasında hem Tepe Noktasının (MC) hem de Pluto’sunun tetiklendiği görüyor. Pluto cehennemin efendisi lakabıyla en yıkıcı gezegen. İsrail'in Mars-Pluto-Satürn üçlüsü, Netanyahu'nun Mars ve Pluto'su da dikkat çekiyor. Tutulmalarla yine Pluto’su tetiklenen bir başka lider de Erdoğan (doğum saati bilinmediği için haritayı 12:00 göre çıkarttım). Hepsi güç savaşı, manipülasyon, gücü elinde tutma mücadelesi veriyorlar. Tabloya İngiltere’yi eklediğimizde, onun da Satürn-Venüs/Pluto karşıtlığının tetiklendiğini görüyoruz. Bu durumda özellikle Suriye ve Irak’ta etkin olan ülkelerin zorlu bir sürece girdikleri görülüyor. Bu süreçte Mars, Satürn, Pluto gibi gezegenlerin harekete geçmesi endişe yaratan bir tablo sunuyor.

 

21 Ağustos’taki Güneş Tutulması Türkiye’nin 3. Evinde gerçekleşiyor ve iktidarı temsil eden, Ay Tutulması ile de tetiklenen Neptün’ün yanında duruyor. Başkanlık, medya, ilk öğrenim ve komşular temaları ön planda. İlginçtir ki Güneş Tutulmasının Astro Carto Graphy’sine baktığımızda Uranüs-Pluto çizgilerinin Türkiye-Suriye sınırında Kobane-Sincar arasında, kesiştiğini görüyoruz. Bu ikisinin birleşimi ani radikal savaşları ve yıkımları, öngörülemeyen dönüşümleri, özgürlük mücadelesini, kitlesel başkaldırıyı düşündürüyor. Aynı haritada Jüpiter de Hatay’ın yanından, İdlib üzerinden Şam’a iniyor. İdlib Suriye yönetimine karşıt, cihatçı güçlerin elinde bir kent. Son haftalarda el-Kaide uzantısı Nusra’nın eline geçti. Türkiye yönetimi için önemi büyük. Umarız sağduyu egemen olur, daha fazla dipsiz kuyulara doğru yönelinmez.

 

Bir Güneş Tutulmasının etkisi bir kaç yıl sürer. Olaylar bazen tutulmadan hemen önce veya hemen sonra olabilir, ancak 1-2 yıl sonra da gerçekleşebilir. Bu da bizi 2019-2020 yıllarına götürür. Demek ki o dönemde gerçekleşecek olayların tohumları şimdiden Mars, Satürn, Pluto ile atılıyor. Hepimize kolay gelsin... -Barış İlhan

 

ASLAN’DA TAM GÜNEŞ TUTULMASI

 

“Eğer içindeki hakikatin sesini duyamıyorsan, hayatının bütün günlerini başkalarının çektiği iplerin uçlarında geçireceksin demektir...”  Howard Thurman

 

 

21 Ağustos 2017’de Türkiye saatiyle 21:30’da 28 derece Aslan burcunda bir Tam Güneş tutulması gerçekleşiyor. Yeniay’ın bir oktav büyüğü olan Güneş tutulmalarının etkisi en az bir yıl sürer ve  zaman göstergesi gibi hayatımızdaki bir takım şeylerin zamanının geldiğini gösterir. Bulunduğu evin temalarını gündeme getirir. 7 Ağustos 2017’de gerçekleşen Kova’daki Ay tutulmasında ortaya çıkan temalara bağlı olarak edindiğimiz bilgileri, deneyimleri ve kazandığımız perspektifi önümüzdeki dönem içerisinde yapmamız gereken değişimlerde ve başlangıçlarda kullanmak mümkün olabilir.  Bu tutulma Saros serisi no 145’e ait bir tutulma. Bir tutulma ailesindeki bir  Saros döngüsü 18 yıl, 11 gün, 8 saat uzunluğunda ve bu tutulma ailesindeki bir önceki tutulma 11 Ağustos 1999’da meydana gelmişti. Bundan 18-19 yıl önce hayatımızda neler olduğunu,o dönemde hangi temaların ve olayların bizim için önem teşkil ettiğini düşünmek, bu önümüzdeki dönem için bize bazı fikirler verebilir. 

 

Eski astrologlar, Aslan burcundaki bir tutulmanın “kralla” ilgili olarak bir mesaj verdiğine inanırlardı.  Işığı, egoyu, bilinci ve en yüksek ifadesinde “asil ve iyi bir kralı” temsil eden Güneş’in ışığının Ay tarafından kapatılması, günün geceye dönmesi gibi, yöneticinin yani kralın da düşüşü, bilinen düzenin alt üst oluşu anlamına gelirdi. Koç’ta geri hareketini sürdüren Uranüs’ün tutulmaya üçgen açı yaptığını düşünürsek, hiç şüphesiz kişisel anlamda da bilincimizde ve hayatımızda bilinen düzen dışına çıkmamızı gerektirecek bazı olaylara ve değişimlere işaret edebilir. Kimliğimizi ve yaratıcılığımızı onurlandırmamızı, kalbimizin istekleriyle bağlantı kurmamızı sağlayacak ve belki uzun süredir göz ardı ettiğimiz ya da karanlıkta kalan gerçekleri ortaya çıkartacak deneyimlerle karşılaşmamız mümkün.  Belirtildiği gibi, tutulmaya Koç’taki Uranüs üçgen bir açı yapıyor. Duygusal ve kişisel anlamda bağımsızlığımızı ve farklılığımızı cesaretle ortaya koyacak tarzda yenilikler yapmak veya hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda gerekli inisiyatifleri almak için kolları sıvayabiliriz.

 

Aslan’daki bu Tam Güneş tutulması, Perslerin eski dört kraliyet yıldızından, “Aslan’ın Kalbi”, “Kuzey’in Gözcüsü” olarak bilinen Regulus sabit yıldızının yanında gerçekleşiyor. Persler, gökyüzünün dört bölüme ayrıldığına ve her bölümün 4 kraliyet yıldızından birisi tarafından gözetildiğine ve korunduğuna inanırlardı. Bu yıldızlar, hem iyi hem de kötü güçlere işaret ediyorlar ve  felaketleri, çığır açan buluşları ve tarihi dönüm noktalarını da gösteriyorlar. Ptolemy’ye göre Jüpiter ve Mars doğasına sahip olan Regulus’un vurgulandığı bu tutulma, kraliyet, yöneticiler, otorite, güç, asalet, zenginlik, askeri onur, toplumsal ün ve nüfuzlu arkadaşlar gibi temaların yanı sıra, şiddet, yıkıcılık, başarısızlık, gözden düşme, korkunç ölümlerle sonuçlanan kısa süreli askeri başarılar, düşmanlardan gelecek tehlikeler, yanlış arkadaşlar ve hastalık gibi temaları da gündeme getiriyor ve bu anlamda özellikle liderler ve elitler için uğursuz bir etkiye sahip olabilir. Burada Regulus’un 28 Kasım 2011’de Başak burcuna giriş yaptığını ve şu an 0 derece Başak’ta olduğunu hatırlamakta fayda var.  Ego-merkezli, eril bir burçtan, başkalarına hizmete odaklı dişil bir burca geçmesi bir çok astrolog tarafından kişinin egosunu, kişisel isteklerini bir tarafa bırakıp, başkalarına daha faydalı ve hizmete yönelik bir yaklaşımla ilişkilendirilmişti. Burada kastedilen şey, sağlıklı bir ego, kişisel güç ve özerklik duygusu olmadan, sadece başkalarının onayına bağımlı tarzda ya da köle durumuna düşecek tarzda bir hizmet anlayışı değildir. Aslında Regulus’un olumsuz ifadesinde, aşırı gururdan, bencillikten, kibirden, popüler, önemli olma ihtiyacından ve intikam duygusundan kaynaklanan bir “düşüş” teması vardır. Sabit yıldızın işaret ettiği cesaret ve gücü, onay beklemeden, hiç saklanmadan her kimsek onu samimiyetle ortaya koyarak, kalbimizin isteklerini doyurarak,  yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz, keyif aldığımız şeylerin peşinden giderek elde edebiliriz. Bu şekilde kendi “merkezimizde” olduğumuzda dışarıdan  gelebilecek darbelere ve tehlikelere karşı daha güçlü durmamız mümkün olabilir.

