Güneş Merkezli ve Dünya Merkezli Sistemler

 

 

Yedi gezegenin yüzdeki yedi uzva dağılımı.
Güneş erkeklerde sağ gözü, kadınlarda sol gözü temsil eder.

ZODYAK İNSAN

GEZEGEN ve YILDIZLARIN MUKAYESESİ