Astrolojİ  Dergİsİ

       

          

ANASAYFA

 

- Giriş-Gezegenler
-
Burçlar
-
Yükselen Burçlar
-
Ay Burçları
-
Evler
- Açılar

 

- Makaleler 
- Astroloji Tarihi
- Mitolojik Astroloji
- Astroloji ve Sağlık
- Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Tablolar

 

- Astrolojik Takvim

 - Ay Boşlukta

 

 - Burç Değişimi
 - Enlem ve Boylam
 - Yaz Saati
 - Ay Fazları
 - Gökgünlüğü
 - Sembol Anahtarı  

 

- Astrodoku

- Öyküler,Öğütler
- Rüyalar - Semboller
- Karikatürler
- Çin Burçları
- Doğum Günü Renkleri

 

- 4 Element Testi

 

- Astroloji Siteleri
- Kitaplık
- Barış İlhan Yayınevi

 

- Haberler
- Araştırma
  

   Seminer-Eğitim

 

Foto Galeri

 

Okuyucu Mektupları

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

TAROT DERGİSİ

 

Astroloji Dergisi

sitemiz kesintisiz

15 yıldır yayında.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş Yengeç’te

 

 

Yeryüzünün en temel dişi unsuru olan Yengeç Burcu öncü burç olmasından dolayı inisiyatiflidir, hayat verir ve kendi kendine hareket eder. Su gurubundan olduğu içinde duygularla, içten bilmekle alakalıdır.

 

Anne, doğuran, besleyen, bakan, büyüten, aşçı arketipleri ile simgelenir.

 

Yengeç burcu insanının bu dünyaya geliş amacı; kendi duygusal arenasını araştırmak, duygusal ihtiyaçları ve duygusal reaksiyonlarını gözden geçirip onlara sahip çıkarak, onlarla ilgilenerek, besleyerek iç güvenlik duygusu geliştirmektir. Bu yolla önce kendisini büyütmeli, beslemeli ve kollamalıdır.  Sonra sahip olduğu bu özellikleri başkalarının beslenmesine, büyümesine, kollamasına katkıda bulunacak şekilde seferber etmelidir.

 

(+) Duygulu, duyarlı, sezgisel, hafızası güçlü, anaç, kollayan, koruyan, yetiştiren, büyüten anne, şefkatli, yatıştırıcı, duygusal şeylerle güdülenen, derinlikleri olan.

 

(-) Alıngan, ruh halleri sık değişen, kaprisli, bağımlı, geçmişe takılıp kalan, bilinç dışı temaların etkisinde kalan, büyümeyi reddeden, süper anne, büyütmeyen anne.

 

MERKÜR-SATÜRN KARŞIT AÇISI NEPTÜN'e KARE YAPIYOR

 

Zaten bir kaç gündür Satürn-Neptün kare açısını deneyimliyoruz. Satürn-Neptün kare açısı en temel anlamıyla Sınır ve sınırsızlık prensiplerinin çatıştığına işaret ediyor. Şimdi bu tabloya Merkür’de ekleniyor. Merkür, Satürn’e karşıt açı yaparken, Neptün’de bunlara kare açı yapıyor. Merkür arketiplerini düşünecek olursak Sınırlarımızın nerede başladığı, nerede bittiği konusunda zihnimizin bulanıklaşarak bizi yanıltabileceğini söyleyebiliriz.

 

Merkür-Satürn Karşıt Açısı Anahtar Cümleler:

(-) Düşünmekten korkmak. Zihinsel yeteneklerinden kuşku duymak ve kendini yetersiz görmek. Ağır algılamak ve öğrenme güçlüğü çekmek. Sözel ifadelerde tutukluk ya da sıkıcı konuşma tarzı. Depresif fikirler. Kötü düşünceler. Bilgisiz olmaktan korkmak. Dar kafalı. İletişim kurmaktan kaçan. Kendi aklına çok güvenen. Anlayışsız.

(+)Gerçekçi ve tutarlı düşünceler. Düşüncelerini pratiğe dökmek. İyi odaklanmış ve disipline olmuş bir zihin. Ağır ama esaslı öğrenme. Sabırla gerçek bilgiyi aramak. Bir şeyi etraflıca ve sonuna kadar düşünme. Olgun kavrama yeteneği. Güvenilir ve tutarlı iletişim kurmak. Özenle seçilmiş kelimelerle etkili konuşma. Düşünerek konuşma. Zor şartlar altında dahi iletişim kurabilmek.

 

Merkür-Neptün Kare Açısı Anahtar Cümleler:

(-) Rasyonel olmayan bulanık zihin. Analitik ve ayrıntılı düşünmede zayıflık. Öğrenmede güçlük. Kolay etki altında kalabilen düşünceler. Bilginin çarpıtılması. Bilgiyi rasyonalize etmeye çabalarken anlamını kaybetmek. Sınırsız algılamayla, hangisi kendi düşüncesi hangisi başkasının düşüncesi olduğunu ayırt edememe. Kendini veya başka kişileri aldatmaya yönelik yargılar. Gerçeklerin idealize edilmesi. Hoşuna gitmeyen şeyleri unutmayı istemek. Gerçeklerden kaçış. Duymak istediği gibi algılamak yani kendi beklenti ve özlemlerine yönelik algılama. Yanıltıcı konuşma. Kendine acıma. Sık değişen fikirler.

 

(+) Sezgisel zihin. Yaratıcı ve hayalci fikirler. Düşünceleriyle baştan çıkartma. Zihinsel duyarlılık ve merhamet. Akılla mantıkla açıklanamayacak daha büyük bir gerçekliği algılama. Kendi hayal ve özlemlerin özveride bulunarak kendi önündeki gerçeği algılamak. Spritüel konulara merak. Mistik konulara entelektüel ilgi. Bir sanat dalı aracılığıyla iletişim kurmak. Şiirsel veya masalsı konuşma tarzı.

 

Satürn-Neptün Kare Açısı Anahtar Cümleler:

(-) Gerçekler ve hayallerin çatışması. Sınırların bulanıklaşması ve sınırlar koymakta zorlanmak. Sınırsız sorumluluk duygusuyla, hangisi kendi sorumluluğu hangisi başkasının sorumluluğu olduğunu ayırt edememek. Başkalarının sorumluluklarını alarak kendi hayatını yapılandıramamak ve bunun sonucunda kurban olmak ya da sorumluluk almaktan tamamen kaçmak. Gerçeklerin çarpıtılması veya gerçeklerden kaçış. Beklenti ve özlemlerinden dolayı hayatını yapılandıramamak. Otorite konumundaki kişileri idealize etmek ve bundan dolayı yaşanılan hayal kırıklıkları. Sınırsız otoriterlik. Akışına bırakmaktan korkmak ya da kontrolü kaybetmekten korkmak.

 

(+) Gerçekçi hayaller ve hayallerini somutlaştırmak. Kendini sınırlarının ötesinde hissetmek. Kendi hayal ve özlemlerin özveride bulunarak hayatını yapılandırmak. Somut merhamet. Bir ideali gerçekleştirmekte sınır tanımamak. Benliksiz bir ideali gerçekleştirmek için sabır ve disiplinle çabalamak. Belirsiz bir ortamda dahi yapılandırma gücü. Kaosa düzen getirmek.