 

Son olarak 28 derece Aslan’daki bu tutulmanın Sabian sembolü cümlesi ise şu şekilde: “Bir denizkızı, ıssız, kayalık bir kıyıya çıkar ve ona “ölümsüzlüğü” getirecek olan prensi beklemeye koyulur.” Bu sembol kendimizi ait hissedebileceğimiz ve değer verebileceğimiz bir partnere, bir yere ya da bir kariyere işaret eder. Öz-güvenle kendi ayaklarının üzerinde durma, bilinçlilik, yaratıcılık, değişim, yenilik, zor zamanlarda sevgiyi bulma gibi temaların yanında, kişinin varlığını ilişkileri kanalıyla onaylamaya çalışma tehlikesi vardır. Bir sevgili ya da bir kalabalık olmadan kişi yok gibidir. Sosyal anlamda sadece onaylanabilir olmak ya da popüler olmak amacıyla atılan adımlar ya da kendinizi hiç ifade etmeksizin, gerçek isteklerinizi anlamaksızın sizi mutlu edeceğine inandığınız “prensinizin” ya da “prensesinizin”  gelip sizi yaşatmasını ya da isteklerinizi gerçekleştirmesini beklemek daha da fazla yalnızlığa yol açabilir. Ünlü Amerikalı yazar Chuck Palahniuk’un dediği gibi, “Gerçek mutluluğu bulmanın tek bir yolu vardır, o da iliklerinize kadar, tamamen açık olmayı göze almaktır...” 

AstrolojiDergisi/Gözde Kara

  Kaynaklar:

*The Fixed Star & Constellations in Astrology by Vivian Robson

*The Fixed Stars and Their Interpretation by Ebertin-Hoffmann

* https://infogalactic.com

*http://www.astrolojidergisi.com/Ed%20Tamplin-Tutulmalar.htm

  

KOVA’DA  AY TUTULMASI

 

“Hayattaki en önemli özgürlük, gerçekte olduğunuz kişi olmaktır. Gerçeğinizi, bir rol ile; aklınızı ve hislerinizi ise bir maske ile takas edersiniz. Kişisel anlamda bir devrim olmadan, büyük ölçekli bir değişimden asla söz edilemez.  Her şey ilk önce içimizde olmalıdır.” - Jim Morrison

 

7 Ağustos 2017’de saat 21:11’de Kova burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Ay- Güneş karşıtlığında yani Dolunay’da gerçekleşen Ay tutulmalarında, iki zıt kutupta olan enerjileri dengeleme, karşımızdakine ayna tutma, yansıtma ve dolayısıyla farkındalık kazanma söz konusudur.  Sabit bir hava burcu olan Kova’daki bu tutulma, hayatımıza ve özellikle birebir ilişkilerimize olan yaklaşımlarımızda, daha objektif, akılcı, tarafsız, eşitlikçi ve insancıl olmamız gerektiği vurgulanıyor. Duygusal ve zihinsel anlamda özgür olma ve bireyliğimizi ifade etme ihtiyacındaysak, bunu aşırı kayıtsız, mesafeli ya da  isyankar bir şekilde ifade etmek yerine, daha tarafsız ve karşımızdakinin de hak ve özgürlüklerini gözeten bir tarzda yapmak oldukça önemli.

 

Tutulma haritasında Kova’daki Ay, Kova’nın ikinci dekanında ve Merkür’ün yöneticiliğinde. Akılcılık, mantık ve tarafsızlık ve öğrenmeye açık olma konuları yine gündeme geliyor. Kova’daki Ay’ın geleneksel yöneticisi Yay’da geri hareketini sürdüren Satürn, Kova’daki Ay’a altmışlık; Aslan’daki Güneş’e ise üçgen olmak üzere olumlu iki açı yapıyor. Duygusal anlamda özgürlüğümüzü, bireyliğimizi kazanma ve bu yönde oluşacak problemleri aşma yolunda, işleri yavaştan alıp, daha gerçekçi, planlı ve disiplinli bir şekilde gitmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Kendi duygusal ihtiyaçlarımıza uygun olarak, sınırlarımızı belirlemek, mesafe koymak ya da inandıklarımızı, doğrularımızı ifade etmek bizi kişisel açıdan özgürleştirse de, bunları yaparken bizi hala besleyen sosyal yapılara ve ilişkilere zarar vermemek de önemli.

 

Kova’daki bu tutulmada, Mars, Aslan’da Güneş ile kavuşum, Kova’daki Ay ile karşıtlık yaparak önemli bir rol oynuyor. İsteklerimiz, bireyliğimiz ve özgürlüğümüz için mücadele verirken, dürtüsel, düşüncesiz, öfkeli ve zorlayıcı davranabiliriz. Öfke patlamasıyla birşeyleri koparıp atmak, uzaklaşmak ya da duygusal sömürüyle isteklerimizi elde etmeye çalışmak yerine,  bu enerjiyi kendimizi ve haklarımızı cesurca ve dürüstçe öne sürmek, karşımızdakini de bu yönde teşvik etmek ve böylelikle ilişkilerimizdeki dengesizlikleri tespit etmek üzere kullanabiliriz. Aniden çıkabilecek problemlerde ve tartışmalarda o anda gerekeni yapma ve o durumla mücadele etme kapasitemiz artabilir.  Terazi’deki Jüpiter, bu tutulmada, Kova’daki Ay’a üçgen ve Aslan’daki Güneş’e altmışlık açı yaparak, bu duruma daha olumlu, etik,  iyimser ve hoş görülü bir perspektif getirebilir. Hayatımızda adalet, eşitlik, hak-hukuk, doğru-yanlış kavramlarının oldukça önem kazanması söz konusu olduğundan,  neyin doğru neyin yanlış, kimin haklı kimin haksız olduğuna hüküm verirken, karşımızdakini de tarafsız bir şekilde iyice dinlediğimizden ve onu anladığımızdan emin olmak, her iki tarafın da kazanacağı şekilde uzlaşmak oldukça önemli. Böylelikle hayatımızda neyi/kimi nereye koyacağımıza, hangi yaklaşımın doğru ve yanlış olduğuna daha net bir şekilde karar verebiliriz.

 

Tutulma haritasında bir de Tracy Marks’ın “Dörtlü Yod” dediği açı kalıbı göze çarpıyor. Oğlak’ta geri hareketteki Pluto ile Balık’ta geri hareketteki Neptün kendi aralarında altmışlık açı yapıyor. Bu iki gezegen fokal gezegen olan Aslan’daki Güneş’e 150’lik (quincunx) açı yaparken, fokal Güneş’in karşısında Kova’daki Ay ise, Pluto ve Neptün’e “yarım altmışlık” açı yapıyor. Bu açı kalıbı bilinçdışı gerilim ve huzursuzluk ile ilişkilendiriliyor ve bu bilinçdışı huzursuzluk, kişinin hayatında bazen dönüm noktası olabilecek nitelikte ani bir krizle ortaya çıkabiliyor. Bilinç düzeyimize çıkan bu duygusal temalarla ilgili yeni bazı düzenlemeler yapmamız ve “Dörtlü Yod’un” işaret ettiği ettiği üzere, bu düzenlemelerin de mutlaka somut ve eyleme yönelik olması gerekiyor.

 

Son olarak Kova’daki Ay’ın Sabian sembolü cümlesi, “Ünlü bir iş adamı masasında oturuyor.” şeklinde. Bu sembol sorumluluk, kontrol, yönetim, akıllıca riskler ve kararlar alma konularını gündeme getiriyor.  İşimizde veya hayatımızın genelinde aşırı sorumluluk alma eğilimimizin ve kontrol ihtiyacımızın, bize fiziksel ve duygusal anlamda bazı sınırlamalar, sıkıntılar getirebileceğine, özellikle yakın ilişkilerimizde “yabancılaşma” tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğimize işaret ediyor. Hem bedenimizin hem de ilişkilerimizin sağlığını korumamız önemli. Aslan’daki Güneş’in Sabian sembolü cümlesi ise, “Fırtınadan sonra güneş ışıl ışıl parlıyor.” şeklinde. Sembol, periyodik olarak bir insanın hayatına giren fırtınalardan bahseder. Bu fırtınalar, kişinin hayatında önünü tıkayan ve gerçekleri görmesini engelleyen şeyleri silip süpürür. Hava açılır, temizlenir ve güneş ışıl ışıl parlamaya başlar. En kötü olan bitmiş ve bir iyileşme süreci başlamıştır.  Sembol, bir kendini toparlama süreci, kötü bir haberden sonra gelen iyi haber, iyileşme gibi temalardan bahsetse de, sürekli bir şeylerin ters gideceğine dair aşırı bir korku, öngörülemezlik, dengesizlik gibi temalara karşı da uyarıyor.  Farklılığımızı ifade ederken veya özgürlüğümüzü, haklarımızı talep ederken,  bizim için hala önemli olan insanlardan uzaklaşmadığımızdan emin olmamız ve  gerçek anlamda  özgür olmanın - hayatı sadece uzaktan seyretmenin ötesinde - sorumluluk  ve çaba gerektirdiğini de unutmamamız gerekir.

