Astrolojİ  Dergİsİ

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
 

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim


 

  

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

 

nsan ve yıldızları arasında rövanş maçı yoktur."

                                                                    Samuel Becket


 

ASTROLOJİ MATEMATİK, GEOMETRİ, ASTRONOMİ, METEOROLOJİ

VE

NİCELERİNİ DOĞURAN, DÜNYANIN İLK BİLİMİDİR

 

 

ASTROLOJİ kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür: astron (yıldız) ve logos (bilmek, Kutsal Sözcük, Kelâm). Yani astroloji kelime anlamıyla “yıldız bilgisi” demektir. Tarihte, yıldız bilgisine sahip olanlar hem astrolog hem de astronomdular. Her iki bilgiye de sahiptiler, ancak zamanla bu iki bilim birbirinden uzaklaştı. Astrologlar astronomi bilgisinden kendileriyle ilgili olanları öğrenmeye ve kullanmaya devam ettiler, ama astronomlar astroloji bilgisini kendi alanlarının bütünüyle dışına attılar.

 

Kısaca ifade etmek gerekirse astronomlar uzayı ve gökcisimlerini fiziksel gerçeklikleri ile incelerler. Astrologlar ise gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olgular arasındaki bağlantıyı araştırırlar.

 

Eski çağlardan bu yana, insanlar gökyüzündeki düzen ile yeryüzündeki yaşam düzeni arasında bir bağlantı olduğunu saptamışlardır. Astrologlar, yıldızları bir rehber gibi kullanarak, doğum haritasındaki düzenleri bir insanın yaşamının veya dünyadaki yaşamın yansıması olarak görürler.

 

Astrologlar Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü bilirler, ancak biz evreni Dünya'dan izlediğimiz için kişisel evrenimizin merkezini Dünya olarak kabul ederler.

 

 

Astrolojik sembolizmin en önemli unsuru Zodyak’tır. Zodyak ismi "yaşam çemberi" veya "canlı varlıkların çemberi" anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir. Zodyak "burçlar kuşağı"dır ve 30’ar derecelik 12 burçtan oluşmaktadır.


Bir doğum haritasının en önemli üç unsuru ise doğduğunuz güne göre  hesaplanan Güneş burcu; doğduğunuz yer ve zamana göre hesaplanan Yükselen burç; ve zodyakın her burcundan geçişi yaklaşık iki buçuk gün süren, Ay'ın burcudur. Güneş ve Ay birer gezegen olmamalarına rağmen, astrolojide kolaylık sağlaması açısından gezegen olarak kabul edilirler.

ASTROLOJİ otuz dört kelimelik sembolik bir dildir. Bu dil 12 burç, 10 gezegen ve 12 evden oluşur. Astrolojinin kalbinde mevsimler yatar. 12 burçtan oluşan Zodyak, yani burçlar kuşağı, mevsimlere göre bölünür.

Yani zodyak İlkbahar Ekinoksunda Koç burcu ile başlar. Günümüzde, sanıldığının aksine, burçların takımyıldızlar ile bir ilgileri yoktur. Yaklaşık 2000 yıldır bu zodyak kullanılmaktadır. İleride de, bir değişiklik olmadığı takdirde, global ısınma nedeniyle mevsimlerde kayma olsa bile aynı zodyak kullanılacaktır. Çünkü zodyakın bu bölünüşü sembolik bir bölünüştür. Bu, gökyüzünü 12'ye bölmenin bir yoludur.

 

 Aşağıdaki listede burçlarla mevsimlerin ilişkilendirilmeleri özetlenmektedir.*

 

BURÇ 

Koç 

Boğa

İkizler

Yengeç

Aslan       

Başak 

Terazi

Akrep 

 

Yay 

Oğlak 

Kova  

Balık

  

MEVSİM

Filizlenme dönemi, açılan enerji

Güçlendirme, biçim yaratma dönemi

Canlanma, çiçek açma dönemi

Döllenme, gübreleme dönemi

Tohumun olgunlaşması

Hasat, yetiştirilmiş olanın kullanılması

Doğanın ekonomisinde denge & ayar

Doğanın yaşamı sonlandıran süreçleri,

  yaşamın tohumda devam etmesi

Doğanın kış uykusu

Kışın formların kristalize olması

Bahardan önce bekleme zamanı

Tohumun toprakta kabarması

Şimdi de bu ilişkilerin psikolojik bağlantılarına bir göz atalım:

 
BURÇ PSİKOLOJİK BAĞLANTISI
Koç

İstek, hareket etme dürtüsü, girişim ruhu,

    farkındalık, öncülük arzusu

Boğa  Azim, sağlamlaştırma, şekil verme
İkizler Canlılık, esneklik
Yengeç Duygu zenginliği, annelik-babalık duygusu
Aslan  Yaratma isteği, özgüven, bütün ürünler ve evlatlar
Başak

Çalışkanlık & bakım, düzen, evcilleştirilmiş 

     bir yapı, eleştiri yeteneği

Terazi Adalet duygusu, uyum arzusu, ortaklık duygusu
Akrep 

Dayanıklılık ve sebat, hayatta kalmanın

   acımasız mücadelesi

Yay

Yaşamın içsel veya ruhsal yönünün işlenmesi, 

     gelecek için umut dolu planlama

Oğlak 

Varlığını korumanın yorulmaz mücadelesi, sabır, 

    kristalize olmuş sosyal formlara bağlılık

Kova

Beklentili, sabırsız tavırlar, gözlem gücü,

    plan zenginliği

Balık 

Eski yaşamın kalıntıları arasında yeni

    yaşamın ilk işaretleri

 

*Stephen Arroyo, Astroloji, Psikoloji ve Dört Element, İlhan Yayınevi, 2000

 

İlkbahar Koç (ateş), yaz Yengeç (su), sonbahar Terazi (hava), kış Oğlak (toprak) burcu ile başlar. Başlangıçları temsil eden bu burçlar astrolojide Öncü burçlardır. Öncü demek inisiyatif sahibi, bir şeyleri başlatan, doğuran demektir. Öncü burçlar hareket prensibi ile ilişkilidirler ve enerjinin belirli bir yöne doğru harekete geçirilmesini sembolize ederler.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Sabit burçlardır. Sabit burçlar başlatılan herhangi birşeyi sağlamlaştırır, her türlü koşula dayanacak hale getirirler. Bunlar konsantre bir enerjinin içeride belirli bir merkeze doğru veya bir merkezden dışarı doğru odaklanmasını temsil ederler.

İkizler, Başak, Yay ve Balık ise Değişken burçlardır. Değişken burçlar değişen koşullara ayak uydurma, uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bunlar esneklik ve sürekli değişim ile ilişkilidirler ve enerjinin spiral biçiminde düşünülebilecek hareketini temsil ederler.

 

 

© 2008, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.