ASTROLOJİ DERGİSİ

 

 

Güneş Üzerine Yapılan Yeni Araştırmalar Astrolojiyi Destekliyor !

 

Astrolojiye şüpheyle bakan bilim insanlarının dayandığı görüşler şimdilerde geçerliliğini yitiriyor gibi…

ANS (Astrology News Service)

 

Astrolojiyi eleştirenler, modern astronominin hiçbir şekilde astroloji doktrinlerini doğrulamadığını savunurlar. Bu düşünceye göre Astroloji batıl inanç olmaktan öteye gitmemektedir çünkü bilimsel bir temele dayandırılamamaktadır.

 

Burada sorun şu ki artık astrolojinin geçersiz olduğunu savunmada kullanılan görüşler bugün artık bilimsel olarak daha az güvenilir bulunmaktadırlar. Özellikle Güneş’in, Ay’ın ve diğer gezegenlerin çok uzakta oldukları için insanlara olan etkilerinin ölçülebilecek boyutta olmadığına dair görüş, bugünlerde bilimsel olarak savunulması güç bir argüman haline gelmektedir.  Bunun tersini savunan görüşler ise gitgide artmaktadır.

 

Bilimin astrolojiyi reddetmesinin diğer bir nedeni de henüz bilimsel olarak astrolojinin etkilerini açıklayacak bir sisteminin geliştirilmemiş olmasıdır. Bu görüşte artık eskisi kadar rağbet görmemektedir.

 

Geçenlerde “Bilim Alanında İleri Araştırmalar” isimli bir konferansta Vigo Üniversitesinden (İspanya) Prof. Alberto Saco Alvarez sunduğu bildirisinde bazı bağışıklık sistemi hastalıkları ile zihinsel hastalıkların Güneş’te meydana gelen hareketliliklerle istatistiksel olarak yaygın bir bağlantısı olduğunu savundu.  Bu çalışma Güneş’te meydana gelen hareketliliğin dünyaya olan etkileri üzerine yapılan araştırmaları bir adım daha öteye taşımaktadır.

 

Astroloji ve bilim konulu birçok kitabı ve çalışması bulunan John Townley,  bu çalışmayı Güneş ve genetik hastalıklar arasındaki bağlantıyı göstermesi açından çok değerli bulduğunu söylemektedir.

 

ANS haber sitesi John Townley ile bu çalışma hakkında yaptığı bir röportajı yayınlıyor:

ANS: Bu çalışmada sizi en çok etkileyen şey ne oldu?

Townley: Dünya dışı unsurların somut fiziki etkileri üzerine yapılmış bir çalışma (Bu bağlamda Güneş ve etkileri incelenmiş). Diğer astrologlar bunu örnek alabilirler. Bu çalışma “Ekstra Düşük Frekanslı” (ELF) manyetik etkilerin bir sinir hücresi ya da bağışıklık sistemi üzerindeki ölçülebilir etkilerinden bahsetmektedir. Bu tip çalışmalar astrologların ve bilim insanlarının üzerinde daha fazla araştırma yapmak isteyeceği tarzdan çalışmalardır. Bu deneyde araştırmacı, bu tarz çalışma yapmak isteyenler için bir çerçeve oluşturabilir.

 

ANS: Bu araştırmanın ortaya çıkardığı şey tam olarak nedir?

Townley: Astrolojik açıdan, astrolojinin ne olduğuna dair temel fizik kuralları dâhilinde teoriler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunun içinse yenilikçi bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir. Astrolojiyi değiştirilemeyen bir kader mekanizmasını yorumlama aracı olarak görmekten ziyade değişken ekolojik bir bilim dalı olarak görmek gerekmektedir. Bu açıdan da gezegenlerin yerçekimleri ve elektromanyetik etkileri, gel-git döngüleri araştırılabilir. Bu, bana göre Astrolojinin bilimsel bir disiplin haline gelmesi için izlenmesi gereken bir yoldur.

 

ANS: Bu çalışma neden önemlidir?

Townley: Bu çalışma akademisyenler ve bilim adamları için önemli olan bazı belirli mevzuları açıklamasının dışında astrolojinin ayaklarının yere basmasını sağlayacak bir dayanak oluşturmaktadır. Astroloji çok geniş bir alanı kapsamasına rağmen henüz derinliği ve büyüklüğü anlaşılamamış bir okyanus gibidir.

 

ANS: Son olarak düşünceleriniz?

Townley:  Bu çalışma, geleneksel astrolojinin aradığı “neden” sorusuyla modern bilimin aradığı “nasıl” sorusunu, bu iki disiplinin birbirleriyle dalaşmadan çözümlemeye çalışmaları için atılacak birçok adımdan ilkini oluşturuyor. Astrologlar artık kendi uğraşılarını “işe yarıyor ama!” diyerek savunmaktan vazgeçmeliler. Neticede Avrupa’da ortaçağ son dönem mimarisinde de inşaat ustaları Roma mühendislik kurallarını kullanarak son derece mükemmel katedraller inşa etme kabiliyetine sahiptiler. Ancak sadece mühendislik ve inşa etme bilgisiydi bu ve kullanılan malzemelerin bilimsel olarak açıklanan madde içi rezonanslarından, yoğunluk değerlerinden, yerçekimi etkisinden habersiz olarak onca harika yapıyı başarıyla tamamlamışlardı.

 

Haberin orijinal metni:

 http://astrologynewsservice.com/newsmaker-interviews/new-solar-research-supports-astrology/

Haberde geçen çalışmanın PDF dosyası:

 http://www.arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=3&kid=60101-42&q=f1

 

Hazırlayan : Zekai Kardaş