Astroloji Dergisi/Banu Çaylak Kardaş

 

Yay Burcunda Dolunay - 20 Haziran 2016

 

“Size hayatın karanlık olduğu da söylendi ve siz de bezginlik içinde bezginler tarafından söylenenleri tekrarlıyorsunuz. Ben de diyorum ki bir dürtü olmadıkça hayat karanlıktır gerçekten ve bilgi olmadıkça tüm dürtüler kördür. İş olmadıkça tüm bilgiler boşunadır ve aşk olmadıkça tüm işler boştur…” 

Ermiş, Halil Cibran

 

Geçtiğimiz aydan sonra ikinci defa Yay burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay bu sefer anaretik (yıkıcı) bir derecede, Yay’ın son derecesinde. Bir burcun 29. Derecesi,  o burcun özelliklerinin problem yaratabilecek şekilde aşırı vurgulandığını gösterebildiği gibi, burca ait deneyim sürecinin sonuna gelindiğine ve bir sonraki burca geçmeden, son bir kez durup bu süreçte öğrenilenlerin değerlendirilmesi gerektiğine işaret edebilir. Uzun süredir tamamlanmayı ya da dikkatle çözülmeyi bekleyen işlere odaklanmak gerekebilir. Hayatımızda sonraki aşamaya geçmeden önce, şimdiye kadar edindiğimiz deneyimleri, bu deneyimler sonucu edindiğimiz hayat görüşlerimizi gözden geçirmemiz ve belki de bazen fanatikçe savunduğumuz inançlarımızı ve prensiplerimizi sorgulamamız söz konusudur. Bildiğimizi düşünmeden, önyargısızca ve sağlıklı bir merak duygusuyla kendimize ve bize meydan okuyanlara doğru soruları sormamız, hoşgörü geliştirmemiz ve tarafsız bir şekilde dinlemeyi öğrenmemiz gerekebilir. Kendimi ve etrafımdakileri objektif bir gözle değerlendiriyor muyum? Bildiğimi düşündüklerim ve hükümlerim gerçek verilere dayanıyor mu yoksa sadece kendi kanılarımdan ve varsayımlarından mı ibaret? İstediğim şeyler ve gittiğim yol etik açıdan doğru mu? Farklı düşüncelere ve inançlara karşı olan tavırlarım nasıl? Objektif bir tarzda iletişim kurmam, sorular sormam gereken yerlerde zaten bildiğimi düşünüp kendimi haklı görüyor olabilir miyim? Kendi inançlarımı ve prensiplerimi başkalarınınkinden üstün görüyor olabilir miyim? Hayatın nasıl yaşanması gerektiğine dair kendi vaaz ettiklerimi kendim gerçek hayatta uyguluyor muyum? Hayatımızda ölçüsüzce büyüdüğümüz alanları,  körü körüne, doğru bilgileri toplamadan, sormadan, araştırmadan edindiğimiz inanışlarımızı, kanılarımızı, önyargılarımızı, yapmakta kararsız kaldığımız ya da üşengeçlikle sürekli yarına erteleyip uygulamaya bir türlü sokamadığımız mevzuları tespit etmek faydalı olabilir. Yay’ın yönetici gezegeni Jüpiter’in Başak’ta olduğunu düşünürsek,  her şeyi doğru bildiğimizi düşünmeden, tevazu ile çalışmak, öğrenmek, öğrendiklerimizi yaşama sokmak yani uygulamak durumundayız. Bu, savunduğumuz bazı etik değerleri de gerçek yaşama geçirmek demektir. İkizler – Yay değişken burçlar olarak,  değişim ve adaptasyonla ilgilidir.  Gelecek yaşamımıza, gelişimimize olumlu yönde katkı sağlaması açısından yeni bilgilere, yeni fikirlere, öğrenmeye ve bildiklerimizi sorgulamaya açık olmamız önemlidir. Fakat bugün burada burnumuzun ucundakileri ve yapılması gerekenleri göz ardı etmenden ve ertelemeden. Her zaman ki gibi bu bilgileri, Yay’daki Dolunayın haritada düştüğü evin temalarına göre değerlendirmek önemlidir. 

Astroloji Dergisi/ Gözde Kara

 

SATÜRN –NEPTÜN KARE AÇISI – 18 Haziran 2016

 

Astrolojide Satürn yapılandırma prensibini temsil eder. Sınırlandıran enerjisiyle bizden bir şeyleri yapılandırmamızı, bazen de yeniden inşa etmemizi talep eder. Ancak burada en başta Satürn’ün gölge özelliklerinden biri olan yetersizlik duygusuyla ya da korkuyla geriye çekilme söz konusu olabilir. Yani kendimizi bloke edebiliriz. Bu sınırlandırma çoğu zaman istediğimiz şeyin gerçekliğinin sınanmasıyla ilgidir. Gerçekten her neyi istiyorsak Satürn’e özgü disiplin, sabır ve konsantrasyonla hedefimize gitmemiz gerekmektedir. Satürn aynı zamanda kurallar, yönetmelikler, sorumluluk ve disiplinle ilgilidir. Neptün ise çözen eriten saflaştıran bir enerjiyi temsil eder. Neptün, tüm kalıpları ortadan kaldırıp tek bir bütün içerisinde başkalarıyla birlikte eriyerek ‘bir’ olmayı ister. Sınırların ve tanımlamaların kalktığı bir alanda Neptün yanılgılar ve belirsizlikler yaratır. Satürn ile temasında, Satürn’e özgü tüm prensipleri çözer eritir ve adeta sınırları ortadan kaldırır.

Satürn –Neptün kare açısı bizden gerçek dünyadaki yaşamın bize dayattığı kuralları ya da limitleri aşmamızı talep eder. Sınırlarımızın nerede başladığı, nerede bittiği konusunda kafamız karışabilir. Sorumluluklarımızdan kaçma eğilimi içerisinde olabilir ya da üzerimize vazife olmayan sorumlulukları alarak kendi hayatımızı yapılandıramayabiliriz. Ve bunun sonucunda kendi hayatımızın otoritesi olamadığımız için özsaygı duygumuz zedelenir, sürüklenir ve kendimizi kurban gibi hissedebiliriz. Tabi bununla birlikte Satürn’e özgü suçluluk duyguları ve karamsarlıkla depresyona girebiliriz.

Ayrıca Neptün idealizmle, Satürn somut dünya ile ilgilidir. Özlem ve hayallerimizden fedakârlık ederek bir ideali sabır ve disiplinle gerçek kılabileceğimize işaret eder.

Satürn-Neptün Anahtar Cümleler:

(-) Gerçekler ve hayallerin çatışması. Sınırların bulanıklaşması ve sınırlar koymakta zorlanmak. Sınırsız sorumluluk duygusuyla, hangisi kendi sorumluluğu hangisi başkasının sorumluluğu olduğunu ayırt edememek. Başkalarının sorumluluklarını alarak kendi hayatını yapılandıramamak ve bunun sonucunda kurban olmak ya da sorumluluk almaktan tamamen kaçmak. Gerçeklerin çarpıtılması veya gerçeklerden kaçış. Beklenti ve özlemlerinden dolayı hayatını yapılandıramamak. Otorite konumundaki kişileri idealize etmek ve bundan dolayı yaşanılan hayal kırıklıkları. Sınırsız otoriterlik. Akışına bırakmaktan korkmak ya da kontrolü kaybetmekten korkmak.

