Astrolojİ  Dergİsİ

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim


 

  

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

ASTRONOMİ


TUTULMALAR

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Astronomik Açıklamaları

 

KRONOLOJİK ASTRONOMİ TARİHİ

 

Astronomi insanlığın varolması ile başlamış ve insanların gerek dinsel inançları, gerek merakları ve gerekse yaşama koşulları gereği şekillenip gelişmiştir. Astronomiye ait ilk bilgilerin çoğu Babillilere dayandırılır.

 

     İlkçağ:

 

 I.Ö. 9000-8000

 Orta Amerika'da Maya Uygarlığı yapıları içinde astronomik figürler bulunmuştur.

 I.Ö. 5000-4000

 Mısır'da 365 günlük takvim kullanılmıştır.

 I.Ö. 4000-2000

 Çin, Mısır ve Mezopotamya'da Astronomi, Matematik, Geometri, Tıp gelişmiştir.

 I.O. 2000-1400

Mısır'da Güneş saati kullanılmış. Babil'de din adamlari gökyüzü ile ilgilenmişlerdir. Mezopotamya'da Ay ve Güneş tutulmaları belirlenmiştir, Polos ve Gnomon ile zaman ve yörünge tayini yapılmıştır. Su saati ve Asurlular döneminde ay adları Nisan, Tammuz, Elul, Shebat olarak kullanılmıştır.

 I.O. 1400-1000

 Çin ve Mısır'da 1 yıl=3651/4 gün olarak kullanılmış, bir çok yıldız keşfedilmiş, Çin' de 40000 işaretten oluşan ilk sözlük, ilk uçurtma yapılmış, Newton'un birinci yasası bu tarihlerde fark edilmiştir.

 I.O. 900-725

 Çin: matematik çok gelişmiş, ilk mekanik saat kullanılmıştır. Yunanistan: Homer dünyanın disk şeklinde olduğunu söylemiştir.

 I.O. 624-545

 Tales'in yaşamı (Miletli Astronom, Matematikçi, Filozof).

 I.O. 610-545

 Anaksimandros: Güneşin silindir şeklinde olduğunu, yağmurun güneşin suyu buharlaştırmasının sonucu olduğunu, ilk canlının nemli topraklarda oluştuğunu söylemiştir.

 I.O. 585

 Tales (28 Mayıs 585) Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır.

 I.O. 581-497

 Pythagoras'ın yaşamı (Sisamlı Matematikçi,Filozof, Astronom). Güney İtalya'da bir düşünce okulu kuran, Rasyonalizmin kurucusu Pythagoras'a göre bilginin kaynağı mantık ve sevgidir. Buna göre ortaya konulan evren modeli; Yer bir küre ve evrenin merkezidir. Güneş ve gezegenler yer etrafında dolanır ve gezegenlerin yörüngelerinin yarıçap oranları, müzikteki harmoniye sahiptir. Bu harmoni nedeniyle gezegenlerin hareketlerinin oluşturduğu kutsal sesi insan kulağı duymaz.

 I.O. 584-524

 Anaksimenes: Havanın yoğunlaşmasının Yeryüzünü meydana getirdiğini, Yeryüzünden cıkan sis ay, güneş ve yildizları oluşturduğunu söylemiştir.

 I.O. 428-348

 Platon'un yaşamı (Yunanlı filozof). Platon'a göre, astronom, gözlemleri ile gökleri rahatsız etmekten vazgeçmeli ve konuya düşünce yoluyla yaklaşmalı.

 I.O. 384-322

 Aristoteles'in yaşamı (İskenderin hocası, Yunanlı Filozof ve Astronom)

 I.O. 352

 Çin: İlk süpernova gözlemi yapılmıştır.

 I.O. 310-230

 Aristarkos (Iskenderiyeli) Evrenin güneş merkezli olduğunu belirterek,

Güneş'in, Ay'ın çapını uzaklığını ölçmüş, Yer'in kendi ekseni etrafında

döndüğünü Kopernik'ten 1700 yıl önce söylemiştir.