 

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

Astroloji Dersleri, Barış İlhan

Doğum Haritası Yorumlama Sanatı, Tracy Marks

www.sabiansymbols.com, Lynda Hill

 

2017 Tutulmalarının Sizin İçin Ne Anlama Geldiğini Keşfedin

 

Ed Tamplin

 

 

Doğada bir tam Güneş tutulmasının görkeminden daha huşu uyandıran bir olay yoktur. Bu kısa büyüleyici dakikalarda, doğal olan doğaüstüne dönüşür. Gün geceye döner, sıcaklık dramatik olarak düşer, ve kararmış gökyüzünde yıldızlar sihirli bir şekilde parıldamaya başlar. Eskiler bu Güneş'in gök kubbede yutulma mucizesinin karşısında hayrete düşmüşlerdi. Onun gizemi ve cazibesi zamanlar ötesidir.

 

Bazıları 2017'i Büyük Amerikan Tutulma Yılı olarak adlandırıyor. 21 Ağustos'ta UT 18.20'de bir tam Güneş tutulması ABD'yi Batıdan Doğuya katedecek. En az, bağlantılı olduğu 1999 Büyük Tutulması kadar dikkat toplayacak. Yılın başlarında, 26 Şubat'ta UT 14.58'de gerçekleşen Halkalı Güneş Tutulması Güney Amerika'nın Güney ucundan Orta Afrika'ya doğru bir seyir izlemişti. Halkalı Güneş Tutulması, Ay Güneş'in önündeyken Güneş dairesinin kenarlarının görülebildiği durumdur. 

 

Tarihsel olarak, tutulmaların kayıt altına alınması kültürler arası bir olaydır. Onlardan sadece sıradan insanlar değil, krallar ve imparatorlar da korkuyorlardı. Üç gök cisminin, yani Güneş, Ay ve Dünya düzleminin aynı hizaya gelmesi, büyük değişimlerin habercisi olarak varsayılırdı. Sır dolu Dünyanın astronomi başkenti Babil'de, tam bir tutulma öncesinde halk tabakasından biri kral olarak tayin edilirdi. Ancak bu görev kısa ömürlü olurdu, çünkü hem kişi hem de unvanı göksel tanrıları yatıştırmak ve kralı korumak için kurban edilirdi.

 

Bir tutulmayı öngöremeyen astrologlar için benzer bir kader beklenirdi. Bunu, Çinli astronomların MÖ 2400'ten beri titizce kayıt tuttukları anallarda gözlemliyoruz. En eski Çin uygarlığında Güneş imparatoru sembolize ederdi, ve tutulma için kullanılan "shih" kelimesi yemek veya tüketmek anlamı taşıyordu. Güneş'in Hindu Mitolojisinin meşhur ejderhası Rahu tarafından ya da Viking/Kore efsanelerindeki Güneş köpekleri tarafından yutulduğu motifi, çeşitli kültürel tutulma geleneklerinin parçasıdır. .. devamı

Çeviren: Efe Naci Erten

    

Astrolojide Mizaçlar (Temperament)

 

 

Gülşen Altay'ın hazırladığı çalışma. Bu çalışmayı 9 Şubat 2017 tarihinde NCGR-Türkiye toplantısında sundu. Çalışma uzun ve kapsamlı olduğu için pdf dosya olarak paylaşıyoruz. Aşağıdaki linkten dosyaya ulaşabilirsiniz.  Kendisine çok teşekkür ederiz.

 

MİZAÇ

 

"Elementler harmanlandı, karıldı bir insana… 

Su’ydu, ondan size akan 

Ateş’di, ondan size geçen heyecan, ilham 

Hava’ydı, ondan size doğru esen 

Toprak’dı onun kendine sakladıkları"


Bir şeyleri kategorize etmek insanın doğasında vardır. Jung bunun sebebini “kaos’a düzen getirmek” istememiz olarak açıklar. Gerçekten de binlerce yıldır insanları fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak sınıflandırıyoruz. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de 2000 yılı aşkın süredir bilim adamları, hekimler, filozoflar ve astrologlar tarafından kullanılan mizaç’dır.
Bildiğimiz anlamda modern batı dünyasına ulaşan mizaç teorisi ve analizi tarihte Greklerle başlamıştır. Empedokles, ilk, kosmos’un bileşenleri hakkında hipotezini sundu. Açıklıkla olmasa da Hipokrat tarafından değinilen mizaç doktrini, Galen tarafından geliştirildi ve Ptolemy’den Ortaçağ astrolojisine ve William Lilly zamanına kadar kullanıldı. Mizaç teorisini ve tarihini keşfe çıkmadan önce dilerseniz: Mizaç nedir? Bileşenleri nedir?, sorularına cevap arayalım.

 

https://s3.amazonaws.com/wix…/Z41BkC2QKiaDZKWmdB0Q_MIZAC.pdf

     

ANA TANRIÇANIN İTİBARI

 

 

Astrolojide kadınlar iki gezegenle temsil edilirler: Ay ve Venüs. Venüs en yalın haliyle genç kadındır, Ay ise anne, olgun ve yaşlı kadın. Bu ikisi de Türkiye’nin doğum haritasında zarar gördükleri, güçlerini yitirdikleri yerlerde duruyorlar.

 

Venüs zarar gördüğü Akrep burcunda yer almış. Zararda olan gezegen dermansız ve güvensiz olarak düşünülür. Bu, kaynakları fazla olmayan, dostça olmayan yabancı bir ikametgahta yaşamak gibidir. Venüs Türkiye’nin doğum haritasında eğlenceyi, flörtü ve seksi temsil eden 5. evde bulunuyor. Aslında Venüs burada rahat eder, ancak güçsüz durduğu için, biz Türkiye’de genç kızları iyi bir durumda göremiyoruz. Daha ziyade seks objesi konumundalar.

 

Anneyi, olgun kadını simgeleyen Ay ise Türkiye’nin doğum haritasında sıkıntıları, köleleri, hastane ve hapishaneleri temsil eden 12. evinde kilit altında görünüyor. Eh zaten biz de kadınları ya tarlada ya fabrikada köle gibi çalışırken, veya hastanede sırasını beklerken görüyoruz. Kendileri için evden, işten kaçabildikleri yerler oluyor hastaneler. Tabii bir de hapishane ziyaretleri var anaların !!

Bu tabloya göre kadınların durumu pek parlak değil. Peki nasıl oldu da Ana Tanrıçanın topraklarında kadınlar bu hale düştü? - Barış İlhan 

    

Devamı: https://www.barisilhan.com/ana-tanricanin-itibari

 

  

AY DÜĞÜMLERİ BURÇ DEĞİŞTİRİYOR

 

 

Astrolojide Ay Düğümleri Ay’ın yörüngesi ile dünyanın yörüngesinin kesiştikleri noktalardır. Güneş ve Ay Tutulmaları da Yeniay ve Dolunay’ın bu düğümlerin yakınlarında gerçekleşmesi ile olur. Sembolik anlamıyla Ay Düğümleri geliştirmemiz ve bırakmamız gereken özellikleri simgelerler. Kuzey Ay Düğümü ruhumuzun o tarafa doğru gitmek zorunda olduğu, dolayısıyla geliştirmesi gereken nitelikleri gösterir. Güney Ay Düğümü ise artık yeteri kadar deneyimlenen bir niteliği bırakma zamanının geldiğini gösterir. Bunu liseyi bitirip üniversiteye gitmeye benzetebiliriz. Şimdi Kuzey Ay Düğümü Aslan burcuna giriyor. Bu durumda Güney Ay Düğümü de Kova’ya giriyor. Yani Kova özelliklerinden Aslan özelliklerine doğru yönelmemiz gerekiyor. Bunu en basit anlamıyla kişisel olarak risk almak, kendini ortaya koymak zamanının geldiğini söyleyerek anlatabiliriz.

 

Aslan–Kova zıtlığı kral ile halk arasındaki çekişmeyi gösterir. Aynı zamanda, merkezde olma isteği ile kenarda mesafeli durma isteği, kişisel ve yoğun sevgi ihtiyacı ile insanlara mesafeli durma ihtiyacı, en önemli ve özel olma arzusu ile herkesin eşit olduğu düşüncesi arasındaki çekişmeyi gösterir.