(+) Gerçekçi hayaller ve hayallerini somutlaştırmak. Kendini sınırlarının ötesinde hissetmek. Kendi hayal ve özlemlerin özveride bulunarak hayatını yapılandırmak. Somut merhamet. Bir ideali gerçekleştirmekte sınır tanımamak. Bir ideali gerçekleştirmek için sabır ve disiplinle çabalamak. Belirsiz bir ortamda dahi yapılandırma gücü. Kaosa düzen getirmek. 

Astroloji Dergisi/Banu Çaylak Kardaş

 

DOLUNAY’IN ALEVLİ, KÖPÜKLÜ DALGALARI

 

Bu Dolunay gökyüzünde geri giden Mars’ın üzerinde gerçekleşecek. Üstelik Mars şimdi dünyaya en yakın konumlarından birinde. Dolunay karşıtlık nedeniyle zaten gerilimli kabul edilir, bunun bir de Mars’la kavuşum yapması oldukça dengesiz ve patlamaya hazır bir atmosfere işaret ediyor. Gerilim kuşkusuz her zaman kötü değildir. Gerilimden hareket doğar, yeryüzünde iyi-kötü olaylar yaşanır. Ancak uzunca bir süredir atmosfere iyice çökmüş olan karanlık bulutlarda bir gerilim ancak fırtınaların işaretçisi olabilir. Bulutların bir Dolunayla dağılmasını umamayız. Nitekim Dolunay derecesinin Sabian sembolü de düşüncemizi doğruluyor:

 

“ Okyanus köpüklü dalgalarla kaplı”

 

Bu beyaz köpükler rüzgar nedeniyle oluşuyor ve bunu fırtınanın izlemesi çok olası. Duygusal açıdan tetiklenmek çok kolay. Öfke, sinirlilik çok olası. Küçücük bir olaydan büyük hadiseler, bir kıvılcımdan alevler çıkabilir. Bunu engellemek için hemen köpürmemek, biraz sakinleşerek okyanusun derinliklerine inmek akıllıca olabilir. Sembolik anlamda bu, daha güvenli alanlara doğru çekilmek şeklinde yorumlanabilir.

 

Dolunay’ın heme ardından Merkür’ün ileri gideceğini de unutmamak lazım.  Bir süredir içe yönelmiş olan enerji açığa çıkacak ve kendini göstermeye başlayacak. Mevcut gerilimin üzerine bir miktar daha enerji yüklenecek. Ne dediğine, nasıl algıladığına ve dinlediğine dikkat etmekte yarar var... devamı

 

Prag'daki astronomik ve astrolojik saati sizin için çektik !!

 

 

 

ASTRODOKU

   MARS GERİ GİDİYOR

 

Venüs’ün İnsanların Romantik Seçimleriyle Bağlantısı Üzerine Eşsiz Bir Çalışma

  

ASTROLOJİYİ DOĞRULAYAN BİLİM 

 

TUTULMALARA DAİR
Barış İlhan, 5.3.2016

 

Türkiye’nin haritasındaki Pluto döngüsünü bütün şiddeti ile deneyimliyoruz. Aslında gökyüzündeki Pluto Türkiye’nin Pluto’suna 2014 yılında karşıt yaptı, ama etkisi 1-2 derece sonra daha güçlü görüldü, halen de görülüyor. Tabii sürece başka gezegenlerin açıları da etki ediyor, ama Türkiye için Pluto sahnedeyken daha güçlü hiçbir şey olamaz. Çünkü Pluto Türkiye’nin 1. evindedir ve Güneş dahil üç tane gezegeni ile Şans Noktasını yönetmektedir.

Söz konusu Pluto döngüsünde geçmişten kalma sorunları süpürüldükleri halının altından çıkartıp arıtmak imkanına kavuşmuştuk, ancak yapamadık. Hatta daha fazla sorun yaratıldı ve bunlar halının altına yollanmaya çalışıldı. Oysa halının altı doluymuş ve bundan sonra bu mümkün değilmiş. Kaldık pisliklerle başbaşa.

 

Pluto sahneye çıktığında herkesin kazandığı çözümler geliştirmek zorunluydu, aksi takdirde herkes kaybedecekti. Beceremedik, bölündük, hem de ikiye değil, beşe altıya. Ötekini yok etmeye çalıştık, indik yerin altına.....

 

Şimdi yeraltının efendisi, Steven Forrest’ın deyişiyle, bize buz gibi gözleriyle bakıyor. Adeta ölümlerden ölüm beğen diyor.

 

Tutulmalar Mevsimi
Böyle bir arka-planla, tutulmalar mevsimini yeni bir etabına başlıyoruz. Eylül 2015’te Başak’ın 20 derecesinde bir Güneş Tutulması oldu. Bu tutulma Türkiye’nin evlerini, ekolojiyi, madenleri ve muhalefeti temsil eden alanında gerçekleşti. O gün bugündür Güneydoğu’da taş üstünde taş kalmadı, Cerattepe’de maden yüzünden yaşanmayan kalmadı, ülkede muhalefet kalmadı. Doğrusu tutulmanın etkisi güçlü hissedildi.

 

Şimdi 9 Mart’ta, Balık’ın 19 derecesinde bir başka Güneş Tutulması, bu defa Türkiye’nin iktidarını, itibarını, idari yapısını temsil eden yerde gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki döneme başkanlık, seçim, referandum vb. konular damgasını vuracak. Ya da ülkenin başını, hükümeti ilgilendiren başka konular sahneye çıkacak. Tabii Türkiye’nin dünya nezdinde beş paralık hale gelmiş itibarı ayrı bir konu, bunu yabancı basını okuduğunuzda bütün çıplaklığı ile görüyorsunuz....

 

Bu Güneş Tutulması bir T-kare açı kalıbıyla dikkat çekiyor. Tutulmada Güneş-Ay ikilisinin karşısına, Balık’ın (yani tutulmanın) yöneticisi Jüpiter zararlı olduğu Başak burcunda duruyor, ve üçü de Satürn’e kare yapıyorlar. Bu durumda Satürn odak noktası haline geliyor. Jüpiter 4. evde muhalefete, konutlara, doğaya zarar vermekle meşgul. Satürn orduyu, işçileri, hastalıkları simgeleyen 6. evde hareket ediyor. (Satürn’ün buradaki hareketiyle ilgili eski yazıları okumanızı öneririm)

 

Satürn Türkiye’nin haritasında ortakları, düşmanları, rakipleri, savaşı, mahkeme salonlarını (7.ev); ölümü, kayıpları, derin devleti, borçları (8.ev); yasaları, yargıyı, yayıncılığı, üniversiteleri, dini, yabancı ülkeleri (9.ev) temsil eden evleri yönetiyor. Bu durumda tutulmanın anayasaya, düşmanlara, orduya, yurtdışına ve işçilere odaklandığını görüyoruz. Oldukça sorunlu bir durum, üstelik bu Satürn Türkiye’nin Tepe Noktasına bir kare açı yapıyor, iktidarı zorluyor. Bu arada gökyüzündeki Uranüs’ün Türkiye’nin Kayron’u üzerinde duruşu dikkat çekiyor. Yaralar kanıyor, iyileşme olmuyor. Kayron Koç’ta. Aklımıza “en iyi savaş savaşmadan kazanılandır” sözü geliyor. Oysa tutulma esnasında Mars orduyu, polisi simgeleyen 6. eve henüz girmiş bulunuyor. Yani asıl hareket bundan sonra görülebilir.