 I.O. 390-322

 Herakleides (Pontus'lu filozof, astronom). Yer'in günlük ve yıllık dönme hareketini belirlemiş Merkür ve Venüs'ün Yer'in değil, Güneş'in etrafinda döndüğünü söylemiştir.

 I.O. 287-212

 Archimedes (Matematikçi). Yer'in çevresinin 47000 km olduğunu ileri sürmüştür.

 I.O. 160

 Hiparcus (Iznikli filozof, Astronom) Trigonometriyi bulmuş, Yer merkezli

evren görüşüne karşı çıkmış, 850 yıldızlık bir katolog yayınlamıştır.

 I.O. 46

 Julien Takviminin başlangıcıdır.

 I.S. 100-165

 Claudius Ptoleme: Mısır'lı astronom. 13 ciltlik Almagestin yazarı. Evrenin yer merkezli olduğunu söylemiştir. Aristoteles modeline sadık kalarak, gezegen hareketlerinin gözlenen düzensizliklerini, ikincil dairesel hareketler ekleyerek oluşan episikloidler ile açıklamaya çalışmış ve bu görüş Hristiyan kilisesi tarafindan da bir doğma olarak benimsenmiş ve Almagest 1500 yıl boyunca Avrupa'da bilimsel düşünceyi etkilemiştir.

 I.S. 390

 Mısır: İskenderiye. Matematikçi Hipotyan'ın öldürülmesi.(Hristiyanlığın doğması)

Başa Dön

Ortaçağ:     

                                                                                      

 750

 Çin: ilk sismograf yapılmıştır.

 813-833

 Al Mamun (Harun el Reşid'in oğlu) 786 yılında Bağdat'da Beyt ül Hikme (Bilimler Akademisini) ve Şam gözlemevlerini kurmuştur. Bizans ile yaptığı bir anlaşma sonucunda, savaş tazminatı olarak 'eski ve nadir bilimsel kitaplar' istemistir.

 858-929

El Battani (Harran'lı astronom) Batlamyus sistemini geliştirmiştir. Astronomide trigonometri kullanmıştır. Tarsus yakınında Rakka şehrinde gözlemevi kurmuştur.

 965-1039

İbnu'l-Heysem. Optikte ışığın kırılması ve yansıması, mercekler, aynalarda görüntünün oluşması ve yansıması konularını inceledi. Avrupa'da ikinci Batlamyus olarak adlandırılmıştır.

 968

 Çinli'ler savaşta roket kullanmışlardır.

 972

Kahire Üniversitesi açılmıştır.

 973-1048

 Ebu Reyhan Biruni, (Astronom, Matematikçi) Asari Bakiye isimli eserini yazmıştır.

 980-1037

 Ibn-i Sina Gezegenlerin uzaklıklarını hesaplamış, gözlem aletleri yapmıştır.

 1054

 4 Temmuz 1054 Crab Nebulası'ndaki süpernova Çin, Japon ve Arap astronomlar tarafından gözlenmiş, kaydedilmiştir.

 1066

 Halley kuyrukluyıldızı görülmüştür.

 1072-1092

 Melikşah Gözlemevi. İsfahan'da kurulduğu tahmin edilmektedir.

 1119

 Bologna Üniversitesi kurulmuştur.

 1150

 Paris Üniversitesi (Fransa) kurulmuştur.

 1168

 Oxford Üniversitesi (İngiltere) kurulmuştur.

 1175

 İtalyan astronom Gerard Cremeno Almagesti Latince'ye cevirmiştir.

 1200

 Cambridge Üniversitesi kurulmuştur.

 1201-1274

 Nasır El Din Tusi.1259'da Meraga (İran) gözlemevini kurmak için çalışmalara başlamıştır.