 

Gerisini Astroloji Dersleri kitabından okuyalım:

 

Kuzey Ay Düğümü Aslan’da, Güney Ay Düğümü Kova’da
Bu kişi kendisinde sağlıklı Aslan özelliklerini geliştirmeli ve kendisine daha aşina gelen
Kova’nın gölgelerine dikkat etmelidir. Bu insan akıntıya uyup, kendini pek ortaya koyma-
dan yaşamaya eğilimlidir. “Eğer ben bu grupla iş birliği yapar, onlara boyun eğersem onlar
bana istediğim sevgiyi ya da onayı verirler” düşüncesinde olabilir. Bir kenarda başka insanların performansını izlemeye alışkındır. Yaşamı yaşamaya değil, gözlemlemeye alışmıştır. Bu yüzden uygulama konusunda problemi vardır. Bilimsel gözlem alışkanlığıyla yaşama katılmayı ihmal ettiğinden, bu hayata bunu öğrenmeye, kendi performansını sergilemeye, oyununu oynamaya, hayatın tadını çıkarmaya gelmiştir. Akıntıya uyma özelliği nedeniyle, bir gruba dahil olup, kalbindekileri ortaya çıkartamayabilir. Oysa yapması gereken içindekileri ortaya çıkartmak, yaratıcılığını ifade etmektir. Ama alkışlanmama, beğenilmeme korkusu bunu yapabilmesini zorlaştırır. Bu insanlar hiç çocuk gibi oynamasını bilmediklerinden ve bunu öğrenmeleri gerektiğinden çocuklarla beraber olmalıdırlar (kendi çocukları olması şart değildir).

 

Geliştirilmesi gereken Aslan özellikleri:

Kişisellik
Özgüven
Risk almak
Sahnede yer almak
Kalbinin sesini dinlemek
Keyif aldığı projeler geliştirmek
Hayata oyun gibi bakmak
İçinden geçeni ifade etmek
Başkalarını yüreklendirmek
Her güne yeniden keyifle başlamak

 

Bırakılması gereken Kova özellikleri:
Soğukluk, uzaklık
Ait hissetmek için akranlarının baskısına boyun eğmek
Ben hepinizden farklıyım tavrı
Tuhaflıkla dikkat çekmek
Sürü psikolojisi
Hayatı bir laboratuar gibi uzaktan izlemek
Sürekli isyan

 

Önümüzdeki süreçte daha cesur, onurlu ve yürekli olmanız dileğiyle...

Barış İlhan

 

BALIK’TA GÜNEŞ TUTULMASI

“Bir gün Güneş itiraf etti:

Ben sadece bir gölgeyim.

Keşke suretime ışıl ışıl dökülen

Şu sonsuz parlaklığı sana gösterebilseydim.

Keşke sen yalnızken ve karanlıktayken

Kendi Varlığının o inanılmaz ışığını sana gösterebilseydim.”

Hafız-ı Şiraz

 

 

26 Şubat 2017’de Türkiye saatiyle 17:59’da 8 derece Balık’ta bir Güneş tutulması gerçekleşiyor; her Yeniay’da olduğu gibi bu Güneş Tutulması da hayatımızda yeni başlangıçlara, fırsatlara ve projelere işaret ediyor. Balık’taki bu tutulma, yine Balık burcunun özelliklerinin vurgulandığı Balık’ın ilk dekanında (ilk on derecesinde) gerçekleşmekle kalmıyor, aynı zamanda burada Neptün-Güneş-Ay-Merkür’den oluşan bir stelyum da (kümeleşme) göze çarpıyor. Güney Ay Düğümü ve Kayron’un da Balık’ta olduğunu hesaba katarsak, Balık vurgusunun bir hayli fazla olduğu bir tutulma ile karşı karşıyayız.

 

Tutulmanın yönetici gezegeni olan Neptün, Balık’taki Güneş ve Ay ile kavuşum halinde. Olumlu anlamda hayatın alt akıntılarını kolaylıkla hissedebileceğimiz, sezgilerimizin güçlendiği, kendi içsel rehberimizin yardımıyla “saf” gerçeği görebileceğimiz, kabulleniciliğimizin, özverimizin, merhametimizin, başkalarıyla olan birlik duygumuzun, ilhamımızın ve sanatsal yaratıcılığımızın arttığı bir zamana işaret ediyor; vizyonumuzu, ilhamımızı ve yaratıcılığımızı kendi doğamıza uygun yollarla hayata geçirme fırsatı yakalayabiliriz. Olumsuz anlamda bir sisin içinde yürüyor gibi hissedebiliriz. Yolunu kaybetmiş, dağılmış, nereye sürüklendiğini, ne yapacağını bilemez, çaresiz ve pasif bir halde birilerinin bizi kurtarmasını bekleyebiliriz ya da kendimiz bir kurtarıcı rolüne bürünebiliriz. Hayallerimiz ve fantezilerimizin peşinde gerçekleri göremeyebilir, gerçek hayattan kaçabilir, kendimizi uyuşturan bağımlılıklar geliştirebilir, hem kendimizi hem başkalarını aldatan hareketlerde bulunabilir ya da ilişkilerimizde ciddi anlamda sınır problemleri yaşayabiliriz. Neptün’ün “yol gösterici bir melek” olduğunu da hatırlarsak, mantığımızın tükendiği noktalarda yalnız kalarak, iç sesimizi dinleyerek, rüyalarımıza, vizyonlarımıza ve belki de etrafımızdaki sembollere dikkat ederek bu “meleğin” yol göstericiliğinden faydalanabiliriz. Yaşamı olduğu gibi kabullenmek, bir şeyleri oluruna bırakabilmek ve benlik duygumuzu aşıp başkalarına yardım ve şefkat eli uzatmak bize çok şey kazandırabilir. Yine Balık’taki Güney Ay Düğümü ve Kayron geçmişten gelen duygusal yaralarımızı ve bağımlılıklarımızı su yüzüne çıkartarak onları iyileştirme fırsatını bize sunuyor.

 

Tutulmanın diğer yöneticisi Jüpiter Terazi’de hâlâ geri hareketini sürdürüyor. Gerçek uyumu, barışı, ahengi yakalamak ve sağlıklı sınırlarla “özverili” olmayı öğrenmek için, önce kendimizle olan ilişkimizi iyileştirmek, kendi tutumlarımızı, inançlarımızı ve isteklerimizi netleştirmek durumundayız. Kendimize olan inancımızı sağlamlaştırmak ve kendi yapabileceklerimizin sınırlarını belirlemek içine biraz geriye çekilmek ve bazı değerlendirmeler yapmakta fayda var. İçsel bir zenginlik duygusuyla öteki insanlara desteğimizi sunmak daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayacaktır.

 

Balık’taki tutulmanın diğer yönetici gezegeni olan Terazi’deki Jüpiter Koç’taki Mars–Uranüs kavuşumuna karşıt bir açı yapıyor. Mars, Jüpiter–Uranüs karşıtlığını tetikliyor; dahası bu gezegenler fokalde Oğlak’taki Pluto’ya kare açı yaparak öncü bir T-kare oluşturuyorlar. Burada Balık’ın vizyonlarını, hayallerini ve ideallerini gerçekleştirmek adına gerekli hareketi sağlayan dinamik bir enerji söz konusu. Bu enerji bize yeni projelere başlamamızı veya ideallerimize ulaşmamızı sağlayacak motivasyonu ve cesareti kazandırabileceği gibi, kendi sınırlarımızın, neyi gerçekten yapıp yapamayacağımızın farkında olmadan ve planlama yapmadan kendimizi belki de olmadık durumlara sokabileceğimize de işaret edebilir. Ani verilen kararlar iyi sonuçlar vermeyebilir.

 

Bu tutulma Kova takımyıldızındaki Skat sabit yıldızıyla kavuşum halinde. Ptolemy’e göre bu yıldız Satürn ve Jüpiter doğasına sahip. İyi talih ve kalıcı bir mutluluk bahşediyor. Skat, Arapça “Al Shi’at” kelimesinden gelen bir sözcük ve “Dilek” anlamında. Vaat edilen mutluluğun tabii ki burada kazanılması ve hak edilmesi gerekiyor. Duyarlılık, duygusallık, arkadaşlardan gelen yardım, yeni ve güçlü arkadaşlar edinme, değerli hediyeler, saygıdeğer kadınların sevgisini kazanma gibi temaların yanı sıra, bir sel baskınında kişiyi koruduğu da söyleniyor. Bu sabit yıldız sosyal ve yakın ilişkilerde şans getirdiği gibi, Balık vurgusunun güçlü olduğu bu tutulmanın getirdiği nereden geldiğini bilmediğimiz duyguların, korkuların ve duygusal fırtınaların içinde bize bir rehberlik de sağlayabilir.