 

Uranüs Türkiye’nin haritasında oluşan bir Yod’un fokal gezegeni.oluyor. Gökyüzündeki Jüpiter, Türkiye’nin Venüs’üne 60’lık yapıyor, her ikisi Uranüs’e 150’lik yapıyorlar.Üç gezegen de 18 derecede, yani açı kesin (partil). Uranüs’ün patlayıcılığı, ani beklenmedik gelişmeleri tetikleniyor. Uranüs ayrıca Türkiye’nin haritasında yasaları, yargıyı yönetiyor. Acaba hangi sürprizlere gebe...

 

Güneş Tutulmasını 23 Mart’ta bir Ay Tutulması izleyecek. Güneş ve Ay iktidar-muhalefet aksında yerlerini alacaklar. Güneş ve Ay Tutulması haritalarında para ve kaynaklar konuları da dikkat çekiyor. Tek başına Güneş Tutulması haritasına baktığımızda Türkiye’nin 8. evinin (ölüm, kayıp, borç) yükseldiğini, tutulmanın 2. evde (para) gerçekleştiğini görüyoruz.

 

Ay Tutulması haritasında da 2.ev yükseliyor ve tutulma 2.-8,ev aksında gerçekleşiyor. Kayıp ve borçlar evi oldukça kalabalık. Önümüzdeki bir yıl boyunca borçlanmamakta yarar var.

Türkiye’nin Progres haritasına bir göz attığımızda bizi bir sürpriz bekliyor. Türkiye’nin progres Yükselen’i 21 derece Başak, yani Eylül’deki tutulma bu Yükselen’in üzerinde gerçekleşti. Halkı, ülkeyi perişan etti. 9 Mart’taki tutulma 7.evin başlangıcında gerçekleşecek. Bu da çatışmalara, savaşa, iç savaşa, düşmanlıklara işaret edebilir.

Bu noktada hiç hayırlı bir şey yok mu diye sorulabilir. Evet var, Türkiye’nin Venüs’ü tutulma esnasında Güneş, Ay ve Jüpiter’den uyumlu açılar alıyor. Jüpiter Güneş ve Ay’ın düzenleyicisi, yani söz hakkı onda, ancak Jüpiter Venüs’ün düştüğü Başak burcunda bulunuyor, yani aslında Venüs’e zarar veriyor. Her halde bu uyumlu açılarla zarar vermesi kolaylaşacaktır. Venüs Türkiye’nin haritasında gençleri, meydanları ve meclisi temsil ediyor. Jüpiter ordunun ve iktidarın temsilcisi.

 

Ve son olarak, Güneş Tutulmasının astro-karto-grafi haritasına baktığımızda Mars/Tepe Noktası çizgisinin Türkiye’nin Güney Doğusu’ndan, Irak’tan, Suudi Arabistan’dan ve Yemen’den geçtiğini görüyoruz. Evet Mars, o kırmızı çizgi.... Hani o barutun, çatışmanın, savaşın, kavganın, yağmanın efendisi... O Mars Türkiye’nin haritasında ülkenin kasasını, hazineyi temsil ediyor. Bu çatışma kasayı tam takır ediyor...

 

İyisi mi biz yazıyı güzel bir sözle bitirelim...
“Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.” 

François Fenélon

 

 

 

ŞANS NOKTASI (PART OF FORTUNE)

 

 

Bir okuyucumuzun sorusu üzerine açıklama:

Okuyucumuz gündüz ve gece burçlarıyla ilgili kaynaklarda çelişki olduğunu yazmış.

Bunu okuyunca ilk önce çok şaşırdım, çünkü 40 yıldır astroloji ile ilgileniyorum, ilk defa gündüz burcu diye bir tanım duyuyorum. Bunun üzerine internette arama yaptım ve gerçekten Türkiye’de gündüz burçları, gece burçları diye bir ayrım yapıldığını, hatta bu burçların özelliklerinin yazıldığını gördüm.

 

Öncelikle yazmak gerekir ki burçların gündüz ve gece olarak sınıflandırılması doğru değildir. Muhtemelen burada bir çeviri hatası olmuştur. Hata şöyle olmuş olabilir:

Burçlar eril ve dişil (maskülen ve feminen) olarak ikiye bölünürler. Buna eski İslam astrologları leyli ve nehari derler. Batı astrologları da diurnal ve nocturnal derler. Diurnal  gündüze özgü, gündüz olan ya da gündüzcü, nocturnal de geceye özgü, geceleyin olan ya da gececi demektir. Gündüzcülük eril bir özelliktir. Gececilik ise dişil bir özelliktir.

 

Sıcak enerjiye sahip burçlar (Ateş, Hava burçları) eril burçlardır. Soğuk enerjiye sahip burçlar ise (Toprak, Su burçları) dişil burçlardır. Ateş: Koç, Aslan, Yay. Hava: İkizler, Terazi, Kova. Toprak: Boğa, Başak, Oğlak. Su: Yengeç, Akrep, Balık.

 

Buraya kadar büyük bir sorun yok. Bu sınıflandırmadaki eril burçlar gündüz burçları, dişil burçlar da gece burçları olarak (her ne kadar yanıltıcı olsa da) tercüme edilmiş olabilirler.

 

Ancak internette gördüğüm gündüz ve gece burçları ayrımı bundan farklıydı. Bu sınırlandırma şöyle:

Gündüz burçları: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak

Gece burçları: Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık

Bu sınıflandırma yanlış bir sınıflandırmadır. Burada burçlar bir ekinokstan diğer ekinoksa kadar bölünmüştür. Gündüzle gecenin eşit olduğu İlkbahar Ekinoksundan sonra Güneş ekvatorun kuzeyine doğru yükselmeye başlar. En yüksek noktaya çıktıktan sonra inişe geçer. Yine gündüzle gecenin eşit olduğu Sonbahar Ekinoksundan sonra Güneş’in inişi ekvatorun güneyine doğru olur. Dolayısıyla ekvatorun kuzeyinde kalan burçlar Boreal (Kuzey, poyrazla ilgili, şimali), güneyinde kalan burçlar da Austral (güneyle ilgili) olarak sınıflandırılırlar. Her ne kadar Güneş kuzeydeyken günler daha uzun, güneydeyken geceler daha uzunsa da bu sınıflandırmada burçlar gündüz ve gece olarak adlandırılmazlar. Bunlara kuzeye ait-güneye ait, ya da şimali-cenubi demek doğru olur.

 

Özetle, Türkiye’ye bu gündüz-gece burçları tanımı nereden geldiyse, muhtemelen o kaynakta bir tercüme hatası bulunmaktadır. Ya da çevirmen astroloji bilmediği için bu sınıflandırmayı böyle yazmış olabilir. Tabii bu arada, internette bunu paylaşan astrologlardan da uzak durun. Hiç sorgulamadan bunu böyle paylaştıklarına göre, onların astroloji bilgisi de biraz eksik olabilir, yani onlar astrolog olmayabilirler... Tabii bu kimin astrolog olduğu sorusunu içinde barındırıyor. Onu da bir başka zaman yazarız... -Barış İlhan

 

 

Astrolojinin en çok sorulan sorularından birisine John Frawley açıklık getirdi... 

 

Piyangoyu Tahmin Edebilmek

 

Arada sırada bir mektup gelir bana ve çok umutlu bir şekilde sorar: Astroloji kullanarak piyango sonuçlarını nasıl doğru tahmin edebiliriz? 

