Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

   ANASAYFA

 

Astrolojiye Giriş

- Giriş-Gezegenler
- Burçlar
- Yükselen Burçlar
- Ay Burçları
- Evler
- Açılar

 

Yazılar ve Konular

- Makaleler 
-
Astroloji Tarihi
-
Mitolojik Astroloji
-
Astroloji ve Sağlık
-
Gezegen Döngüleri
-
Astronomi
 

 

Çeşitli

- Öyküler,Öğütler
-
Rüyalar - Semboller
-
Karikatürler
-
Çin Burçları
-
Doğum Günü Renkleri

 

Tablolar

- Burç Değişimi
- Enlem ve Boylam
- Yaz Saati
- Ay Fazları
- Gökgünlüğü
- Sembol Anahtarı  
  

 

Test

- 4 Element Testi

 

Linkler

- Astroloji Siteleri
-
Kitaplık
-
Barış İlhan Yayınevi

 

Haberler

- Haberler
-
Araştırma
-
Seminer-Eğitim


 

 

          Foto Galeri

      

Okuyucu Mektupları

 

 

 

 

BARIŞ İLHAN

kişisel sitesi

 

NCGR-TURKEY

 

TAROT DERGİSİ

 

 

YANIK YOL (VIA COMBUSTA)

 

BÖLÜM 2 - Yanık Yol’un Yorumlanması

 

Herkes bu alanın kötü olduğu konusunda hem fikir fakat astroloji otoriteleri zamanla bu kötülüğün nasıl bir şekil aldığı konusunda yorumlarda bulunmuşlar. Eski yorumlardan bazıları şöyledir:

 

“Eğer birisi buğday ekecekse, Güneş’in 7 derece Terazi ve 29 derece Akrep arasında olmamasına dikkat etsin, özellikle Akrep’teyse… Ekilen şey büyümez…”  - Ekim ve Aşılama üzerine bir Ortaçağ Metni

 

 “Eğer Yükselen Yanık Yoldaysa, soranın gizli amaçları olabilir…”  - William Trasher,  1671

 

“Eğer bir yolculuğa başlamadan önce Ay Yanık yoldaysa, kişi ya yolculuk esnasında hasta düşecektir ya da  başı fena halde belaya girecek ve saldırıya uğrayacaktır - Henry Coley, 1676

 

“Bir parça hilekarlığa, yalana ve gizli saklı işlere işaret eder…”  - Richard Thomas, 1828

 

Daha Modern Yorumlar ise şu şekildedir:

“Via Combusta’daki Ay, hükme direnen, daha doğrusu hükme varmanızı engelleyen istikrarsız bir gidişata işaret eder ve bu karmaşa içerisinde kendisinden oldukça memnun, bozuk ve kötü huylu bir doğası vardır.” Jones’a göre Yanık yol, kişinin kendisini psikolojik anlamda toparlarken yaşadığı kaotik bir yeniden düzenleme sürecidir ya da kozmik bir dalgalanmadır. Jones, Yanık Yol’da Ay’ı olan bir haritaya ne zaman bakabileceğimizi de söyler. Eğer Horary sorusu böylesi kaotik bir durumu avantaj olarak kullanmak istiyorsa ya da şaşırtıcı, kafa karıştırıcı bir yeni düzenlemeden faydalanmak istiyorsa, o zaman harita geçerli (radikal) olarak ele alınabilir.”   -  Marc Edmund Jones,  (1888-1980)

 

“Yanık Yol’daki Ay tıpkı Ay-Uranüs kavuşumundaki bir etkiye sahiptir. Ani ve beklenmedik olaylara işaret eder. Ayrıca buradaki Ay’ın savaşlara, şiddete, kazalara, felaketlere, soruyu soran kişilerin ani ölümlerine ve mal kaybına işaret ediyor.”   - Barbara H. Watters                            

 

“Hastalık, ölüm, korku, hapis ve gizli saklı konuları da gösterir.” - Sue Ward

 

Yanık Yol’daki “Vaha” Spica

Spica, Başak Takımyıldızında, Bakire’nin sol elindeki sabit yıldız Ptolemy’e göre Venüs ve Mars doğasına sahip.  2000 yılında 23 derece 50 dakika Terazi’de olan bu sabit yıldız bu ateşten bölgedeki bir “vaha” gibi buraya biraz şans getiriyor.  Mars doğasına sahip bir yıldızın nasıl olur da bu kadar hayırlı bir etkiye sahip olduğunu merak edebiliriz. Bu durumda Spica’nın Mars doğası, Akrep’in gövdesinde kendini evinde gibi hisseder ve böylelikle Venüs doğası da gerçek anlamda yardımını sunabilir. Bonatus bunu, “Venüs burada Mars’ın hiddetini üzerinden alır” şeklinde ifade etmiştir.  Spica yanık yolun hiddetini alır ve Akrep’in kuyruğunu yatıştırır.