 

Son olarak tutulmanın Sabian sembolüne baktığımızda: “Yarış başlıyor: rakipleriyle arayı açmak isteyen bir jokey atını durmadan mahmuzluyor.” cümlesiyle karşılaşıyoruz. Bu sembolde tüm hızımıza ve  çabamıza rağmen zaferin yine de garanti olmadığı bir durumla karşılaşabiliriz. Tüm enerjimizi gerçekte kalıcı hiçbir değeri olmayan bir şey için aniden tüketme riski söz konusu. Kendimiz için “doğru” hedefi belirlemeden, plansız ve ani bir şekilde yola çıkmak, sırf kazanmak için yarışmak, gerçekten gitmemiz gereken yoldan ve gerçekten çözmemiz gereken şeylerden bizi uzaklaştırabilir. Balık’taki bu tutulmada kendi aleyhimize davranmamıza neden olan illüzyonları, hayalleri, fantezileri ve bağımlılıkları tespit edip, hayatın, evrenin ve “içsel rehberimizin” tüm gerçekliğiyle ve “saflığıyla” bizimle konuşmasına ve kendi içimizdeki ışığın yolumuzu aydınlatmasına izin vermeliyiz. Balık’taki bu tutulmayı haritanızda düştüğü evin temalarına göre bu bilgiler ışığında siz de değerlendirebilirsiniz.

 

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

 

Kaynaklar:

*The Fixed Star & Constellations in Astrology, Vivian Robson (S.210/211)

*www.constellationsofwords.com

*Astroloji Dergisi, Barış İlhan

*https://sabiansymbols.com

   

Yeni Çalışmalar Ay’ın Büyük Depremleri Tetiklediğini Öne Sürüyor 

 

Tokyo Üniversitesi’nden bir grup jeolog, sürpriz bir buluş yaptı. Suguru Yabe ve Yoshiyuki Tanaka çalışmalarında dolunayın büyük depremleri tetikleyebileceğini öne sürdüler. Büyük ölçekli sismik hareketler üzerine yapılan üç ayrı veri tabanını inceleyerek güçlü kanıtlara ulaştılar.  

Tokyo Üniversitesi’nde deprem bilimci olan Satoshi Ide’nin rehberliğinde Yabe ve Tanaka ekipleri ile birlikte üç sismik olayı incelediler. Bu olaylar; 2004 yılında Sumatra’daki 9.3 büyüklüğündeki deprem, 2010’da Şili Maule’deki 8.8 büyüklüğündeki deprem ve 2011’de Fukuşima’daki 9 şiddetindeki depremdi. 

 

Jeologlar bu olaylarla yüksek gelgit gerilimleri arasında bir örtüşme buldular. Ayrıca 2011 Japonya depremi ve 2004 Sumatra depremi gel-gitin doruk noktasında gerçekleştiler. Diğer araştırma ve incelemelerde de 12 büyük depremin 9’unun Yeniay ya da Dolunay zamanlarında gerçekleştiği kaydedildi. 

Çalışmanın yazarı, bu tarz gel-git tetiklenmelerinin depremlerin nasıl başladığı, büyüdüğü ve sonuçta nasıl doğal olarak sürdüğü hakkında birçok temel şeyi öğretebildiğini belirtmektedir.

Depremlerin nasıl şekillendiği ve geliştiği hakkındaki detaylar üzerinde henüz çalışılmamıştır. Japon jeologların çalışmaları daha çok depremler ve bunların Ay ile olan ilişkileri üzerinde bir farkındalık yaratmak üzerinedir. 

U.S. Jeolojik Araştırmaları’ndan Nicholas van der Elst, çalışmada gel-git durumunun bir depremin büyümesinde katkı sağlayacağının öne sürüldüğünü ve gel-git geriliminin küçüklüğüne rağmen deprem gerilimi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı olduğunu belirtmektedir. 

Ay hareketlerinin gerçekten de depremlere neden olduğunu belirtmek için henüz çok erkendir.

Çeviren: Nilay Göncü Aslan

Kaynak linki

 

Türkiye'nin sürekli yaz saatinde kalması nedeniyle Solar Fire 9.0.26 versiyonunda yapılan güncellemeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://alabe.com/downloads/default.asp#SF9Update

 

 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin doğum günü. Adet olduğu üzere, yıllık Güneş haritasını çıkartıyoruz ve ne görüyoruz. Türkiye’nin 6. evi yükseliyor. Yani ordu ve güvenlik güçleri iş başında. (Ayrıca sağlık ve hizmet sektörü, evcil hayvanlar ve işçi meseleleri de bu kapsamda sayılabilir.)

 

Güneş meclisi, sivil toplum örgütlerini ve devletin hazinesini temsil eden 11. evde bulunuyor. Demek ki önümüzdeki aylarda meclis oldukça hareketlenecek. 11. evin yöneticisinin (Mars) 2. evde (halkın kaynakları) oluşu bize devletin bütçesi için halkın cebine el atılacağını gösteriyor. Nitekim 2. evin yöneticisi Yükselen’le kavuşarak halkın kendi parası ve kaynaklarıyla bağlantılı olarak sıkıntı içinde olduğuna işaret ediyor. Eh, bir de 2. evin yanıbaşındaki Pluto’yu görünce sıkıntının boyutunu hafife alamayacağımızı anlıyoruz.

 

Yükselen’in iki yanında Venüs ve Satürn duruyor. Venüs biraz sonra (30 Ekim) Satürn’le kavuşacak. Satürn haritada 2. ev dışında 3. evi de yönetiyor. Yani medya ve komşular da işin içinde. 3. evde Neptün, hala medya kanalı ile uyutulacağımızı, komşularla ilişkinin, ya da komşu topraklardaki girişimlerin çok kaotik ve hayalkırıklıklarına açık olduğunu gösteriyor.

 

Venüs haritada 10. ve 6. evleri yönetiyor, ve iktidarı ya da başkanı, bunun yanısıra orduyu simgeliyor. Yani ülkenin başına geçenlerin başkumandan olmaları boşuna değil. 10. ev yöneticisinin Yükselen’in yanında oluşu, gündemi düşündüğümüzde, başkanlık konusunun, referandumun önemine işaret ediyor. Yükselen’in yöneticisi Jüpiter’in Ay’la birlikte oluşu ve Venüs’e altmışlık açı yapışı halkın iktidarı destekleyeceğinin işareti. Jüpiter’le Venüs arasında hem karşılıklı ağırlama, hem de altmışlık açı var. Halk ve başkan birbirlerini ağırlıyorlar. Hem de birbirlerinin evlerinde...

 

Ancak Jüpiter Kasım ayında 11.ev ve 12.evi yöneten Pluto ile kare yapacak. Bu evler meclisi ve hapishaneyi temsil ediyorlar. Gerçi bu bir sürpriz değil, çünkü Kasım ayında meclisin 3. partisi olan HDP’nin milletvekillerine karşı operasyonlara girişileceği her yerde yazılıp çiziliyor. Bu milletvekilleri tutuklanıp hapse atılabilirler. Ondan sonra ne olur, orası bilinmiyor. Jüpiter Aralık’ın ikinci yarısında transit Uranüs’ün karşısına geçecek. İşte bu durum ilginç. Harita’da Uranüs muhalefeti temsil eden 4. evde bulunuyor. Ayrıca yıllık haritada Mars ile kare yapışı da dikkat çekici. Jüpiter’in Uranüs’ün karşısına geçişi burada adeta bir T-kare oluşturacak. Adeta diyorum, çünkü Mars o zamana kadar ilerlemiş olacak, ama yıllık haritadaki konumu hassas bir nokta olarak duracak. Uranüs-Mars karesi oldukça patlayıcı. Bu patlama her an olabilir. Ancak Aralık’ın ikinci yarısı da Jüpiter’le tetiklenecek olan önemli bir döneme işaret ediyor.. Bunlar hem iktidara karşıt olanların isyanına, iç çatışmalara, patlamalara, iktidarla bağlantılı beklenmedik gelişmelere, hem de (konut sektörüyle bağlantılı olabilecek) bir finansal krize işaret edebilirler.

 

Şöyle kısa bir bakışla saptananlara göre savaş, finansal kriz, meclis, konut sektörü, muhalefet, başkanlık gibi konularla dolu bir yıla hazırlanıyoruz. Her zaman sorulduğu üzere cevaplayayım. Aydınlık günlere daha çok var. Hem savaştayız, hem parasısız, hem de ülkemiz bölündü. Bunu toparlamak için çok uğraşmamız gerekecek.... 

Kolay gelsin... 

Barış İlhan

 

Decumbiture (Hastalık) Haritası*

Tania Daniels

 

Geçenlerde bir danışanımla hastalığıyla ilgili konuştuk, bu durumda hastalığı topraktaki gezegenlerle temsil ediliyordu. Aslında problemin nereden kaynaklandığını çoktan bulmuştum ama elementi hakkında düşünüyordum. Toprak bedenimizdeki kuvveti depolar ve “ihtiyacımız olan zamanlarda” kullanılmak üzere muhafaza eder. Fakat bu durumda danışanın bedenindeki bir şey aşırı derecede bastırılmıştı ve gerektiği gibi kullanılmıyordu. Bu aynı zamanda, bir şeyin olmaması gereken bir yerde olduğuna da işaret ediyordu. “İdeal olarak” elinizden çıkarmaya henüz karar vermediğiniz şeyleri nereye koyarsınız? Toprak burcu Başak tarafından temsil edilen, bağırsaklar ya da kolon; 6. evinin yöneticisi buradaydı.