 

Kuşkunuz olmasın, sizlerle bu sırları memnuniyetle paylaşacak birçok kişi var etrafta, tabii ki cüzdanınızı epey hafifleterek... Buna rağmen, sorunun basit ve kesin cevabı şudur: Böyle bir şeyin yapılabilmesi mümkün değildir.

 

Teorik yönden bakarak düşünün. Objektif bir şekilde, mesela John Addey’nin at yarışı sonuçlarını tahmin metodları gibi bir yöntemle (bunu Sports Astrology’de anlatmıştım), yapılması da imkansızdır çünkü aralarında, bir hüküm vermeyi sağlayacak hicbir somut fark yoktur. Atlar başka bir mesele tabii, onların aralarında hız farkı var. Piyango toplarının en büyük ayrıntısı, aralarında hiçbir fark olmamasıdır. Üzerlerinde değişik sayılar olması, onları değişik yapmaz, aynen bir atın hızının üzerindeki sayıdan hiç etkilenmemesi gibi. Seçilmis olan topların bir şey “kazandığı” veya ötekilerden daha “iyi” olduğu söz konusu olamaz.

 

Horary (saat) astrolojiyle de yapılamaz bu iş. Zaten horary ihtiyatlı ve nadiren kullanılmalıdır, hatta her astroloji uygulamasına böyle bakılmalıdır. Eğer günde altı defa “Beni hala seviyor mu?” sorusunu sorarsanız, çıkan haritalar zaten geçerli olamaz.

 

Piyangoyu kazanmak icin, acaba 1 numarayı mı, yoksa 2 veya 3’ü mü seçsem diye sormak da işlemez çünkü bahsettiğiniz numaraların hepsi tamamen tesadüfen seçilmiştir. Bu soruyu düşünürken, “Ay, bence 2 sayısı cok sevimli, onu takip etmem lazım” diye bir şey geçmez aklınızdan. Her soruyu sorduğunuz an, değişik bir numarayı düşünüyor olabilirsiniz.

 

Harita ne derse desin, bu tip bir sorunun cevabı her zaman “Hayır” olacaktır. Cünkü, siz 1 veya 2 veya 3 numarasını seçerekten kazanamazsınız, o numaralardan biri kazanan biletin icinde olsa bile. Kazanmak için öteki numaralara da ihtiyacınız olacak. Ya kazanırsınız, ya da kazanmazsınız. Bir numaranın doğru çıkması sizi kazanmaya yaklaştıramaz ve hiçbir numarayı tahmin edememiş olmaktan da farkı yoktur.

 

Üzgünüz ama durum böyle. 

—John Frawley

 http://www.johnfrawley.com/#!predicting-the-lottery/cqrg

Türkçesi: Neylan Gürel

 

2016'nın Önemli Gökyüzü Hareketleri

KADERİMİZDE VAR MIYDI? -2016

2015 yılında en sık duyduğumuz cümlelerden birisi “90’lara geri mi dönüyoruz?” diğeri de “tüm bunlar kaderimizde var mıydı?” olabilir. Bu soruları her duyuşumda kendimce cevapladım: “Hayır geri dönmüyoruz” ve “Evet kaderimizde vardı”. Nasıl mı? Açıklayayım.

 

Hayır 90’lara dönmüyoruz, çünkü Türkiye tarihinde daha önce böyle bir dönemden geçmedik. Türkiye ilk defa Pluto-Pluto karşılığı yaşıyor. 1976-77’de buna benzer bir dönem vardı, ancak bu kadar şiddetli değildi. Şimdiki karşıtlık diğer gezegenlerin de eşlik etmesi ve dünyanın tamamında düzen değişikliğine işaret etmesi ile oldukça şiddetli geçiyor, yani bildiğimiz gibi değil...

 

Evet bu kaderimizde vardı, çünkü Türkiye’nin doğum haritasında Pluto 1. evde bulunuyor. Bu her şeyden önce halkı sürekli baskı altında, güç tarafından ezilen bir ülkeye işaret ediyor. Kuruluşundan beri halı altına süpürülen sorunların bir gün ortaya çıkarak bir krize neden olacağını gösteriyor. Bir dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. devam

  

 

Ay Düğümleri Balık-Başak Aksında

 

12 Kasım’da Ay düğümleri Balık-Başak burçlarının aksına geçtiler, 2017 Mayıs’ına kadar burada kalacaklar. Başak çıkış düğümünde, Balık ise iniş düğümünde bulunuyor. Yani artık Balık burcunun aşina özelliklerinin saplantısından kurtulup, Başak burcunun potansiyellerine doğru ilerleme zamanını yaşıyoruz. Bu göksel hareket hayalci, özlem dolu (Balık) bir duruştan, daha gerçekçi, soğukkanlı ve işlevsel (Başak) bir duruşa doğru ilerlemeyi simgeliyor.

 

Merhametli Hizmet

Balık burcundaki Güney Ay Düğümü gölge yönüyle hayatın gerçekleri, zorunlulukları ve zorlukları karşısında, bunlarla ilgilenecek, bunları çözecek bir kurtarıcı beklemeyi gösterir. Eğer böyle birisi yoksa kurban psikolojisine girilir. Kişi kendine acır, zorunluluklardan kaçar, uyuşur, iyi günlerin hayalini kurar, sorunları Tanrı’nın çözmesini bekler, karmaşa içinde yaşar. Korkular, endişeler içinde boğulur, Belirsizlikten korkar. Oysa Balık’ın sağlıklı özelliklerini geliştirdiğinde mevcut koşulları kabullenir, belirsizlikte ustaca yol alır. Kaosun düzenini sezer. İşte bu noktada Başak burcunun gerekliyle gereksizi, yararlıyla yararsızı ayrıştıran, detayları fark eden, tahlil eden, çözümleyen, aksaklıkları düzelten enerjisi devreye girer. Tüm bunları yapmak için sistemli, metodik çalışmak, yapılacakların listesini çıkartmak, rutin oluşturmak ve çalışmak gerekir. Verimlilik ve işlevsellik esastır. İdeallerin, vizyonların için günlük hayatta başkalarına yararlı olacak bir şeyler yapmaya girişilir.

 

Kuzey Ay Düğümü Başak’ta olduğunda Balık burcunun birlik duygusu, bütünü kucaklaması, merhametli olması, muhtaç durumdakilerle empati kurması, onlara yardım arzusu, kendini buna adayabilmesi gibi özellikleri Başak’ın maddi dünyada, günlük hayatta hizmet kapasitesi ile birleşerek işlevsellik kazanır. Kişi özlemleri, fantezileri ve uyuşukluğu bir kenara bırakarak vizyonu ve ideali için çalışır. Kabullenicilik ve akışla birlikte akmak, kişinin zihnini karmaşadan uzaklaştırır, netleşmesini sağlar. İçindeki bilgiye güvenir, hayata inanır, böylece Başak’ın endişe, telaşından kurtulur. Ruhunu doyuran, kimseyi ayırmadan kucaklayan bir duygu ile somut dünyada yararlı olur. Nasıl yararlı olabileceğini saptadıktan sonra, bu konuda ustalaşmak üzere çalışmaya başlar. Saptadığı aksaklıkları düzeltirken, kusur buluculuğu, eleştiriyi bir yana koyar, sorunların üzerine merhametle eğilir.