 1222

 Padua Üniversitesi (İtalya) kurulmuştur.

 1259-1305

 Meraga Gözlemevi (İran). Gözlemevindeki gözlem cihazları El Urdi tarafından tasarlanmış ve yaptırılmıştır. İslam döneminin bu tarihe kadarki en gelişmiş gözlemevidir. İlhanlı Devleti döneminde bu gözlemevi sayesinde  Avrupa ile bağlantılar gelişmiştir. İlk kez bu gözlemevi zengin bir kütüphaneye sahip olmuş ve farklı ulusların bilim adamlarını buluşturmuştur. Bir başka özelliği de, vakıf gelirlerinden yaralanan ve bu nedenle uzun yaşayan ilk islam gözlemevidir. Tusi ve Urdi dışında dönemin en ünlü bilginleri El Kazuni, El Ahlati, El Merayi, El Şirvani, El Dini bu gözlemevinde calışmış ve 10 önemli cihaz ile gözlem yapmışlardır.

 1295-1358

 J.Buridan Momentum kavramını tanımlamış ve bunu gök cisimlerine uygulamaya çalışmıştır. Yani, evrenin ilk kez fizik yoluyla açıklanma denemesidir.

 1299

 Osmanlı Devleti kurulmuştur.

 1300-1317

 Kazan Han Gözlemevi (İran). İlhanli hükümdarı Kazan Hanın emri ile Raşit El Din (1247-1318) tarafından Tebriz yakınında kurulmuş ve bu gözlemevinde Hani Takvimi hazırlanmıştır.

 1304-1375

 Ibn El Satır. Şam'da yaşamış astronom ve din adamıdır. Yeni Astronomik Tablolar isimli kitabini yazmış, Kopernik sistemine benzer bir evren modeli ileri sürmüştür. Bir gözlemevine sahip olduğuda yazılmış ancak kanıtlanamamıştır.

 1320-1382

 N.Orense. Momentum kavramını incelemiş, gök cisimlerinin matematiğine girişmiş, Çekim merkezi kavramını kullanmış ve diğer gezegenlerde canlı var demiştir.

 1337

 Prag Üniversitesi (Çekeslovakya) kurulmuştur.

 1347-1350

 Avrupa'da veba salgını sonucu yirmibeş milyon kişi ölmüş ve bunun sonucu olarak Avrupa'nın ekonomik ve kültürel yapısı değişmiştir.

 1367

 Viyana Üniversitesi (Avusturya) kurulmuştur.

 1394- 1449

Uluğ bey yaşadı. (Astronom).1424 de Semerkant gözlemevini kurdu, Zic-i Ulug Bey isimli Yıldız katoloğu yayınladı. Ali Kuşçu yardımcısıdır. Kadızade Selahattin Musa, Uluğ Bey'in Rasathanesinin öğretim üyelerinin başkanıdır. Bir Öğretim üyesini kendisine sormadan Uluğ Bey tarafından görevden alındığı için Rasathaneyi terk etmistir.

 1401-1461

 Nicholas de Cusa (Alman filozof, astronom).

 1420-1450

 Semerkand Gözlemevi. Timur'un torunu Uluğ Bey tarafından kurulmuştur. Ali Kuşcu, Salah El Din Kadızade, Giyan El Din Cemşid, Muin El Din, Mansur El Kusi gibi bilim adamları bu gözlemevinde calışmış ve Uluğ Bey'in Astronomik Tabloları isimli katolog hazırlanmıştır. Gözlemevinde son derece ayrıntılı 10 tane gökküresi modeli yapılmış ve gözlemler için 50 m yarıçapında Meridyen Yapı aleti kullanılmıştır. Buna ek olarak gözlemevinde halkalı küreler, parallaktik cetveller, su saatlari gibi cihazlar da yer almıştır.