 

Örneğin elma bir çeşit şoka uğradığında, üzerinde kahverengi bir leke oluşur. Eğer bu leke uygun bir şekilde tedavi edilmez (ya da kesilip atılmazsa), elma küflenmeye başlar ve bir süre sonra bu gri/yeşil küf tüm elmayı sarar. Onun durumu da tam böyleydi: hastalık tüm organlarına yayılmıştı. Fakat burada işaret etmek istediğimiz şey, onun bu durumla nasıl başa çıkacağını tespit etmek.

 

Onun depoladığı ya da dışarıya vermediği şey tam olarak nedir? Evet, toksinler ve buna benzer şeyler. Ama dahası var. Toprak, tıpkı güneşte kuruyan çamur gibi, soğuk ve kurudur. Onu kolayca yıkayıp temizleyemezsiniz. Tıpkı bir yapışkan gibi davranır ve bağırsak duvarlarına yapışarak tıkanıklığa sebep olur. Peki burada blokaja uğrayan şey nedir? Duygular. Tüm hastalık aslında duygularla ilgili. Ama hangi duygular? Kuruyan ve içinde ne sevgi ne de nefret barındıran duygular. Eğer bu durumda bir ateş elementi olsaydı, bunları yine görebilirdik. Hayal kırıklığı? Depresyon? Belki. Danışanımla konuşmaya devam ettikçe, anladım ki, durumu depresyonla alakalı değildi. (Depresyonu su elementiyle de bağdaştırırım) Tüm gezegenler 8. evdeydi. Bu evi oksijensiz, bir şeylerin çürümeye yüz tuttuğu bir yere benzetirim. Çürüyen duygular gibi, (nefretin aksine) burada bir pasiflik vardır. Sonra durumu anladım. Aslında üzerinde konuştuğumuz şey, küskünlüktü.

 

Kin tutmak, sözcükleri, davranışları ve olayları hazmedememek. Unutamamak ama içsel olarak bir  “Beni nasıl da incittin” listesi tutmak. Danışanımla bu konuyla ilgili olarak konuştuğumda, “zehirlenme” kelimesinden bahsettim. Tam da üstüne basmıştım! Birçok olaydan dolayı kendisini zehirlenmiş gibi hissediyordu. Artık içsel olarak hastalığa neyin neden olduğunu ve neyle ilgili çalışmamız gerektiğini anlamıştık. O ana kadar, hastalık sadece bizim “gizli düşmanımızdı.” Şeytanınızı tanımazsanız, onu iyileştiremezsiniz. O artık bunu yapabilir…

Çeviren: Gözde Kara

 

*Medikal astrologlar, decumbiture haritası adı verilen bir harita kullanarak hastalığın gidişatını anlamaya yardımcı olabilirler. Decumbiture haritası günümüzde doktorun teşhis zamanına ya da hastalığın başlangıç zamanına göre hazırlanabilir. Devamı  http://www.astrolojidergisi.com/saglik.htm

 

 

 

 

Burçların Kayması veya 13. Burç Üzerine

 

 

 

 

Yin ve Yang Sembolü Nereden Geliyor?

 

Yin Yang sembolü ünlü bir Çin sembolüdür. Güneş’in yolunu simgeler. Eski Çinliler gökyüzüne bakarak, Büyük Ayı’nın pozisyonlarını kaydederek ve Güneş’in gölgesini izleyerek, dört yön belirlediler. Gün doğumunun yönü Doğu; gün batımının Batı; en kısa gölgenin yönü Güney; en uzun gölgenin yönü Kuzey; gece ise, Kutup Yıldızı’nın yönü Kuzey’di.

 

Mevsimsel değişimleri farkettiler. Büyük Ayı Doğu’yu gösterdiğinde ilkbahar; Güney’i gösterdiğinde yaz; Batı’yı gösterdiğinde sonbahar; Kuzey’i gösterdiğinde kıştı.

 

Güneş’in döngüsünü izlerken, eski Çinliler yerin sağ köşesine yerleştirilmiş ve gölgenin pozisyonunu kaydedecek 8 fit uzunluğunda bir sırık kullandılar. Sonra yılın yaklaşık 365,25 gün uzunlukta olduğunu buldular. Yıl döngüsünü, gün doğumunu ve Büyük Ayı pozisyonlarını kullanarak, ilkbahar ve sonbahar ekinoksları ile yaz ve kış solstislerini de içerecek şekilde 24 dilime ayırdılar, 24 dilimin işaretlendiği, dairenin 24 bölüme ayrıldığı ve günlük gölge uzunluklarının kaydedildiği 6 tane eş merkezli daire kullandılar. En kısa gölge yaz solstisinde, en uzun gölge kış solstisinde bulundu. Her çizgi ile bağlantı kurulduktan ve yaz solstisinden kış solstisine doğru “Yan” bölüm karartıldıktan sonra Güneş haritası aşağıdaki gibi görülür. Dünya’nın 23 26' 19'' derece ekliptik açısı bu haritada görülebilir.

 

 

Ekliptik, Dünya’dan bakıldığında Güneş’in Dünya etrafında izlediği yoldur. Ekliptiğin eğim derecesi yaklaşık olarak 23 26' 19''dır. 

 

Daha fazla gün ışığını belirten açık renkli alan Yang (Güneş) tır. Daha az gün ışığını belirten koyu renkli alan Yin (Ay) dir. Yang erkeğe benzer. Yin kadın gibidir. Yang, Yin olmadan büyüyemeyecektir. Yin, Yang olmadan doğuramayacaktır. Yin Yaz Solstisi’nde, Yang ise Kış Solstisi’nde doğmuştur.

Türkçesi: Nilay Göncü Aslan

Kaynak: http://www.chinesefortunecalendar.com/yinyang.htm

 

 

Prag'daki astronomik ve astrolojik saati sizin için çektik !!

 

 

 

ASTRODOKU

 

Venüs’ün İnsanların Romantik Seçimleriyle Bağlantısı Üzerine Bir Çalışma

  

ASTROLOJİYİ DOĞRULAYAN BİLİM 

 

 

ŞANS NOKTASI (PART OF FORTUNE)

 

 

Bir okuyucumuzun sorusu üzerine açıklama:

Okuyucumuz gündüz ve gece burçlarıyla ilgili kaynaklarda çelişki olduğunu yazmış.

Bunu okuyunca ilk önce çok şaşırdım, çünkü 40 yıldır astroloji ile ilgileniyorum, ilk defa gündüz burcu diye bir tanım duyuyorum. Bunun üzerine internette arama yaptım ve gerçekten Türkiye’de gündüz burçları, gece burçları diye bir ayrım yapıldığını, hatta bu burçların özelliklerinin yazıldığını gördüm.

 

Öncelikle yazmak gerekir ki burçların gündüz ve gece olarak sınıflandırılması doğru değildir. Muhtemelen burada bir çeviri hatası olmuştur. Hata şöyle olmuş olabilir:

Burçlar eril ve dişil (maskülen ve feminen) olarak ikiye bölünürler. Buna eski İslam astrologları leyli ve nehari derler. Batı astrologları da diurnal ve nocturnal derler. Diurnal  gündüze özgü, gündüz olan ya da gündüzcü, nocturnal de geceye özgü, geceleyin olan ya da gececi demektir. Gündüzcülük eril bir özelliktir. Gececilik ise dişil bir özelliktir.

 

Sıcak enerjiye sahip burçlar (Ateş, Hava burçları) eril burçlardır. Soğuk enerjiye sahip burçlar ise (Toprak, Su burçları) dişil burçlardır. Ateş: Koç, Aslan, Yay. Hava: İkizler, Terazi, Kova. Toprak: Boğa, Başak, Oğlak. Su: Yengeç, Akrep, Balık.

 

Buraya kadar büyük bir sorun yok. Bu sınıflandırmadaki eril burçlar gündüz burçları, dişil burçlar da gece burçları olarak (her ne kadar yanıltıcı olsa da) tercüme edilmiş olabilirler.