 

Türkiye ve Ay Düğümleri

Türkiye’nin doğum haritasında Ay Düğümleri Balık-Başak aksında olduğu için, 12 Kasım’dan itibaren yeni bir dönemin başladığını varsayabiliriz. Balık’taki Güney Ay Düğümü bundan bir yıl sonra Türkiye’nin Güney Ay Düğümü ile birleşerek bir sayfayı kapatacak. İlginç bir şekilde Balık’ın yöneticisi olan Neptün gezegeni son zamanlarda Türkiye’nin Güney Ay Düğümü ile kavuşum yapıyor, bu nokta üzerinde gidip geliyor. Bu hareketin ülkede birlik, beraberlik ve merhamet getirmesini umabilirdik, ancak görünen tablo daha ziyade karmaşa ve belirsizliğe işaret ediyor. Ve maalesef geçmişin kapısını kapanıp, geleceğin kapısı aralanırken, ilerideki manzara iyi görünmüyor. Bu geleceği düzeltmek için kolları sıvama (Başak) zamanı.... 

Barış İlhan

devamı http://www.barisilhan.com/#!hayaller-gercekler/c1mrs

SATÜRN TRANSİTLERİ  

 

Robert Hand'in Planets in Transit: Life Cycles for Living kitabından 

Oya Vulaş çevirisiyle...

 

Kötü mü hissediyorsunuz? 

İşte yapMAMAnız gereken şeyler

 

Satürn Yay'da

 

Satürn esas gerçeğin, sınırların, yapılandırmanın ve zamanın temsilcisi olduğundan, bir burca girdiğinde dünya üzerindeki gerçekliğin ve koşulların yeni deneyimlere göre ayarlandığı, o burcun işaret ettiği koşulları öğrenmek üzere derslerin alınacağı yaklaşık iki - iki buçuk yıllık bir zaman dilimine işaret eder. Neyin zamanının geldiğini söyler. Satürn engelleyen, kısan, kristalize eden, daraltan ve büzen bir enerjiyi simgelediğinden, bulunduğu burç hangi konularda kısıtlanmaya eğilim olduğunu, hangi enerjinin engelleneceğini, hangi sürecin bloke olacağını gösterir. Bu burcun temsil ettikleri konusunda ilk etapta engellenme ve yetersizlik hissi görülür. Olumsuz uygulamaları çoğunluktadır. Bundan sonra, yetersizlik korkusuyla, o burcun özelliklerini abartılı, saplantılı gösterme çabası vardır. En sonunda, altı boş olan, görünürde eksiği kapatmak için yapılan her şey çöker ve bu burcun konularıyla ilgili esaslı, gerçeğe uygun bir yapılanma, gayretli ve dürüst bir çalışma sayesinde bu özellikler hayata geçirilir ve insanı daha yukarı taşıyan bir basamak daha başarıyla geçilmiş olur. Esas olan Satürn’ün içinde olduğu burcun en gerçek, dürüst ve doğal ifadesine ulaşmaktır... devamı

Satürn'ü Akrep'te olup da bir döngüyü bitirmiş olanlar ve

Satürn'ü Yay'da olup da bir döngüyü bitirmeye başlayanlar için...

SATÜRN  DEVİNİMİ

 

 

Güneş Sistemindeki En Zorlu Hava Koşulları

 

Yeryüzündeki hava şartları tabii ki diğer tüm gezegenlerde olduğundan çok daha iyi. Bazen şemsiye taşımak zorunda kalıyorsunuz ama en azından gökten her an gelebilecek sülfürik asit yağmuru için endişelenmek zorunda değilsiniz... devamı 

 

Zorlu bir Yay yolculuğu bizi bekliyor. Satürn Yay’da ilerlerken bu burcun anlamını iyice kavramak yararlı olur.

 

Bir yazıdan alttaki bölümleri aldık. Yay burcunun temsil ettiği uzun yolculukların, inancın, farklı kültürleri deneyimlemenin nasıl bilgeliğe ulaşma yolu olduğunu kısaca ve güzel açıkladığını düşünüyoruz. 
Aynı zamanda burada Yay yolculuğunun çile, çaba, sınav ve olgunlaşmayla (Satürn) nasıl harmanlandığını da görebiliriz.

 

‘’Hacı Yolculuğu Bir Sınavdı

Eski zamanlarda bir mümin için çile çekme, olgunlaşma, bilgeleşme anlamına gelen Hac, kazandığı o olgunlaştıran yolculuk anlamını yavaş yavaş yitirirken, kutsal yerleri görmek gibi turistik bir faaliyete indirgenmek isteniyor. Oysa ulaşım ve konaklama imkanlarının böylesi gelişmediği ve sınıflar arasındaki uçurumların bu kadar net olmadığı zamanlarda, Anadolu’dan, Hindistan’dan ya da Afrika’dan yola çıkan bir Müslüman için, tüm dünyasını değiştiren, onu türlü belalarla sınayan bir yolculuktu hac.

 

Bir hacı adayı çıktığı aylar sürecek bu yolculukta, parası yoksa her köyde ve kasabada bir tanrı misafiri olarak konaklar, yeni coğrafyaların yeni insanlarıyla tanışırdı. Issız bir bozkırdan geçerken gördüğü tek köye sığınmaktan başka çaresi olmazdı. Yolunun üzerinde farklı inançlardan, farklı üretim biçimlerine sahip onlarca topluluğa rastlar, onların hayat felsefelerinden, dillerinden kendine bir şeyler katardı.

Hac yolu insanın alışkanlıklarını değiştirir, statükolarını yıkardı. Hacı adayı aynı şeyleri yiyemez, alıştığı yatağında yatamaz, rahat rahat kendi dilini konuşamazdı.

 

Hacı adayları zengin olsalar bile, lüks tahtırevanların bulunduğu kervanlara soyguncuların saldırmayacağının bir garantisi yoktu. Çölün ortasında yolunu kaybetmiş kervanların sıcaktan ya da susuzluktan telef olmasına çok sık rastlanırdı. Gezginleri aldatmayı ve soymayı iş edinmiş kurnazlara ve haydutlara denk gelen hacılar başta kandırılırlarsa da sonra kolay lokma olmamayı öğrenirlerdi.

Nihayetinde kutsal saydıkları o mekana geldiklerinde, hacılar zaten değişmiş ve dönüşmüş bir insanın gözüyle bakardı artık kendi inancına. Uğruna acılar ve zorluklar çekilen her şey gibi, unutulmaz bir deneyim olurdu bu mükafat.

 

Hacı Olmanın Saygınlığı

Eğer bir tüccar ya da gezgin değilse, eski toplumun insanı orta yaşlarına gelinceye kadar kendi köyünün dışına nadiren çıkardı. Bu yüzden de küçük bir dünyaya, dogmatik düşüncelere sahip feodal toplum insanı için tüm yaşamını değiştiren, dünyasını genişleten bir yolculuktu hac. İnsana kurulu düzenin alternatifleri olduğunu öğretir, onu daha bilge, daha tahammüllü, daha cesur kılardı. Bu bakımdan parayla alınıp satılamayan bir şeydi.

 

Hacı olmayı saygıdeğer kılan da buydu. Kişiyi sözü dinlenir hale getirmesinin nedeni, hacının sadece Mekke ve Medine’yi görmüş olması değil, oraya varıncaya kadar geçtiği yollarda edindiği deneyimler, tanıdığı insanlardı.

 

Yazılı kaynağın çok sınırlı olduğu bir kültürde, hacılar en çok şey görmüş insanlar oldukları için statü edinirlerdi. Pahalı mağazalardan alınmış giysiler içinde, “first-class” uçak koltuklarıyla başlayan ve Zemzem Tower’ın klimalı açık büfesinde devam eden yolculuklardan değildi onların yaşadıkları....’’