 1452-1529

 Leonardo da Vinci, Yerküre Güneş etrafında dönen bir gezegendir demiş ve canlılar dışında hiçbir nesne, kendiliğinden hareket etmez diyerek Newton'a öncülük yapmıştır.

Başa Dön

     Yeniçağ:

 

 1453

   

 İstanbul'un  Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi ve Yeniçağın başlaması.

 1453-1659

 Rönesans ve Bilimsel devrim.

 1473-1543

 Nicolaus Copernicus yaşamı. Bilimde başlayan değişim Aristo'nun sonu olmuştur. Şüpheci aklın, doğmalara karşı savaşının öncüsüdür.

 1521-1587

 Takiyuddinin yaşamı. (Astronom, Matematikçi)

 1529

 

 College de Frausa kuruldu. Skolastik eğitim dışına çıkılarak bilimsel temelli eğitim verme amacı ile kurulmuştur.

 1532-1592

 

 Kassel (Almanya) Gözlemevi. Alman Prensi IV.Wilhem tarafından kurulmuştur.

 1546-1601

 

 Tycho Brahe (Danimarkalı astronom). De nova stelle isimli eserini yayınlamıştır. Bu eser 1572'deki süpernova patlamasını anlatıyordu.

 1548-1600

 

 Giordana Bruno (Italyan filozof ve astronom) Yer'in Güneş etrafında döndüğünü idda etmiş ve kilise tarafindan yakılarak cezalandırılmıştır.

 1564-1642

 

 Galileo Galilei'nin yaşamı (Astronom, Çağdaş bilimin öncüsü). Bilime deney, ölçüm ve matematik anlatım yöntemlerini getirmiştir.

 1571-1630

 Johannes Kepler'in yaşamı (Astronom).

 1574

 T.Brahe tarafından Uraniborg Gözlemevi (Danimarka) kurulmuştur.

 1577

 Thomas Digges. Süpernova gözlemlemiştir.

 1577

 

 İstanbul Gözlemevi'nin kuruluşu: III. Murat ve Sokullu Mehmet Paşa'nın gayretleri sonucunda Takiyyuddin tarafından İstanbul Gözlemevi Tophane sırtlarında kurulmuştur. Kasım 1577'deki Kuyrukluyıldız geçişi gözlenmiş, III:Murat'ın İran savaşı için başari işareti olarak belirtilmiş, ancak savaş kaybedilmiştir. Gözlemevi bir kule ve bir kuyu içeriyordu, hesaplar için değişik Kuadrantlar, astrolab ve yerküreler bulunmuştur.

 1580

 

 İstanbul Gözlemevi'nin yıkılışı: Seyh ül İslam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi'nin fetvası ve III. Murat'ın onayı ile donanma komutanı Kılıç Ali Paşa tarafından denizden topa tutularak yıkılmıştır.

 1588-1648

 

 Marin Mersenne Akademisi Paris'te kurulmuştur. Galileo, Toricelli, Pascal, Descartes bu akademinin üyeleridir.

 1590-1650

 

 Descartes(Filozof, Matematikçi). Rasyonalizmin kurucularından.

 1600

 T.Brahe ve Kepler Prag'da bir araya gelip çalışmışlardır.

 1601

 

 Kepler, II.Rudolf'un astronom ve astroloğu olmuştur.

 1603-1630

 

 Accademia dei Lincci Roma'da kurulmuştur. Galileo bu akademinin üyesidir.

 1609-1610

 

 Galileo ilk teleskopunu yapmış, Jüpiter'in uydularını, Satürn'ün halkalarını, Güneş lekelerini gözlemlemiş, Venüs'ün yörüngesini belirlemiştir.

 1615

 

 Galileo Engizisyon mahkemesi önüne çıkmıştır.

 1616

 

 Galileo'nun çalışmaları yasaklanmıştır.

 1625-1699

 Erhard Weigel (Almanya) Gözlemevi çalışmalarını sürdürdü.