 

Yanık Yol Doğum Haritasına uygulanabilir mi?

Çoğu astrolog Yanık Yol’un sadece Horary (Saat) ve Seçim astrolojisinde uygulanması gerektiğini söylüyor. Günümüzde doğum haritası, genel anlamda psikolojik bir bakış açısıyla yorumlansa da, daha eski astrologlar, klasikçiler bilindiği üzere öngörü için bunu kullanıyorlardı. Bu açıdan baktığımızda doğum haritası da kendi içinde bir dizi “horary” sorusundan oluşur. “Yanık Yol’un”  yorumuna dair iki doğum haritasına bakabiliriz… 

 

Harita 1 – ALFRED NOBEL

Alfred Nobel, İsveçli kimyager, mühendis, dinamitin mucidi ve Nobel ödüllerini başlatan bilim adamı.   Yanık Yol’un sembolizmi de bu açıdan Nobel’e oldukça uyuyor. Özellikle Lilly’nin tanımına uygun olarak, Nobel’in Güneş’inin 28°Terazi’de, Yükselen’in 27° Terazi’de, Mars’ın 1° Akrep’te, Merkür’ün 8° Akrep’te olduğunu görüyoruz.  Bu gezegenlerin hepsi Yanık Yol’da. Kariyerini gösteren MC yöneticisi Güneş’in Yanık Yol’da olması bize, bir şeyleri havaya uçurup yanık yollar yaratmasını; 2. ev yöneticisi olan Mars’ın da Akrep’te 1. Evde (Kendi yönettiği burçta ve 1. Evde olması bakımından güçlü bir konumda) ve Yanık yolda olması, icat ettiği dinamitten bir servet elde etmesini açıklayabilir.

 

HARİTA 2 – EDGAR ALLEN POE

Edgar Allen Poe’nun kendi yaşam öyküsü, öncü olduğu edebiyat akımı ve eserleri “Yanık Yol” temasına çok uygundur. ABD’li şair, kısa öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni. Amerikan Gotik edebiyatın öncülerindendir.  Modern anlamda ise korku, gerilim, gizem, polisiye ve bilimkurgu türünün öncüsü sayılır. Mutsuz bir yaşam süren ve 40 yaşında ölen Poe, anne ve babasını küçük yaşta yitirir. Varlıklı ve iyi yürekli bir kadın onu evlat edindiyse de, üvey babası ile geçinemez. Bir yıl üniversiteye devam ettikten sonra kaçıp orduya katıldı. Daha sonra West Point'teki ABD Askeri Akademisi'ne girdi. Ne var ki, kumar ve içkiye düşkünlüğü yüzünden üç ay geçmeden okuldan atıldı. Poe daha sonra yazarlığa heveslenir. Bazı şiirleriyle öyküleri yayımlandıysa da, yoksul bir yaşam sürmekten kurtulamaz. Ne ailesi ne de dostu vardır; aşk ilişkileri de düş kırıklığıyla sonuçlanır. Bu yüzden ele aldığı konular gittikçe daha karamsar ve korkulu bir niteliğe bürünür. Çeşitli dergilerde yayın yönetmenliği yapar ama kurtulamadığı kötü alışkanlıklarından ötürü hiçbir yerde tutunamaz. 1836'da evlenen Poe, kısa bir dönem mutluluğu tattıysa da, beş yıl sonra hastalanan karısı 1847'de ölür. Poe, kötülük, suç, korku, felaket, uğursuzluk, ölüm ve ölümden sonraki yaşam gibi, başka şiir ve öykülerde ele alınan konulardan değişik konuları işlediği yapıtlarıyla okuyucuların düş gücünü kamçıladığı için, yaşamının son yıllarında üne kavuşur.  Poe’nun ölüm nedeni tam olarak belirlenememiştir ve bir ölüm sertifikası yok. Yerel gazete alkol zehirlenmesinden öldüğünü yazmış olsa da, çeşitli tarihçiler beynindeki bir lezyondan, bazıları veremden bazıları da epilepsiden öldüğünü yazmış.