Eren Buğlalılar’ın (gezite.org) HAC: BİR İBADETİN DÖNÜŞÜMÜ yazısından alınmıştır.

Astroloji Dergisi/Ayşem Aksoy

ÖNEMLİ:
Eğer Solar Fire 9'a sahipseniz, bu ücretsiz güncellemeyi aşağıdaki linkten indirin lütfen. Sayfa açılınca "Solar Fire 9.0 Update to 9.0.23" yazan yere tıklayın.
http://alabe.com/downloads/default.asp#SF9Update  
Bu güncellemede Brezilya, Rusya ve Türkiye'nin yaz saatlerinin düzeltilmiş hali mevcut.

JÜPİTER TRANSİTLERİ

 

Robert Hand'in Planets in Transit: Life Cycles for Living kitabından 

Oya Vulaş çevirisiyle...

 

Jüpiter Başak’tayken kişi düzen yaratarak, 

bir ustalık geliştirip bununla yararlı olarak büyür.

Kişi Jüpiter’e özgü inanç, mutluluk ve hoşgörüyü aksaklıkları düzeltebildiğinde, yararlıyla yararsızı ayırt edebildiğinde, yapabileceğinin en iyisini yapabildiğinde hisseder. Jüpiter Başak burcunda işlevselliğe, emeğe ve sıhhate inanır. Ancak Başak burucunda zararda olan, inancı ve geniş perspektifi simgeleyen Jüpiter burada aşırı gerçekçilik, detaylarla aşırı uğraşı, sadece kusurları görme gibi nedenlerle inanç geliştirmekte zorlanabilir. Jüpiter’in organizmanın sağlıklı büyümesini gösteren doğası burada çarpık ve zararlı büyümeye dönüşebilir.

Jüpiter Başak’ta açıklanabilir ve pratik bir dünya görüşüne gerek duyar. Kişi gözlemci ve dikkatlidir ne var ki detaylara olan ilgisi tüm detaylara hakim olmaya çalışmakla sonuçlanabilir. Oysa sorumlulukları paylaşmayı öğrenmesi gerekir. En çok başkalarına hizmet ettiği zaman mutlu olabilir, yararlı bir amacı olan işlerden kendisine yarar sağlayabilir. Olumlu ifadelerinde, gündelik bilgelik, güvenilirlik, başkalarına içtenlikle hizmet, emeğe değer vermek, ortak yararlar için çalışmak, analitik ve ayrıştırıcı yeteneklerin zenginliği söz konusudur. 

Olumsuz ifadelerinde, tek düzen kurucunun kendi olduğuna inanmak, tüm detaylara hakîm olma isteği ancak bunlarla başa çıkamamak –çuvallamak–, başka insanların ne yapmaları gerektiğini söylemekten kendisi çalışamaz hale gelmek, aşırı yargılayıcılık ve kusur bulmak, ettiği hizmetlerle yücelik ve iyilik taslamak söz konusudur.

- Barış İlhan, Astroloji Dersleri, Barış İlhan Yayınevi, s.254

 

Herkes seçimler sonucunda birçok şey değişecekmiş gibi davranıyor ama bence öyle değil. Çünkü biz her koşulda biçim değiştirmek, eski yaklaşımlarımızın çoğunu bırakıp atmak, barışı ve adaleti sağlamakla yükümlü olduğumuz bir dönemden geçiyoruz.

 

Bunu başaracak mıyız peki?
Bu tür şeylerin sonu belli olmaz. Yine, iktidara kim gelirse gelsin, böyle bir sorunun ortasındayız. Şimdi, seçimin sonuçlarına kısa vadede biz önem atfedebiliriz ama uzun vadede çok zorlu bir süreç bekliyor bizi.

 

Ne açıdan zorlanacağız?
Bir insanın en ufak bir alışkanlığını değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu düşünürsek, bir ülkede yaşayan 70 milyonluk bir nüfusta değişmenin ne kadar zor olacağını tahmin edersiniz.

 

Yani dengeler mi değişecek?
Ülkede bir sürü insan öbürlerine karşı düşman kesildiyse…

 

Ki kesildi.
Evet, ulusalcılar dincilere, öbürleri Kürtlere, birileri Alevilere düşman gibi feci bir bölünük durumdayız. Kaotik bir ortamdayız, bu da her an her şey olabilir demektir. Pluto’nun döngüsünün yarısını, yani dönüşümü deneyimlediğimiz bir süreç bu ve daha birkaç yıl devam edecek.

 

Tapelere filan da devam yani?
Tapeler, Kürtlerle olan barış süreci, Aleviler, bu ülkede yaşayan halkların kendi kültürlerini muhafaza etme hakları, azınlıklarla ilgili eskiden beri kangren olmuş bütün sorunların çözülmesi, kadın cinayetlerinin, tacizlerinin, çocuklara şiddetin çözümlenmesi, düşünce ve ifade özgürlükleri, yolsuzlukların islahı gibi birçok kalem iş var bunun içinde.

 

Bunlar çözülüyor mu bu süreç bittiğinde?
Bu süreçten temiz çıkabilmek için, Pluto’yu arıtma tesisi olarak düşünelim. Kanalizasyon suyunu içme suyuna çevirirsek refaha çıkarız.

Çeviremezsek?
O zaman çamura bulanırız. Pluto’nun çamuru şiddet, suçlar, taciz, manipülasyon, işkence, savaş demektir.

 

Gerçek huzur ne zaman gelecek? 
Hiçbir zaman gelmeyebilir. Barış ve huzur kendi kendine gelmez. Bunun için yapılması gereken çok şey var. Ancak o çabaların sonunda buna kavuşmak mümkün olur.

-30 Mart 2014'ten bir şöyleşi

Şöyleşinin tamamı: http://www.hurriyet.com.tr/pazar/26111698.asp 

 

FOKAL GEZEGENLER

 

KİTAPÇINIZDAN ISRARLA İSTEYİN !!!

 

   

 

Zaman zaman, gökyüzü olaylarının, şimdi de önümüzdeki Güneş Tutulmasının burçlara etkisini yazmamızı isteyen arkadaşlara:

 

Gökyüzünde bir tane zodyak ve o zodyakta da 12 tane burç vardır. Bir burç bir insan değildir. Gökyüzünün mevsimlere göre 12'ye bölünmüş dilimlerinden birisidir. Sizin ben ... burcuyum dediğinizde kastettiğiniz şey Güneş'iniz gökyüzünün o bölümündeyken doğduğunuzu söyler. Yani sadece Güneş'ten söz eder. Bu ifade bir insanı tanımlamak için yetersizdir, çünkü bir insan sadece Güneş'ten ibaret değildir. Güneş'in dışında 9 adet gezegen vardır, ayrıca 4 köşe noktası, Ay Düğümleri ve daha birçok nokta vardır. Bir insanın doğum haritası tüm bunların birleşiminden oluşur. Bir Güneş Tutulmasının bir insanın hayatında bir şeylere işaret edip etmediği o doğum haritasına bakarak incelenir. Onun dışında ne söylense beyhudedir. Güneş Tutulmasının olduğu yerde sizin hiçbir gezegeniniz ya da noktanız olmayabilir. Dolayısıyla bu Güneş Tutulması sizi hiç ilgilendirmeyebilir. Veya orada Güneş'ten başka bir gezegeniniz olabilir, sizi çok ilgilendirebilir. Bunu ancak kişinin doğum haritasına bakarak söyleyebiliriz. Bu nedenle biz hiçbir zaman gökyüzününde gerçekleşen herhangi bir olayın şu burçlara ya da yükselen burçlara etkisi gibi bir yazı yazmayız.

