Astrolojİ  Dergİsİ

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
 

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim

 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

AY YAY' DA

Temel Prensibi: İnsan asil, saf ve iyidir.

Anahtar Kelimeleri: İyimser, hevesli, meraklı, yayılgan, maceracı, filozof, hoşgörülü, mübalağacı, asil.

Ay'ları Yay olan kişilerde görünen heyecanlı, neşeli, coşkulu, hevesli dürtülerin altında, yaşama, kendilerine inanç ve güven duyma, kendilerini geliştirme ihtiyacı bulunur. Yüksek ve kutsal duygularla dolup taşar ve harekete geçerler. Yay'ın kendine güvenen, iyimser, deneyimlemeye meraklı, kendine ait fikirler oluşturma kapasitesi Ay ile birleştiğinde, kendine ve fikirlerine güven, tarafsızlık, adalet ve inanç oluşturma konularında sebatsızlık, rüzgara kapılmışlık ve çelişkiler ortaya çıkar. Kendine ve yaşama olan inancı çocukluk öğretileri ve alışkanlıklarıyla şekillenir. Kendi fikirlerini oluşturmak yerine tembellikle daha kolay yollardan hazır inanç ve felsefe sistemlerini benimser. Dogmatik ahlaki görüşlere takılır, hatta kendi tensel ve duygusal ihtiyaçlarını bu görüşlere kurban eder. Yay'daki Ay kişisel duyguların ve hislerin inanç oluştururken göz önüne alınmasını vurgular. Oysa aynı zamanda duygular yerinde fazla duramayan, enerjisi dağınık, sabırsız, hevesi çabuk parlayıp sönen Ay'ı Yay'da bulunan kişiye fazla ağır,derin ve uğraştırıcı gelir. Hiçbir duygusal empati kazanmadan, başkalarının duygularına ilgisiz kalıp, aynı insanlar için fildişi kulesine çıkıp doğrular hakkında ahkam kesip, yapılacak işleri başkalarına bırakmak konusunda tehlikeli bir eğilim gösterir. Sınıf bilinci vardır. Kendisinden daha alt düzeyde (başarı, eğitim, öğreti, v.b.) olan insanlara kibirle yaklaşır. Aristokrat bir havası vardır. Sülalesi ile gurur duyar, soy ağacında kendisinin önemli bir yeri olduğuna inanır. Küçük düşmekten, tüm hataları ve zayıflıkları ile maskesiz, normal bir insan gibi görünmekten korkar.Uzaklara gitmeye içgüdüsel bir özlem duyar. Yarın nereye varacağını hiç düşünmeden hep yollarda olmak ister. Yeni ufuklar arar, ama belli bir amacı yoktur. Enerjisini dağıtmak, hiçbir şeye konsantre olamamak gibi bir dezavantajı vardır. Yüce bir güç tarafından yönlendirildiğine inanır. Bu yüzden sorumluluk almakta isteksizdir. Yüksek idealleri vardır. Dini duyguları inişli çıkışlıdır. Bir anda aynı fanatizmle daha önce inandığının tam tersi yönünde yer alabilir. İçeriğine egemen olmadığı dindarca lafları, hiç deneyimlemediği felsefeleri papağan gibi tekrarlar. İki yüzlü, dogmatik, kendini beğenmiş ve dar kafalı olabilir. Aslında bir yandan da hiç kimseyi , hiçbir şekilde düşkırıklığına uğratmak istemez. Ortak amaçları ve idealleri için ortaklık içinde çalışmayı sever.