 1632

 Leiden (Danimarka) Gözlemevi kurulmuştur.

 1637

 Kopenhag (Danimarka) Gözlemevi kurulmuştur.

 1639

 Harward Üniversitesi (İngiltere) kurulmuştur.

 1639

 Hevelius (Danimarka) Gözlemevi kurulmuştur.

 1642-1727

 Isaac Newton'un yaşamı.

 1643  

 Giambattista Riccioli tarafından ilk defa teleskopla çift yıldız gözlemi yapılmıştır. (Uma takımyıldızı içinde Mizar yıldızının çiftyıldız olduğunu gözlemlemiştir.)

 1645  

 The Royal Soceity: Londra'da çalışmalarına başlamış ve bilimsel makaleleri yayınlamayı amaç edinmiştir.

 1666

 

 Newton Ay'ın yörüngesini belirlemiştir.

 1666

 

 Acedemi de Science : Paris'te kurulmuş ve Paris Gözlemevi'nin çekirdeğini oluşturmuştur.

 1667

 Paris Gözlemevi kurulmuştur. XIV. Lui dönemi.

 1668

 Newton aynalı teleskopu yapmıştır.

 1675  

 Greenwich Gözlemevi (İngiltere) kurulmuştur. II. Charles dönemi.

1687

 Newtonun III. yasası ile uzay uçuşu kavramı ortaya çıkmıştır.

Başa Dön

18. yy. Aydınlanma Çağı:

 

 1705

 Berlin Gözlemevi (Almanya) kurulmuştur.

 1724-1804

 Immanuel Kant (Alman filozof). Rasyonalist felsefenin en önemli ismi.

 1733

 İbrahim Müteferrika Atlas Coelentik isimli eseri Türkçeye çevirmiştir.

 1768

 Britannica yayınlanmıştır.

 1781

 W.Herschel, Uranüs gezegenini keşfetmiştir.

 1789

 William Herschel 125 cm çaplı teleskopu kullanmaya başlamış ve nebulaları gözlemlemiş ve 1811'de yıldızların nebulalardan oluştuğu kuramını açıklamıştır.

    

19. yy. Yakın Çağ:

 

1814

J.Fraunhofer Güneş spekturumunu elde etmiştir.

1820

Young ve Fresnel ışığın dalga karakterli olduğunu belirlemişlerdir.

1825

Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname isimli kitabını yazmıştır. Bu kitap astronomi ve evren bilgilerini içeriyordu.

1825-1910

Giovanni Schiaparelli İtalyan din adamı ve astronom Mars gezegeninde su kanalları olduğunu ileri sürmüştür.

1842

Doppler kırmızıya kaymayı bulmuş ve evrenin genişlemesi çalışmaları başlamıştır.

1857-1935

Konstantin Tsiolkovsky 1903 yılında sıvı yakıtlı roketi düşünmüştür.

1863

Pickering ve ekibi ilk kez HD kataloğunu yayımlamıştır. 225 bin yıldız bu katalogda yer alıyordu. Bu Spektroskopi'de önemli bir adım olmuştur.

1868

Rasathane-i Amire(İstanbul) kurulmuştur.

1874

Potsdam Gözlemevi (Almanya) kurulmuştur.

1879-1940

Ord. Prof. Hens Rosenberg (Astronom) 1938'de İstanbul Üniversitesi'ne Prof. Freundlich'den boşalan Astronomi Enstitüsü başkanı olarak tayin edilmiştir. 1940 yılında İçisleri Bakanlığı'na verdiği dilekçe ile Türk Ordusu'nda görev yapmak istediğini belirtmiştir.

1881

M.Kemal Atatürk doğdu.

1882-1945

Robert Goddard. 1919 yılında ilk modern roket çalışmalarını başlatır ve 16.03.1926 da roket fırlatılır. Bu roket 2.5 sn de 96 km/h hızla 56 m yükselmiştir.