 

Ancak internette gördüğüm gündüz ve gece burçları ayrımı bundan farklıydı. Bu sınırlandırma şöyle:

Gündüz burçları: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak

Gece burçları: Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık

Bu sınıflandırma yanlış bir sınıflandırmadır. Burada burçlar bir ekinokstan diğer ekinoksa kadar bölünmüştür. Gündüzle gecenin eşit olduğu İlkbahar Ekinoksundan sonra Güneş ekvatorun kuzeyine doğru yükselmeye başlar. En yüksek noktaya çıktıktan sonra inişe geçer. Yine gündüzle gecenin eşit olduğu Sonbahar Ekinoksundan sonra Güneş’in inişi ekvatorun güneyine doğru olur. Dolayısıyla ekvatorun kuzeyinde kalan burçlar Boreal (Kuzey, poyrazla ilgili, şimali), güneyinde kalan burçlar da Austral (güneyle ilgili) olarak sınıflandırılırlar. Her ne kadar Güneş kuzeydeyken günler daha uzun, güneydeyken geceler daha uzunsa da bu sınıflandırmada burçlar gündüz ve gece olarak adlandırılmazlar. Bunlara kuzeye ait-güneye ait, ya da şimali-cenubi demek doğru olur.

 

Özetle, Türkiye’ye bu gündüz-gece burçları tanımı nereden geldiyse, muhtemelen o kaynakta bir tercüme hatası bulunmaktadır. Ya da çevirmen astroloji bilmediği için bu sınıflandırmayı böyle yazmış olabilir. Tabii bu arada, internette bunu paylaşan astrologlardan da uzak durun. Hiç sorgulamadan bunu böyle paylaştıklarına göre, onların astroloji bilgisi de biraz eksik olabilir, yani onlar astrolog olmayabilirler... Tabii bu kimin astrolog olduğu sorusunu içinde barındırıyor. Onu da bir başka zaman yazarız... -Barış İlhan

 

 

 

Astrolojinin en çok sorulan sorularından birisine John Frawley açıklık getirdi... 

 

Piyangoyu Tahmin Edebilmek

 

Arada sırada bir mektup gelir bana ve çok umutlu bir şekilde sorar: Astroloji kullanarak piyango sonuçlarını nasıl doğru tahmin edebiliriz? 

 

Kuşkunuz olmasın, sizlerle bu sırları memnuniyetle paylaşacak birçok kişi var etrafta, tabii ki cüzdanınızı epey hafifleterek... Buna rağmen, sorunun basit ve kesin cevabı şudur: Böyle bir şeyin yapılabilmesi mümkün değildir.

 

Teorik yönden bakarak düşünün. Objektif bir şekilde, mesela John Addey’nin at yarışı sonuçlarını tahmin metodları gibi bir yöntemle (bunu Sports Astrology’de anlatmıştım), yapılması da imkansızdır çünkü aralarında, bir hüküm vermeyi sağlayacak hicbir somut fark yoktur. Atlar başka bir mesele tabii, onların aralarında hız farkı var. Piyango toplarının en büyük ayrıntısı, aralarında hiçbir fark olmamasıdır. Üzerlerinde değişik sayılar olması, onları değişik yapmaz, aynen bir atın hızının üzerindeki sayıdan hiç etkilenmemesi gibi. Seçilmis olan topların bir şey “kazandığı” veya ötekilerden daha “iyi” olduğu söz konusu olamaz.

 

Horary (saat) astrolojiyle de yapılamaz bu iş. Zaten horary ihtiyatlı ve nadiren kullanılmalıdır, hatta her astroloji uygulamasına böyle bakılmalıdır. Eğer günde altı defa “Beni hala seviyor mu?” sorusunu sorarsanız, çıkan haritalar zaten geçerli olamaz.

 

Piyangoyu kazanmak icin, acaba 1 numarayı mı, yoksa 2 veya 3’ü mü seçsem diye sormak da işlemez çünkü bahsettiğiniz numaraların hepsi tamamen tesadüfen seçilmiştir. Bu soruyu düşünürken, “Ay, bence 2 sayısı cok sevimli, onu takip etmem lazım” diye bir şey geçmez aklınızdan. Her soruyu sorduğunuz an, değişik bir numarayı düşünüyor olabilirsiniz.

 

Harita ne derse desin, bu tip bir sorunun cevabı her zaman “Hayır” olacaktır. Cünkü, siz 1 veya 2 veya 3 numarasını seçerekten kazanamazsınız, o numaralardan biri kazanan biletin icinde olsa bile. Kazanmak için öteki numaralara da ihtiyacınız olacak. Ya kazanırsınız, ya da kazanmazsınız. Bir numaranın doğru çıkması sizi kazanmaya yaklaştıramaz ve hiçbir numarayı tahmin edememiş olmaktan da farkı yoktur.

 

Üzgünüz ama durum böyle. 

—John Frawley

 http://www.johnfrawley.com/#!predicting-the-lottery/cqrg

Türkçesi: Neylan Gürel

 

Güneş Sistemindeki En Zorlu Hava Koşulları

 

Yeryüzündeki hava şartları tabii ki diğer tüm gezegenlerde olduğundan çok daha iyi. Bazen şemsiye taşımak zorunda kalıyorsunuz ama en azından gökten her an gelebilecek sülfürik asit yağmuru için endişelenmek zorunda değilsiniz... devamı 

 

ÖNEMLİ:
Eğer Solar Fire 9'a sahipseniz, bu ücretsiz güncellemeyi aşağıdaki linkten indirin lütfen. Sayfa açılınca "Solar Fire 9.0 Update to 9.0.23" yazan yere tıklayın.
http://alabe.com/downloads/default.asp#SF9Update  
Bu güncellemede Brezilya, Rusya ve Türkiye'nin yaz saatlerinin düzeltilmiş hali mevcut.

 

Herkes seçimler sonucunda birçok şey değişecekmiş gibi davranıyor ama bence öyle değil. Çünkü biz her koşulda biçim değiştirmek, eski yaklaşımlarımızın çoğunu bırakıp atmak, barışı ve adaleti sağlamakla yükümlü olduğumuz bir dönemden geçiyoruz.

 

Bunu başaracak mıyız peki?
Bu tür şeylerin sonu belli olmaz. Yine, iktidara kim gelirse gelsin, böyle bir sorunun ortasındayız. Şimdi, seçimin sonuçlarına kısa vadede biz önem atfedebiliriz ama uzun vadede çok zorlu bir süreç bekliyor bizi.

 

Ne açıdan zorlanacağız?
Bir insanın en ufak bir alışkanlığını değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu düşünürsek, bir ülkede yaşayan 70 milyonluk bir nüfusta değişmenin ne kadar zor olacağını tahmin edersiniz.

 

Yani dengeler mi değişecek?
Ülkede bir sürü insan öbürlerine karşı düşman kesildiyse…

 

Ki kesildi.
Evet, ulusalcılar dincilere, öbürleri Kürtlere, birileri Alevilere düşman gibi feci bir bölünük durumdayız. Kaotik bir ortamdayız, bu da her an her şey olabilir demektir. Pluto’nun döngüsünün yarısını, yani dönüşümü deneyimlediğimiz bir süreç bu ve daha birkaç yıl devam edecek.

 

Tapelere filan da devam yani?
Tapeler, Kürtlerle olan barış süreci, Aleviler, bu ülkede yaşayan halkların kendi kültürlerini muhafaza etme hakları, azınlıklarla ilgili eskiden beri kangren olmuş bütün sorunların çözülmesi, kadın cinayetlerinin, tacizlerinin, çocuklara şiddetin çözümlenmesi, düşünce ve ifade özgürlükleri, yolsuzlukların islahı gibi birçok kalem iş var bunun içinde.

 

Bunlar çözülüyor mu bu süreç bittiğinde?
Bu süreçten temiz çıkabilmek için, Pluto’yu arıtma tesisi olarak düşünelim. Kanalizasyon suyunu içme suyuna çevirirsek refaha çıkarız.

 

Çeviremezsek?
O zaman çamura bulanırız. Pluto’nun çamuru şiddet, suçlar, taciz, manipülasyon, işkence, savaş demektir.

 

Gerçek huzur ne zaman gelecek? 
Hiçbir zaman gelmeyebilir. Barış ve huzur kendi kendine gelmez. Bunun için yapılması gereken çok şey var. Ancak o çabaların sonunda buna kavuşmak mümkün olur.