Tipik Duygusal Reaksiyonları: Bu Ay burcuna sahip kişiler idealist, ateşli duygular ve yüce amaçlar taşırlar. Etkileyici jestlerle, hararetli ve iyimser şekilde tepki verirler. Özgürlüğe aşıktırlar. Dünyanın her yerinde kendilerini evlerinde hissederler. Yaşama karşı olumlu bir yaklaşımları vardır. Öte yandan Yay' ın yüce amaçları, engin bilgi birikimi ve hoşgörüsü Ay'ın sisli derinliklerinde kaybolup, bilinçaltına sıkışır. Böylece Yay'ın gölgesi anlık dürtüsel duygusal reaksiyonlarında, kişinin kendisiyle ilgili değer hislerinde göze çarpar. Kendini her konuda haklı görür. Abartılı bir kendini beğenme duygusuna, başkalarını yönetme ve yönlendirme isteğine bağlanır. Mağrur, kibirli ve eleştiriye son derece hassas tepkiler verir. Sevimsiz bir "her şeyi bilirim" tavrı gösterir. Lutfeden pozlarında, güvenilmez ve tutarsız, her şey için fazla iyiymiş görüntüsü sergiler. Tam tersi hallerde hoşgörü, sempati ve affedicilikte o kadar aşırıya kaçarki, sonunda hiçbir ayırım gözetmeksizin her şeye göz yumar, inançlarında sürüklenir. Özellikle geniş yürekli affediciliğini kendisine yönelttiği zamanlar mantıksız ve sorumsuz davranabilir. Şımartılmış olabilir. Kendisine karşı bir hayli samimiyetsiz olabilir. Kendisini olduğundan daha önemli görmesine neden olan alkışlanma ve ucuz dalkavukluk gösterilerine tav olur. Kendi duygularını katmadığı hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek planlar yapar. Hayata karşı sahte bir kayıtsızlık havası taşır. Rahatına düşkün, tembel, aynı zamanda talepkardır.

Çocukluk Deneyimleri: İyi çocuk. Özel olduğu duygusunu taşır. Ahlaki, ruhsal veya başarı anlamında "iyi" olma arzusuna sahiptir. Başkalarını  düşkırıklığına uğratmaktan hoşlanmaz. Sevilmek, hayranlık toplamak ve taktir edilmek ister. Haksızlığa dayanamaz ve bu duyguyla başa çıkmakta zorlanır. Daha küçükken çocuğa büyük hareket alanı bırakılması, desteklenmesi ve yol gösterilmesi gerekir. Çocuk hayata dair inanç ve ahlaki bilgileri ebeveyleri kanalıyla edinir. Ebeveynler dindar, fazla ahlakçı ve akademik eğitimi yücelten kişiler olabilirler. Çocuğun tüm davranışlarını dogmatik ahlaki görüşlerine dayanarak iyi ya da kötü olarak sınıflandırabilirler. Ay'ları Yay'da olan çocuklar genellikle katı bir adalet görüşü ile hoşgörüsüz bir şekilde yetişmiş olabilirler. Böylece başlangıçta edindikleri sistemi aşıp kendi inanç sistemlerini geliştirmekte zorlanabilirler. 

Annesini algılayış biçimi: İdeal, dindar, iyimser, neşeli, bazen sorumluluk almak istemeyen anne.

Öğrenmesi Zor Dersler: Kaybetmeyi öğrenmek, duygusal içtenlik. Yüksek duygular ile gündelik gerçekler, bayağı duygular ile kutsal değerler, entelektüel kuşkular ile dinsel inançları arasındaki çelişki ve çatışmayı çözümlemelidir. Diğer insanların duygularını anlamalı ve görüntülerin ardındaki gerçek anlamı bulmaya çalışmalıdır. Kendi fikirlerine, içsel duygularına güvenmeli ve kendi bakış açısını geliştirmelidir. Kendine öğretildiği ve gündelik gazetede anlatılanların ötesindeki ahlaki değerlere varmalıdır. Bilgi bolluğu içinde kaybolmadan, bilginin çeşitliliğini ayırt edip değerlendirebilmelidir. Yüzeyselliğe takılıp iyinin ve doğrunun fetvacısı olmak yerine tevazu içinde hayatın derin çelişkilerini, kendisinin ve başkalarının duygularını hoşgörülü bir şekilde rafine edip hayatının anlamını çıkarmalıdır.

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

AY BURÇLARDA'YA DÖN

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.