1884-1955

Prof. Dr. Thomas Royds (Astronom). İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

1897

Yerkes Gözlemevi (ABD) kuruldu.

1885-1964

Ord.Prof.Dr.Erwin Finlay Freundich (Astronom, Matematikçi). İ.Ü Astronomi Enstitüsü'nün kurucularindandır.

1901-1976

Werner Heisenberg'in yaşamı (Fizikçi).

1903

Ord. Prof. Dr. Wolfang Gleisberg (Matematikçi, Astronom) doğdu. İ.Ü. Astronomi Kürsüsü'nde Bölüm Başkanlığı yapmıştır.Güneş leke calışma grubunun kurucusudur.

1904

Heidelberg Gözlemevi (Almanya) kurulmuştur.

1906

Urania Gözlemevi (Zürih-Isviçre) kurulmuştur.

1910

Neuchatel Gözlemevi (Isviçre) kurulmuştur.

1910

Nüzhet Gökdoğan doğdu. (Modern Türkiye'nin ilk bayan astronomu). İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuş ve devlet bursu ile Fransa'ya giderek Fizik ve Matematik eğitimi almıştır. 1933'te Üniversite reformu ile İ. Ü. Astronomi Enstitüsü'ne doçent olarak atanmış, 1937 yılında Prof. Freundlich'in yanında doktorasını tamamlamıştır. 1940 yılında doçent, 1948 yılında profesör olmuştur. 1954 yıllarında Fen Fakültesi Dekanlığı ve 1958'de emekli olana kadar İ.Ü. Astronomi Bölümü başkanlığı yapmıştır. Türkiye'de ilk kadın senatör, ilk kadın dekan ve Türk Astronomi Derneği'nin kurucusudur.

1910-1970  

Prof. Dr. Tevfik Okyay Kabakçıoğlu (Matematikçi, Astronom). Ankara Üniversitesi Astronomi Kürsüsü kurucularından.

1911

Hamburg Gözlemevi (Almanya) kurulmuştur.

1911

Rasathane-i Amire Kandilli Rasathanesi adını almıştır. 

1911-1999

Prof. Dr. Paris Pişmiş (Matematikci, Astronom). İ. Ü. Astronomi Enstitüsü'nün ilk mezunlarındandır. Meksika'ya yerleşmiş ve araştırıcı olarak çalışmıştır.

1912-1977

Werner Von Braun'un yaşamı.

1914

Berlin-Babelsberg (Almanya) Gözlemevi kurulmuştur.

1915

Einstein Işık tanecik karakterlidir demiştir.

1916-1995

Prof. Dr. Edibe Ballı (Matematikçi, Astronom). İ. Ü Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

1916

Prof. Dr. Mehmet Adnan Kıral (Matematikçi, Astronom) doğdu. İ. Ü Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

1918

Mt.Wilson gözlemevi (ABD) kurulmuştur.

1918-1985

Prof. Dr. Tarik Gökmen (Matematikçi, Astronom). Kandilli Rasathanesi kurucusu Mehmet Fatin Gökmen'in oğludur. İ. Ü Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

1919

IAU (International Astronomical Union) kurulmuştur.

1920

Prof. Dr. A. Metin Hotinli (Matematikçi, Astronom). İ. Ü Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

23 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

1923

Hermann Oberth (1894-1989) "The Rocket Into Planetary Space" isimli kitabında ilk olarak Uzay istasyonundan ve bir yörüngede dolanan uzay teleskopundan söz etmiştir.

1924

Potsdam Gözlemevi'nde (Almanya) ilk güneş teleskopu kuruldu.

1 Ocak 1926

Türkiye'de Miladi Takvim ve Modern saat kullanılmaya başlanmıştır.

20 Mayis 1928

Türkiye'de Latin rakamları kullanılmaya başlanmıştır.

1 Kasim 1928

Yeni Türk Alfabesi kabul edilmiştir.