-30 Mart 2014'ten bir şöyleşi

Şöyleşinin tamamı: http://www.hurriyet.com.tr/pazar/26111698.asp 

 

FOKAL GEZEGENLER

 

Zaman zaman, gökyüzü olaylarının, şimdi de önümüzdeki Güneş Tutulmasının burçlara etkisini yazmamızı isteyen arkadaşlara:

 

Gökyüzünde bir tane zodyak ve o zodyakta da 12 tane burç vardır. Bir burç bir insan değildir. Gökyüzünün mevsimlere göre 12'ye bölünmüş dilimlerinden birisidir. Sizin ben ... burcuyum dediğinizde kastettiğiniz şey Güneş'iniz gökyüzünün o bölümündeyken doğduğunuzu söyler. Yani sadece Güneş'ten söz eder. Bu ifade bir insanı tanımlamak için yetersizdir, çünkü bir insan sadece Güneş'ten ibaret değildir. Güneş'in dışında 9 adet gezegen vardır, ayrıca 4 köşe noktası, Ay Düğümleri ve daha birçok nokta vardır. Bir insanın doğum haritası tüm bunların birleşiminden oluşur. Bir Güneş Tutulmasının bir insanın hayatında bir şeylere işaret edip etmediği o doğum haritasına bakarak incelenir. Onun dışında ne söylense beyhudedir. Güneş Tutulmasının olduğu yerde sizin hiçbir gezegeniniz ya da noktanız olmayabilir. Dolayısıyla bu Güneş Tutulması sizi hiç ilgilendirmeyebilir. Veya orada Güneş'ten başka bir gezegeniniz olabilir, sizi çok ilgilendirebilir. Bunu ancak kişinin doğum haritasına bakarak söyleyebiliriz. Bu nedenle biz hiçbir zaman gökyüzününde gerçekleşen herhangi bir olayın şu burçlara ya da yükselen burçlara etkisi gibi bir yazı yazmayız.

 

Ancak bu, Güneş burçlarını yazan diğer astrologları eleştirdiğimiz anlamına gelmez. Örneğin dünyada bunu en iyi yaptıklarını düşündüğümüz astrologlar Michael Lutin ve Ed Tamplin'dir. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan astrologlar bütün bilgi birikimlerini bu yazılara yansıtırlar. Türkiye'de ise durum farklıdır. Bu tür yorumlar çoğunlukla astroloji bilgisi yetersiz kişiler tarafından yazılmakta ve astrolojik sembolizm bu yazılarda çarpıtılmaktadır. Dolayısıyla her önünüze gelen yazıyı okuyup, bunların etkisi altında kalmamanızı öneririz.

 

Şimdiki güneş tutulması ile ilgili söylenebilecek en kesin şey 10 Mart-30 Mart arasında doğanların, bir de (ikinci derecede) 10-30 Eylül arasında doğanların etkileneceğidir. Bu tarihleri biraz uzatmak da mümkündür. Nasıl etkilenecekleri ve diğer konular için haritaya bakmak gerekir.

 

Burçların Kayması veya 13. Burç Üzerine

 

  

  Kepler Kolej hazırlamış. Gözde Kara Türkçe'ye çevirdi, 

Didem Can Türkçe altyazıların videoya montajını gerçekleştirdi ve


ASTROLOJİ NEDİR?


http://www.youtube.com/watch?v=POn5iY9g0Kk&feature=youtu.be

     

Astrolojiyi Ciddiye Alan 5 Ülke

Eski astrolojik uygulamaların büyük ölçüde etkili olduğu ortaya çıktı.

 

Astrolojinin en büyük hayran ve takipçilerinin, sadece modern dünyanın özgür ruhlu ve sıra dışı insanlarıyla sınırlı olduğunu düşünenler, bir daha düşünün! Eski astrolojik uygulamalar, birçok kültür için hala geçerli ve sağlam bir dayanak noktası. Farklı kültürlerdeki birçok insan, zodyakı insanları kiralamaktan tutun da başkan seçimlerini tahmin etmek için bile kullanıyor. Şimdi, insanların mutlaka horoskoplarını bildikleri ülkeleri tanıyalım.

Hindistan
Kalkütalı yazar Bharati Mukhurjee, New York Times’ta şöyle diyor. “Doğum sertifikam olmayabilir ama bir horoskopum var.” Hiç şüphesiz, Hindistan, astrolojinin en popüler olduğu ülke. Hindistan’ın, Vedik astrolojisi diye bilenen, kendine ait bir sistemi var. Bu sistem, yıllardır evlilikleri ayarlamak ve çocuk sahibi olma zamanlarını tahmin etmek için kullanıldı. Bunun yanı sıra, insanlar, bu astrolojik sistemi, bir işe başlamak için uygun zamanı belirlemek ve uluslar arası politik olaylarla ilgi ön görüde bulunmak için bile kullanıyorlar.

Çin
Astrolojinin en ciddi hayranları belki de Çin’de yaşıyor. En azından, iş ararken, “yanlış” bir burçta iseniz, bunu hissetmeniz daha da olası. Gerçekten de Çin’de, çoğu iş ilanında, belli bir Güneş burcunda olan insanları başvurmaktan caydıran ibareler görebilirsiniz. The New York Republic tarafından yapılan son araştırmalara göre, bazı Çinli işverenler, aşırı titiz ve telaşlı doğalarından dolayı, Başakları işe almayı reddediyorlar. Bazı yerlerde ise, Akrepler ve Yengeçler kabul edilmiyor. 

Sri Lanka
Sri Lanka’da, BBC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, birçok insan, günlük gazetelerden daha çok astroloji dergilerine abone oluyor. Astrologların tavsiyeleri, otoriteler tarafından da çok ciddiye alınıyor. Örneğin, 2009’da , o dönem Başkanının iktidardan düşeceğini tahmin etme cüreti gösterdiği için bir astrolog tutuklanmıştı.

Nepal
Astroloji Nepal’de büyük bir iş alanı. 2008’den beri, astrolog Basudev Shastri’nin, ona ulusal bir şöhret statüsü kazandıran, bir televizyon programı var. Aynı zamanda, astrologların yüzde 99’unun erkek olduğunun düşünüldüğü ülkede kadın astrologlar da, en sonunda büyük atılımlar yapmaya başlamışlar. 

Büyük Britanya
Astroloji, İngiltere parlamentosunda da yerini almış durumda. Parlamento üyesi David Tredinnick, sağlık sektörünü geliştirmek için, astrolojinin ve alternatif tıbbın kabullenilmesi gerektiği görüşünü destekliyor. Tredinnick, astrolojiyle yapılan kendini bulma - keşif deneyiminin, zihin sağlığı için yararlı olduğuna inanıyor ve bu keşfin insanların yaşamlarını kolaylaştıracağını da ekliyor. 

Çeviri: Gözde Kara
http://mysign.com/lifestyle/11365-astrology-traditions/#.VGIrNZwNg1g.facebook

     

SABİT YILDIZLAR

 

Türkiye'de astroloji tarihi henüz emekleme döneminde. Astroloji eğitimi gerçek anlamda 1990'ların sonunda başladı. 2000'li yıllarda ders almaya başlayan arkadaşlar hemen klasik astroloji öğrenebildiler. Oysa 1990'ların başlarında klasik astroloji diye bir şey hemen hemen hiç yoktu. Peki, bu 10 yıllık süre içinde ne oldu da, sahneye birden bire klasik astroloji çıktı? Bunun öyküsünü ilk ağızdan dinlemekte yarar var.

Modern Astrolojide Geleneksel Uyanış

 

Antik Dünyada Alametler

 

Güneş Üzerine Yapılan Yeni Araştırmalar

Astrolojiyi Destekliyor !

Astrolojiye şüpheyle bakan bilim insanlarının dayandığı görüşler şimdilerde geçerliliğini yitiriyor gibi…

 

Barış İlhan'ın Hürriyet'le Söyleşisi

 

KÜRESEL ISINMA

 

Aylık Yorum

MART 2018

 

 BİLGİ KÖŞESİ

Tek Düzenleyici 

(Sole Dispositor)

Kendi burcunda bulunan ve doğum haritasındaki diğer gezegenlere doğrudan ya da dolaylı olarak ev sahipliği yapan gezegendir. Eğer kendi burcunda iki gezegen varsa ya da iki gezegen karşılıklı olarak birbirlerine ev sahipliği yapıyorlarsa tek düzenleyiciden söz etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, birbirlerini karşılıklı ağırlayan iki gezegen, eğer aynı zamanda diğer sekiz gezegenin tamamına doğrudan ya da dolaylı ev sahipliği yapıyorsa, bu durumda ‘ortak düzenleyici’den bahsedilebilinir. Bir gezegen hem kendi burcunda hem de tek düzenleyici konumundaysa gücü daha da artar. Doğum haritasında tek düzenleyicinin olup olmadığını tespit etmek için, herhangi bir gezegenden başlayarak o gezegenin bulunduğu burcun yöneticisine bakılır. Sonra sırasıyla o gezegenin bulunduğu burcun yöneticisine bakılır. Bu işlem daha ileri gidilemeyecek noktaya kadar sürdürülür. Diğer gezegenler için de aynı işlem yapılır.

 

Astrological Essays, 1979 -Ivy Jacobson

 

 

 

BURÇLAR

 

 

 

 

NCGR TÜRKİYE

www.ncgr-turkey.com

NCGR ve sertifika konusunda
her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Ayrıca psikolojik astroloji dışında astrolojik bilgi ve makaleleri okuyabilirsiniz

 

SOLAR FIRE

TÜRKİYE'DE

 

BUGÜNKÜ AY

© 2014, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.