 

Bu bilgiler ışığında haritanın kısa bir analizini yaptığımızda:

•        Edgar Allan Poe’nun Yükselen’i 3°33’ Akrep’te, Yanık Yol’da.

•        Yükselen’in geleneksel yöneticisi (Poe’nun kendisini temsil eden gezegen) Mars 18°36’ Terazi’de, hem Yanık Yol’da, hem zararda olduğu bir konumda (Terazi) hem de Yükselen’i görmediği (12.ev) bir konumda. Dahası “açısız” olarak (haritanın geri kalanıyla bağlantısız) bir son ev olan 12. Evde konumlanmış. Kendi kendisinin gizli düşmanı, kendi mahvına neden olan alışkanlıklar geliştirmiş. (12. Ev) Kendisinin ve yaşamının tarafında olmakta, hayatta işlev görmekte zorlanmış ve hayatı 12. Ev temalarına uygun olarak sıkıntı, sorun, hastalık, kötü talih (Mars, aynı zamanda 6. Ev yöneticisi) ve hayattan kaçmak ile (Alkol/Madde bağımlılığı) geçmiş.

•        Poe, “sıra dışı”, gizemli ve kimsenin ilgilenmek istemediği ya da korktuğu bir çok temayı hikayelerine taşıyor ve bu konuda “öncülük” ediyor. (Yükselen Akrep, 1.evde Akrep’teki Uranüs-KAD Kavuşumu Yanık Yol’da) Hikayelerinde korku ve dehşetin yanı sıra, bilinçaltı temaları, karakterlerin derinlemesine psikolojik analizlerinin yapıldığını görürüz. (Akrep temasına ek olarak, Merkür 8. Evin yani Ölüm/Kayıp evinin yöneticisi olarak 3. Evde Oğlak’ta, Güneş’in Kalbinde – Cazimi.)  Poe melankolik ve karamsar bir yapıya sahip, yazılarında da bu ağırlığı ve kasveti görürüz.

•        Satürn, sektin “Uğursuzu” olarak 1. Evde, haritanın genelinde bir ölüm/kayıp teması var. Ayrıca haritada Poe’nun kendisini temsil eden unsurların (Yükselen/Yükselen Yöneticisi/1. Evdeki Uranüs-KAD kavuşumu)  Yanık Yol’da olması, yaşadığı talihsizliklerin dozunu arttırmış görünüyor…

               Derleyen: Gözde Kara/ Astroloji Dergisi

Kaynakça:

1-Fiery Travels: Via Combusta, Kim Farnell

2-The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology (circa 1029AD) , Al Biruni,P.317

3-Christian Astrology, William Lilly

4-Horary Astrology&Judgement of Events, Barbara H. Watters

5-Tetrabiblos, Book 1. Chapter 2, Claudius Ptolemy

6-Horary Astrology Plain&Simple:Fast&Accurate Answers to real World Questions, Anthony Louis

7-Carmen Astrologicum, Dorotheus of Sidon

8https://www.academia.edu/36454527/Dorotheus_of_Sidon_CARMEN_ASTROLOGICUM_translatedby_David_Pingree

9-https://keplercollege.org/index.php/articles/using-astrology/item/431-via-combusta

10https://books.google.com.tr/books?id=pzaPpyZFzpEC&pg=PA63&hl=tr&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

11- https://www.antoloji.com/edgar-allan-poe/

12-https://tonylouis.wordpress.com/2016/08/28/the-origin-of-the-via-combusta-burned-path/

13-https://tonylouis.wordpress.com/2013/09/23/does-the-via-combusta-apply-to-natal-charts/

14- https://www.johnpratt.com/items/docs/lds/dates.html

15- http://www.cultureandcosmos.org/pdfs/16/Harris_INSAPVII_Milky_Way.pdf

16-https://tr.scribd.com/document/321880072/Publius-Ovidius-Naso-Donu%C5%9Fumler

17- https://thesevenworlds.wordpress.com/2016/05/09/golden-and-silver-gates/

18- https://www.history.com/topics/pre-history/bronze-age

Başa Dön

© 2019, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.