Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

 

 

Koronavirüs Notları

 

Yazan: J. Lee Lehman

2 Mart 2020

 

Yazarken bu olay devam ettiği için, sunduğum gerçekler tamamen doğru olmayabilir. Şu anda bildiğimiz kadarıyla, bu enfeksiyonun ilk vakaları Aralık 2019'un başlarında Çin'in Wuhan şehrinde gerçekleşti. Başlangıçta yetkililer bunu yeni bir koronavirüs türü olarak tanımlamadılar. Bu nedenle yeni virüsün tespit ve kabul edilmesi yavaşladı.

 

Elimizde ne sıfırıncı hasta ne de bu hastalığın başlangıcını işaretlemek için özel bir olayımız yok.

 

Wuhan'daki Yengeç Ingress 2019 haritasına geri dönersek, Neptün'ün Yükselen ile birleştiğini görüyoruz. Bu, o sırada Wuhan'da gizli, gizemli veya aldatıcı bir şeyin gerçekleştiğini düşündürüyor, ancak bunun virüsle bir ilgisi olduğu sonucuna varmak imkansız. Güneş 6. Evi yönetiyor, bu da hastalık anlamına gelebilir: ancak bu bir uyarı oluşturmak için çok belirsiz. Terazi Ingress haritası hastalığa daha çok işaret ediyor. Ay 6.evde KAD ile kavuşuyor ve 6. evi yönetiyor. Ay KAD kavuşumu 12. evde yer alan Satürn Plüton kavuşumuna karşıt açı yapıyor. 12. evde yer alan kendi yönettiği burçta bulunan Satürn yükseleni yönetiyor. 8. evde yer alan Güneş ölüm olasılığını vurguluyor. 6. Ev için pekte iyi bir yönetici olmayan Ay, Neptün ile üçgen açı yapıyor.

 

Oğlak Ingress haritasının çıkarıldığı zamanda vakalar zaten birikmeye ve insanlar ölmeye başlamıştı. Güneş, MC'nin tam üzerinde olayı aydınlatarak Wuhan'a dikkat çekti. Güneş 6. Evi (hastalık) yönetiyor. Oğlak burcunda ki Güneş akciğerlerin altında yer alan diyaframı gösterir. Bu, kışın meydana gelme eğilimi gösteren tüm akciğer hastalıkları için genel bir göstergedir. Güneş’in düşük konumda olan Jüpiter ile kavuşumu, gün ışığına çıkmış olan hastalığı ağırlaştırıyor. Wuhan’ın bundan sonra uluslararası şöhreti tenis turnuvalarına dayanmayacak! Ay 8. evin girişinde düşük olduğu Akrep burcunda ve 8.evde yer alan Mars tarafından yönetiliyor. Burada ölümle kesin bir bağlantı görüyoruz. Yükselen 29˚de ve Scheat sabit yıldızına çok yakın bulunuyor. 29 derecede ki tüm açılar bir krizi ve hızla değişen bir durumu temsil eder.

 

2020 Koç Ingress haritası umut vaad ediyor mu? Üzgünüm, ama hayır. Neptün MC ile kavuşumu enfeksiyonunun haberlerde yer aldığını gösterirken 10. evdeki Güneş'in konumu da yönetimdekilerin tutarlı bir politika geliştirmede devam eden zorluklarını gösteriyor. Oğlaktaki Jüpiter boynu temsil eder ve Jüpiter'in kendisi akciğerleri yönetir. Jüpiter, aralık ayına kadar Oğlak burcunda zararlı konumda olacak. Haritada Jupiter akut hastalık gezegeni olan Mars ile açı payı olmaksızın kavuşumdadır. Jüpiter'in Plüton’a kavuşum yapmaya başladığını da unutmamak gerekir.

 

8. evde Kova burcunda peregrine olan Ay, gözlerin ölüme odaklanacağını gösteriyor. Bu kadarı yeterli.

 

Koç Ingress haritasında yer alan öncü yükselen her dört ingress haritasının bu yıl ki olayları anlamak için yorumlanmasının önemli olduğunu gösteriyor. Şüphesiz ki olaylar bu durumu yansıtarak hızlı gelişecektir. 2020 Yengeç Ingress haritasında Neptün 10.ev çizgisinde Mars ile kavuşum halinde salgının devam ettiğini göstererek yer alıyor. Tarihsel olarak bakıldığında birincil olarak akciğerleri etkileyen virüslerin çoğunun yaz aylarında azalmaya ve hatta neredeyse kaybolmaya eğilimli olduğu görülür. Peki biz bunun bir kanıtını görüyor muyuz?