1929

E.Hubble evrenin genişlediğini ileri sürmüştür.

1931

Radyoastronomi çalişmaları başlamıştır.

1932-1991

Prof. Dr. Kamuran Avcıoğlu (Matematikçi, Astronom). İ.Ü Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ve Türk Astronomi Derneği'nin kurucularından, İ. Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü Öğretim üyelerindendir.

1 Nisan 1931

Türkiye'de metrik ölçü sistemine geçilmiştir.

1933

İstanbul Üniversitesi Astronomi Enstitüsü kurulmuştur.

1934

Prof. Dr. Fatma Esin (Matematikçi, Astronom) doğdu. İ. Ü Fen Fakültesi Astronomi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

10 Kasim1938

M.Kemal Atatürk öldü.

1944

Ankara Üniversitesi Astronomi Kürsüsü kurulmuştur.

1948

Palomar (ABD) Gözlemevi kurulmuştur.

Başa Dön

Uzay Çağı:

 

1950

 Mt. Polamar Gözlemevi (ABD) kurulmuştur.

 1957

 Sputnik I uzaya fırlatılmış ve uzay yarışı başlamıştır.

 1958

 Explorer I uzaya fırlatılmıştır.

 1958

 Sputnik III uzaya fırlatılmıştır.

 1958

 NASA (ABD) kurulmuştur.

1959

 Sovyet uzay aracı Lunik III Ay'a ulaşmış ve fotoğraflarını çekmiştir.

 1960

 Frank Drake yer dışı yaşam çalışmalarını başlatmıştır.

 12 Nisan 1961

 Yuri Gagarin uzaya çıkmıştır.

 1962

 EGE Üniversitesi Astronomi Kürsüsü kurulmuştur.

 20 Subat 1962

 Amerikalı astronot John E.Glenn Yer etrafında roket ile tur atmıştır.

 25 Aralik 1963

 TUBİTAK kurulmuştur.

 1967

 Ilk Pulsar keşfedilmiştir.

 09 Kasim 1967

 Apollo 4 fırlatılmıştır (ABD).

 1968

 ODTÜ Astronomi-Astrofizik Birimi kurulmuştur.

 11 Ekim 1968

 Apollo 7 fırlatılmıştır (ABD).

 21 Aralik 1968

 Apollo 8 fırlatılmıştır(ABD).

 03 Mart 1969

 Apollo 9 fırlatılmıştır (ABD).

 18 Mayis 1969

 Apollo 10 fırlatılmıştır (ABD).

 16 Temmuz 1969

 Apollo 11 fırlatılmıştır (ABD).

 21 Temmuz 1969

 Ay'a iniş gerçekleşti.

 31 Temmuz 1969

 Mariner 6 fırlatılmıştır (ABD).

 11 Subat 1970

 Ilk Japon uydusu fırlatılmıştır (Lambada 4S).

 11 Nisan 1970

 Apollo 13 fırlatılmıştır (ABD).

 24 Nisan 1970

 İlk Çin uydusu fırlatılmıştır (Long Walk).

 17 Kasim 1970

 Luna 17 fırlatılmıştır (SSCB).

 07 Haziran 1971

 Soyuz 11 fırlatılmıştır (SSCB).

 28 Ekim 1971

 İlk İngiliz uydusu fırlatılmıştır (Black Arrow).

 13 Kasim 1971

 Mariner 9 Mars'ın yüzeyine inmiştir (ABD).

 23 Temmuz 1972

 Landsat 1 fırlatılmıştır (ABD).

 07 Aralik 1972

 Apolla 17 fırlatılmıştır (ABD).

 03 Aralik 1973

 Pioneer 10 fırlatılmıştır (ABD).

 29 Mart 1974

 Mariner 10 fırlatılmıştır (ABD).

 03 Aralik 1974

 Pioneer 11 Jüpiter'in yanından geçmiştir (ABD).