 

Ancak bu, Güneş burçlarını yazan diğer astrologları eleştirdiğimiz anlamına gelmez. Örneğin dünyada bunu en iyi yaptıklarını düşündüğümüz astrologlar Michael Lutin ve Ed Tamplin'dir. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan astrologlar bütün bilgi birikimlerini bu yazılara yansıtırlar. Türkiye'de ise durum farklıdır. Bu tür yorumlar çoğunlukla astroloji bilgisi yetersiz kişiler tarafından yazılmakta ve astrolojik sembolizm bu yazılarda çarpıtılmaktadır. Dolayısıyla her önünüze gelen yazıyı okuyup, bunların etkisi altında kalmamanızı öneririz.

 

Şimdiki güneş tutulması ile ilgili söylenebilecek en kesin şey 10 Mart-30 Mart arasında doğanların, bir de (ikinci derecede) 10-30 Eylül arasında doğanların etkileneceğidir. Bu tarihleri biraz uzatmak da mümkündür. Nasıl etkilenecekleri ve diğer konular için haritaya bakmak gerekir.

Burçların Kayması veya 13. Burç Üzerine

 

  

  Kepler Kolej hazırlamış. Gözde Kara Türkçe'ye çevirdi, 

Didem Can Türkçe altyazıların videoya montajını gerçekleştirdi ve


ASTROLOJİ NEDİR?


http://www.youtube.com/watch?v=POn5iY9g0Kk&feature=youtu.be

     

Astrolojiyi Ciddiye Alan 5 Ülke

Eski astrolojik uygulamaların büyük ölçüde etkili olduğu ortaya çıktı.

 

Astrolojinin en büyük hayran ve takipçilerinin, sadece modern dünyanın özgür ruhlu ve sıra dışı insanlarıyla sınırlı olduğunu düşünenler, bir daha düşünün! Eski astrolojik uygulamalar, birçok kültür için hala geçerli ve sağlam bir dayanak noktası. Farklı kültürlerdeki birçok insan, zodyakı insanları kiralamaktan tutun da başkan seçimlerini tahmin etmek için bile kullanıyor. Şimdi, insanların mutlaka horoskoplarını bildikleri ülkeleri tanıyalım.

Hindistan
Kalkütalı yazar Bharati Mukhurjee, New York Times’ta şöyle diyor. “Doğum sertifikam olmayabilir ama bir horoskopum var.” Hiç şüphesiz, Hindistan, astrolojinin en popüler olduğu ülke. Hindistan’ın, Vedik astrolojisi diye bilenen, kendine ait bir sistemi var. Bu sistem, yıllardır evlilikleri ayarlamak ve çocuk sahibi olma zamanlarını tahmin etmek için kullanıldı. Bunun yanı sıra, insanlar, bu astrolojik sistemi, bir işe başlamak için uygun zamanı belirlemek ve uluslar arası politik olaylarla ilgi ön görüde bulunmak için bile kullanıyorlar.

Çin
Astrolojinin en ciddi hayranları belki de Çin’de yaşıyor. En azından, iş ararken, “yanlış” bir burçta iseniz, bunu hissetmeniz daha da olası. Gerçekten de Çin’de, çoğu iş ilanında, belli bir Güneş burcunda olan insanları başvurmaktan caydıran ibareler görebilirsiniz. The New York Republic tarafından yapılan son araştırmalara göre, bazı Çinli işverenler, aşırı titiz ve telaşlı doğalarından dolayı, Başakları işe almayı reddediyorlar. Bazı yerlerde ise, Akrepler ve Yengeçler kabul edilmiyor. 

Sri Lanka
Sri Lanka’da, BBC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, birçok insan, günlük gazetelerden daha çok astroloji dergilerine abone oluyor. Astrologların tavsiyeleri, otoriteler tarafından da çok ciddiye alınıyor. Örneğin, 2009’da , o dönem Başkanının iktidardan düşeceğini tahmin etme cüreti gösterdiği için bir astrolog tutuklanmıştı.

Nepal
Astroloji Nepal’de büyük bir iş alanı. 2008’den beri, astrolog Basudev Shastri’nin, ona ulusal bir şöhret statüsü kazandıran, bir televizyon programı var. Aynı zamanda, astrologların yüzde 99’unun erkek olduğunun düşünüldüğü ülkede kadın astrologlar da, en sonunda büyük atılımlar yapmaya başlamışlar. 

Büyük Britanya
Astroloji, İngiltere parlamentosunda da yerini almış durumda. Parlamento üyesi David Tredinnick, sağlık sektörünü geliştirmek için, astrolojinin ve alternatif tıbbın kabullenilmesi gerektiği görüşünü destekliyor. Tredinnick, astrolojiyle yapılan kendini bulma - keşif deneyiminin, zihin sağlığı için yararlı olduğuna inanıyor ve bu keşfin insanların yaşamlarını kolaylaştıracağını da ekliyor. 

Çeviri: Gözde Kara
http://mysign.com/lifestyle/11365-astrology-traditions/#.VGIrNZwNg1g.facebook

     

SABİT YILDIZLAR

 

Türkiye'de astroloji tarihi henüz emekleme döneminde. Astroloji eğitimi gerçek anlamda 1990'ların sonunda başladı. 2000'li yıllarda ders almaya başlayan arkadaşlar hemen klasik astroloji öğrenebildiler. Oysa 1990'ların başlarında klasik astroloji diye bir şey hemen hemen hiç yoktu. Peki, bu 10 yıllık süre içinde ne oldu da, sahneye birden bire klasik astroloji çıktı? Bunun öyküsünü ilk ağızdan dinlemekte yarar var.

Modern Astrolojide Geleneksel Uyanış

 

Antik Dünyada Alametler

 

Güneş Üzerine Yapılan Yeni Araştırmalar

Astrolojiyi Destekliyor !

Astrolojiye şüpheyle bakan bilim insanlarının dayandığı görüşler şimdilerde geçerliliğini yitiriyor gibi…

 

Barış İlhan'ın Hürriyet'le Söyleşisi

 

HAFTALIK BİLGİ KÖŞESİ

12. Evdeki Gezegenler:

 

GÜNEŞ olumlu yönüyle içsel sıcaklığın ve canlılığın, içsel kaynaklarından emin olmanın ve kendini yeniden canlandırabilmenin

işaretidir.

 

Olumsuz yönüyle, dıştan kendini geri planda tutuyor gibi görünebilir, ama içte hatırı sayılır egotizm, böbürlenme, narsisizm olabilir.

 

Sonuçta özsaygıyı ve haysiyeti tehdit eden dış güçlere karşı egoyu korumaya çalışmak söz konusudur.

 

 

BURÇLAR

 

 

 

 

NCGR TÜRKİYE

www.ncgr-turkey.com

NCGR ve sertifika konusunda
her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Ayrıca psikolojik astroloji dışında astrolojik bilgi ve makaleleri okuyabilirsiniz

 

SOLAR FIRE

TÜRKİYE'DE

 

BUGÜNKÜ AY

© 2014, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.