 

Bahar ve Yaz haritalarının köşe noktalarında ki benzerlikten dolayı Jüpiter’i her iki haritada da 6 ev yöneticisi (kamu sağlığı ve çalışma koşulları) olarak görüyoruz. Ancak Yengeç Ingress haritasında Jüpiter Plüton’u geçmiş ancak Retro olduğundan tekrar Plüton ile kavuşum yapmaya gidiyor. Buna 12.evin dolu olmasını eklediğimizde ben yaz aylarında tipik olan virüs azalmasını görsek de yok olacağı konusunda şüpheliyim. Aynı zamanda, 6 ev çalışma koşullarını da yönettiğinden hastalıkta ki azalışın (Genel Başkan Xi'nin Çin'de gereğinden fazla ekonomik gerileme görmek istememesinden dolayı) çalışmaya geri dönüşü önemli ölçüde arttıracağını ve bunun insanları daha çok strese sokacağı söylenebilir. Yükseleni yöneten Ay’ın 10.evde yer alan Mars ile yaptığı kesin kare de bu senaryonun yüksek olasılıklı olduğunu gösteriyor.

 

Grafiklerin geri kalanında ayrıntıya girmeden, sırayla ingress haritalar incelendiğinde gördüğümüz şey yinelenen bir temadır. Bu tema bütün haritalarda Neptün’ün köşesel olmasıdır. Bu tek başına bile bulaşıcı bir hastalığın göstergesidir. Aynı zamanda gizem, aldatma, örtbas etme ve karışıklığında göstergesidir. Ancak Wuhan Çin’in başkenti değil ve gelecek günlerde ki önemi sadece sembolik olacaktır. Dolayısıyla Çin için etkilerini görmek istiyorsak, Pekin için tabloları çıkarmaya geçmeliyiz.

 

Haritalara Çin'de Komünist Partisinin yönetime geçmesini de ekledim. Ingress haritalara bakıldığında Pekin ve Wuhan için MC/IC aksının sadece birkaç derece farklı olduğunu görüyoruz. Bu fark boylam ve enlem farklılıklarından dolayı yükselen alçalan aksı için biraz daha fazla oluyor. Oğlak ingress haritası haricinde Wuhan için çıkarılan ingress haritalarında köşesel açılar daha yakın görünüyor. Bence bu temelde gerçeğin (Güneş MC kavuşumu) gün ışığına çıkmasında Pekin'den kaynaklanan gecikmeyi gösteriyor. Bu ayrıca bizim saptamalarımızı yapmak için iki bölgeyi de kullanabileceğimizi gösterir.

 

Komünist partinin yönetime geçiş haritasına bakıldığında bir nokta dikkati çekiyor: Jüpiter döngüsü.  Geçmişte Çin halkı takvimlerinde Jüpiter döngüsünü kullandı, o yüzden Jüpiter’in bu haritanın iki köşesini yönetmesini şaşırtıcı bulmuyorum. Aralık ingress haritasında Plüton Çin haritasının Jüpiter’inin üzerinde yer alıyordu. Plüton ile normal düzen kendinden daha büyük bir şey tarafından sarsılıyor. Ekonomiyi planlama tutkusu tamamen farklı ve kontrol dışı bir şeyle karşılaştı. Gerçek Jüpiter döngüsü Koç Ingress’ine çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Şu açık ki bu Çin için önemli bir dönem. 2 evin (para) yöneticisinin 10 evde yer alması yönetimin bunu hala bir halk sağlığı meselesinden ziyade ekonomik bir sorun olarak gördüğünü gösteriyor olabilir.

 

Haritaları 2021 ve 2022 için takip edersek her iki Koç ingress haritasınında yükseleninin değişken burçta olduğunu görüyoruz. Bu da Koç ve Terazi ingress haritalarının beraber yorumunu gerektiriyor. Koç ingress haritasında köşesel Neptün teması devam ediyor. 6 evi yöneten Satürn Kova burcunda ve 12 evde yer alıyor. Burada salgının paterninin bozulduğunu görüyoruz. Yönetici kralı temsil eden Merkür 6 evde zararda ve düşüktür. Bu da ya hastalığın azdığını veya çalışma koşullarının kuşkulu olduğunu gösterir.