 1974

 Türkiye'de liselerde astronomi dersleri kaldırılmıştır.

 15 Temmuz 1975

 Apolla- Soyuz fırlatılmıştır (ABD-SSCB).

 20 Temmuz 1976

 Viking 1 Mars'ın yüzeyine inmiştir (ABD).

 03 Eylul 1976

 Viking 2 Mars'ın yüzeyine inmiştir (ABD).

 1976

 6 m'lik Sovyet teleskobu Kafkasya'da kurulmuştur.

 1976

 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ve UZAYMER kurulmuştur.

 1978

 IU Explorer uydusu fırlatılmıştır.

 05 Mart 1979

 Voyager 1 Jüpiter'in yanından geçti.(ABD).

 09 Temmuz 1979

 Voyager 2 Jüpiter'in yanından geçti.(ABD).

 01 Eylul 1979

 Pioner 11 Satürn'ün yanından geçmiştir.

 24 Aralik 1979

 Ariane ilk defa fırlatılmıştır (Avrupa).

 18 Temmuz 1980

 İlk Hindistan teleskopu fırlatılmıştır (SLV 3).

 12 Kasim 1980

 Voyager 1 Satürn'ün yanından geçmiştir (ABD).

 20 Agustos 1981

 Voyager 2 Satürn'ün yanından geçmiştir (ABD).

 1985

 GIRL (German Anfrased Laboratory) uzay laboratuarı fırlatılmıştır.

 24 Subat 1986

 Voyager 2 Uranüs'ün yanından geçmiştir (ABD).

 1986

 Halley Kuyruklu yıldızı 5 tane uzay aracı ile gözlenmiştir (Vega 1, Vega 2, Giotto, Sakigake, ve Suisei),(ABD-Avrupa).

 15 Haziran 1988

 Ariane IVun ilk fırlatılışı (Avrupa).

 25 Agustos 1989

 Voyager 2 Neptün'ün yanından geçmiştir.

 1989

 Cosmic Backgraund Radition Explorer (COBE) fırlatılmıştır.

 1989

 NTT-ESO 3.5 m'lik teleskop ile Şili'de kurulmuştur.

 1989

 GALILEO uydusu fırlatılmıştır.

 1989

 HIPPARCOS (High Precision Parallax Collecting Satellite) fırlatılmıştır.

 1989

 İnönü Üniversitesi Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

 1990

 İst.Üniv. Gözlemevi Araştirma ve Uygulama Merkezi Kurulmuştur.

 1990

 ROSAT (Rontgen Satellite) fırlatılmıştır.

 20 Mayis 1990

 Hubble uzay teleskobu uzaya gönderilmiştir.

 1991-1997

 TUBİTAK-MAM Uzay Bilimleri Bölümü (Teknolojileri) kurulmuştur.

 1992

 Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı kurulmuştur.

 1993

 Keck Gözlemevi (Mauna Keo, Hawaii) kurulmuştur.

 1994

 Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı kurulmuştur.

 1995

 SOHO (The European Solar Observation Satellite) fırlatılmıştır.

 1995

 ISO (Infrared Space Observatary) fırlatılmıştır.

 1995

 ERS 2 (European Remote Sensing Satellite) fırlatılmıştır.

 4 Eylul 1997

 TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya'da kurulmuştur.

 1998

 Kayseri, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kurulmuştur.

 1998

 SILEX (Semi Conductor Laser Inter-Satellite Global Ozon Monitoring Experiment) fırlatılmıştır.

 1998

 SOFIA (Straspheric Obsarvatory for Infrared Astronomy) hazırlıkları sürmektedir.

 1999

 ABRIXAS (A Broad-band Imaging X-Ray All-Sky Survey) fırlatılmıştır.

 1999

 Chandra Uzay teleskobu (ABD) uzaya fırlatılmıştır.

Başa Dön

Kaynak: http://www.ist.edu.tr/fen/astronomy

 

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.