 

2 ev (para) yöneticisi yücelmiş ama yanık durumdadır. Karışık sinyaller kısmen ekonominin geliştiğini öne sürerek açıklanabilir: ve dürüst olmak gerekirse 2020'den sonra eğer sağlık durumu çalışmaya izin veriyorsa, gerçekleşen her felaketten sonra olduğu gibi, önemli bir yukarı dönüş beklenir. Venüs’ün yanık durumda olması Çin’in mali durumunun hâlâ bitkin olduğunu gösteriyor. Bu ir Ruh Emicinin neredeyse tüm yaşamı emmiş olmasına benzetilebilir- ama yücelmiş bir Venüs ile hala bir umut ışığı var.

 

Şu anda eğer olası bir hastalık konfigürasyonu görüyorsak, kesinlikle söyleyemeyeceğimiz şey aynı virüs olduğudur. Grip virüsünün her sene yaptığı gibi virüslerin mutasyona uğraması nadir görülmez. Bu nedenle, 2020'de Covid-19 için bir aşı bulunacağını varsayarsak, bu çalışmanın 2021'de tekrarlanması gerekmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Eylül ingress haritasında Jüpiter çok güçlü olmayan bir şekilde 7 ev girişinde yer alıyor ve 8 evi yönetiyor. Ay Komünist parti haritasının Jüpiter’ine kare açı yapıyor. Yükselen yöneticisi Güneş, 2 evde yer alıyor. Ve ülkenin finansal durumunun en önemli odak noktası olduğunu gösteriyor. 10 ev yöneticisi ise 3 evde yer alıyor. Bu da yurtiçi taşımacılık gibi 3 ev konularına dikkat çekiyor. Bu harita 2020 kadar kötü olmasa da, paterni kırdığını da söyleyemem. En hafif tabiri ile hastalığın kalıntısı (muhtemelen bundan daha aktif) ve ekonomik hasarı hafifletme girişimi var.

 

Şu anda gripten öte viral bir hastalık varsa, Mart 2022 ingress haritası patternde radikal bir değişiklik gösteriyor. Uranüs 6 ev girişinde ve 6 ev yöneticisi Venüs Mars ile Saturn arasında kuşatılmış durumdadır. Bu durumda belki de Venüs’ün (hastalığın) zaptedildiği (kuşatıldığı) anlamına da gelebilir.  Bu kuşatmanın kötülüğü Satürn’ün Venüs’ü ağırlamasıyla bir nebze azalsa da yine de zorluğu temsil etmektedir. Yükselen ve 2 ev (para) yöneticisi Jüpiter Balık burcunda yücelmiş durumdadır. Bu da ekonominin toparlandığı anlamına geliyor. Bu da hastalıktan tecrit edilmiş bir ülkede zor olurdu. Burada aynı zamanda 10 evi yöneten zararda ve düşük durumdaki Merkür’ün Satürn tarafından ağırlandığını görüyoruz. Burada ki tek sorun, 8 ev (ölüm) yöneticisi olan Merkür’ün yükselen yöneticisine kavuşum yapmak üzere olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Jüpiter Merkür’ü ağırlıyor: yani ölüm yaşamdan bir iyilik istiyor. Bu yaşam için nadiren iyi sonuçlanır. Ve bu kavuşum toprağı ve aynı zamanda mezarları temsil eden 4 evde yer alıyor

Ne yazık ki ekonomi toparlanıyor gibi görünse de ölümün yöneticisi hala çok aktif.

 

2022 Terazi ingress haritasında 1 ve 6 evlerin yöneticisi olan Mars 8 evde yer alıyor. Mars’a yapılan vurgu ateşin hala birincil sağlık sorunu olduğunu göstermektedir.

 

Bu patern nihayet 2023’de kırılmaya başlıyor. Burada odağın daha çok 1 ve 2 evlerde olduğunu görüyoruz: Çin bu dönemde işe gerçek anlamda geri dönmüş. 6 evin yöneticisi Ay 1 evde ve Neptün ile kavuşum yapmaya gidiyor.  Bu da bana her şeyin normale dönmediğini gösteriyor. Ölüm (Venüs, 8 evin yöneticisi) ile hayat (Jüpiter, 1 ev yöneticisi) arasında bir bağlantı bulunmuyor. Ancak burada hala 6 ev konuları ile ilgili bir zayıflık görünüyor. 2024 yılına geldiğimizde 2 ve 10 evleri aktif gösteriyor ki sağlık temasının tamamen yok olduğunu görüyoruz.

 

Bu Çin ile ilgili bazı etkilerin bir özetidir. Dünyanın diğer yerlerindeki etkileri görmek için, diğer dünya başkentlerine ait haritaları incelemek gerekir.

Çeviren: Aylin Tezcan Beyazoğlu

 

© 2020, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.